Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Απολιτική-Λογιστική πρόβλεψη για … «κατά παρέκκλιση» στον ΕΛΓΑ

Η ανάγκη για  επανεκκίνηση της οικονομίας και έξοδο από την κρίση επιβάλει κατάλληλη υποστήριξη στον αγροτικό τομέα και η σωστότερη αναμόρφωση του ΕΛΓΑ ήταν στην σωστή κατεύθυνση. Βέβαια η επανάκτηση μέρους της χαμένης του αξιοπιστίας θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες και περισσότερη διαφάνεια, με ταυτόχρονη απομάκρυνση από τους κομματικούς ή/& συντεχνιακούς εναγκαλισμούς του πολιτικού κατεστημένου.
Τα τελευταία  χρόνια καταγράφηκε η ανικανότητα των εκλεγμένων εκπροσώπων στο Ελληνικό κράτος, ή μήπως η ηθελημένη πρόβλεψή των υπευθύνων για «κατά παρέκκλιση», να αντιμετωπίσουν με αντικειμενική αποτελεσματικότητα τους κινδύνους στα αγροτικά επαγγέλματα.
Τα αγροτικά επαγγέλματα (κυρίως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία, και λιγότερο αγροτουρισμός, μεταποίηση-εμπορία, βιοενέργεια, φροντίδα του περιβάλλοντος κλπ) έχουν ενσωματωμένη υψηλή επικινδυνότητα και οι προβλέψεις, με αντισυμβαλλόμενο την «φύση», δεν είναι τόσο αξιόπιστες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η φύση «εκδικείται» (?) και φαίνεται ότι συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές στο κλίμα, που πολλοί λένε ότι οφείλονται κυρίως στην δραστηριότητα των ανθρώπων.
Και ο ΕΛΓΑ επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί. Και  αντί να έρχεται εκ των υστέρων να «αποζημιώνει» κατά την επιθυμία των εκλεγόμενων κάθε φορά πολιτικών αρχόντων, θα πρέπει να δημιουργεί ένα πλέγμα αποδεκτής ασφάλειας γύρω από τα αγροτικά επαγγέλματα. Σήμερα τα αγροτικά επαγγέλματα έχουν τις μεγαλύτερες ανασφάλεις και ίσως για αυτό δεν τα προτιμά το απρόσωπο ιδιωτικό κεφάλαιο για κερδοσκοπία, ακόμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ συναντήθηκε με την  πολιτική ηγεσία του ΕΛΓΑ στις 6/4/2011, για να πληροφορηθεί τις τελευταίες εξελίξεις στον ΕΛΓΑ.
Καταρχήν  είναι λογικό και αποδεκτό ένα  ποσοστό της εξασφάλισης, ίσως το μεγαλύτερο, να προέρχεται από ΟΛΗ  την κοινωνία, καθόσον οι «κίνδυνοι» αυξάνονται και ενεργοποιούνται κυρίως από την δράση και τον τρόπο ζωής όλων και μάλιστα με τα αστικά πρότυπα ζωής. Η ανταποδοτική λογική, ως εκ τούτου, είναι τελείως παράλογη και ανήθικη. Δεν επιτρέπεται σε ένα ευνομούμενο και ηθικό κράτος οι προκαλούντες τα έντονα καιρικά φαινόμενα να «σφυρίζουν αδιάφορα» και να αφήνουν τους αγρότες να αντιμετωπίζουν μόνο με την δικιά τους συνεισφορά τα αποτελέσματα των επιλογών του τρόπου ζωής όλων, ακόμα και των αστών.
Ούτε βέβαια μπορεί να αντιμετωπισθεί στα όρια μόνο ενός σημερινού «ηθικού» (αν ήταν) κράτους η παγκοσμιοποιημένη  επίδραση των πολυεθνικών εκχρηματισμένων πρακτικών, οι οποίες προκαλούν ιδιαιτέρως μεγάλα προβλήματα στην άσκηση των αγροτικών επαγγελμάτων. Ίσως στα πλαίσια του διακρατικού οργανισμού που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συζητηθεί καλύτερη αντιμετώπιση, ιδιαίτερα σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να παρουσιάζει ενδιαφέρον ακόμα και για τους πολίτες της μετά τις νέες εξουσίες στο εκλεγόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Συναπόφαση).
