Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Επενδύοντας στη γεωργία, επενδύουμε στο παρόν και στο μέλλον

Το ζήτημα της περαιτέρω συμπίεσης του γεωργικού εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το 2012 έθιξε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου έναντι της Κομισιόν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το 2012 σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 1% στο μέσο γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο στην ΕΕ-27, σε συνέχεια της αντίστοιχης κατά 8%, που καταγράφηκε το 2011 έναντι του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, σε κατεύθυνση αντίθετη με τον μέσο όρο της ΕΕ κινήθηκε εκ νέου το γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα, το 2012, καταγράφοντας μείωση 2%, ως συνάρτηση της πτώσης κατά 5% του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος, έναντι της μείωσης κατά 3% στην εισροή γεωργικής εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό γεωργικό εισόδημα είχε ήδη ακολουθήσει καθοδική πορεία το 2011 (μείωση κατά 5,6%), έναντι του 2010.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εξέλιξη του εισοδήματος στην Ελλάδα το 2012 οφείλεται, αφ' ενός στη μείωση της αξίας τόσο της φυτικής παραγωγής (-1.4%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών, έναντι της μικρής αύξησης του όγκου παραγωγής), όσο και της ζωικής παραγωγής (-0.6%), καθώς και εν γένει των εκροών του γεωργικού κλάδου (-1.1%), και αφ' ετέρου στην αύξηση (+2.1%) της αξίας της ενδιάμεσης ανάλωσης.

Ειδικότερα, η Κομισιόν σημειώνει ότι στην Ελλάδα, οι πραγματικές τιμές εκτινάχθηκαν ως προς τις περισσότερες γεωργικές εισροές, ιδίως για τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους (+12.8%), καθώς και για την ενέργεια και τα λιπαντικά, (+7.7%), ενώ σημειώθηκε αύξηση της κατανάλωσης των εισροών αυτών κατά +1.2%. Σημειώθηκε, επίσης, άνοδος του κόστους (πραγματικές τιμές) ως προς τα προϊόντα φυτοπροστασίας (+2,1%), τις κτηνιατρικές δαπάνες (+3,5%), τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό (+0,6%), τη συντήρηση υλικών (+3,5%), τη συντήρηση κτιρίων (+1,6%), καθώς και αύξηση της πραγματικής αξίας ως προς τις χρηματοπιστωτικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες.

Βάσει των δεδομένων ως προς τις εμπορικές συναλλαγές γεωργικών προϊόντων κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2012 προκύπτει ότι, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2011, οι εισαγωγές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4% (περίπου 4,7 δισ. ευρώ), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13% (3,6 δισ. ευρώ). Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3% (85 δισ. ευρώ) και οι εξαγωγές της κατά 12% (97 δισ. ευρώ).

Ο κ. Παπαστάμκος έχει επανειλημμένως θέσει υπ' όψιν του αρμοδίου Επιτρόπου τα μείζονα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνες γεωργοί, ιδίως το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των γεωργικών εισροών, καθώς και τη δυσχερέστατη πρόσβασή τους σε τραπεζική χρηματοδότηση, τη στιγμή που οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο των γεωργικών εφοδίων, δεν προμηθεύουν πλέον τους γεωργούς επί πιστώσει. Εξάλλου, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έχει αναδείξει τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων προς αξιοποίηση (βλ. το από 24.04.12 Δελτίο Τύπου).

Ενόψει της προσεχούς συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ (7-8/2), στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιωχθεί εκ νέου η επίτευξη συμφωνίας επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογραμμίζει την κρισιμότητα της διαπραγμάτευσης ως προς την δημοσιονομική υποβάθρωση της νέας ΚΑΠ:

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τις προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ, οι οποίες θίγουν, μεταξύ άλλων, δύο κατ' εξοχήν αναπτυξιακές πολιτικές, ήτοι την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής. Ευελπιστούμε ότι θα εγκαταλειφθεί η ένσκοπη τακτική βραχυπρόθεσμων εξοικονομήσεων που ακολουθούν ορισμένα κράτη μέλη, ώστε να μην υπονομευθεί μακροπροθέσμως η διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπουμε σε μία ικανοποιητική συμφωνία επί του μακρο-προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την σύνοδο του Μαρτίου, αφ' ενός να επικυρώσει την απόφαση επί του ΠΔΠ, και αφ' ετέρου να εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή για την έναρξη του τριλόγου -μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου Υπουργών και Κομισιόν- επί του ρυθμιστικού πλαισίου της νέας ΚΑΠ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...