Ο περιορισμός  του εύρους της «ασφάλισης» στα  οικονομικά όρια της αυτασφάλισης των  αγροτών είναι καταρχήν ανήθικη, άδικη και απαράδεκτη.
Η ασφάλιση θα έπρεπε να έχει κοινωνικό χαρακτήρα η οποία να βασίζεται σε μια ισόποση συνεισφορά (ανά μονάδα εκμεταλλεύσιμης-καλλιεργούμενης επιφανείας) όλων των ενεργών επαγγελματιών αγροτών.
Επίσης θα έπρεπε όλοι οι συμβάλλοντες στην αποσταθεροποίηση και την αύξηση των κινδύνων στα αγροτικά επαγγέλματα να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της επίδρασης των επιλογών τους, και κυρίως οι αστοί, με κατανομή μέρους του κόστους της ασφάλισης των αγροτικών κινδύνων και στους ίδιους. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα έπρεπε να προβλέπει συμμετοχή οπωσδήποτε στο κόστος ασφάλισης των αγροτικών δραστηριοτήτων.
Ακόμα και  ο διακρατικός οργανισμός-ΕΕ πρέπει να συνεισφέρει-ΠΛΗΡΩΝΕΙ στις επιλογές του, οι οποίες τελικά μεταβάλλουν το κλίμα ή ασκούν εξωτερική πολιτική (και διαμορφώνουν τιμές αγροτικών προϊόντων αναντίστοιχων προς την πραγματική αξία χρησιμοποιούμενων πόρων).
  • Μία κατ’ έτος εφάπαξ βασική ελάχιστη συμβολική εισφορά για όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις-στρέμματα (ίσως ενδεικτικά 2€/στρέμμα)) θα έδειχνε τον κοινωνικό χαρακτήρα στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας.
  • Μία κατ’ έτος εφάπαξ βασική ελάχιστη εισφορά για όλους τους χώρους στην ελληνική επικράτεια (κτίρια, γήπεδα) θα έδειχνε την ανάγκη για συνολική συμμετοχή όλων των ελλήνων πολιτών (και των αστών) στην συνδιαμόρφωση των προτύπων ζωής που επιδρούν στο κλίμα.
  • Η ΕΕ, μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής-ΚΓΠ, πρέπει να αναλάβει μέρος της ασφάλισης των αγροτικών δραστηριοτήτων, αυξάνοντας τις χρηματορροές προς τον αγροτικό τομέα, πέραν των άλλων, και για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινδύνων που αυξάνονται από τις επιλογές της.
Στον καθαρά λογιστικό τομέα της διαχείρισης  των συγκεντρούμενων κεφαλαίων, λόγω πολλών αστάθμητων παραμέτρων αλλά και της ανικανότητας των ερευνητών μας να προσδιορίσουν ένα αξιόπιστο σύστημα αναφοράς, εκτιμάται ότι ένα πενταετές κυλιόμενο σύστημα αναφοράς μπορεί να αποτελέσει την βάση για τους υπολογισμούς της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, με κάποιες ενδεικτικές τιμές.
  • Είναι λογικό να προβλέπεται απόκλιση μέχρι +-20% από τις ενδεικτικές τιμές με αντίστοιχη αυξομείωση των ασφαλίστρων.
  • Είναι σωστό να προβλέπεται ελεύθερη επιλογή δυνατότητας ασφάλισης μεγαλύτερων των ενδεικτικών τιμών με ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα δίνοντας διέξοδο στον ιδιωτικό ασφαλιστικό χώρο.
  • Η μέχρι σήμερα πρακτική δεν μας επιτρέπει να υπολογίζουμε ότι θα μπορέσει να εγκατασταθεί ένα σύστημα αξιόπιστο χωρίς πολιτικές-κομματικές επιρροές. Ίσως όμως οι δημοσιευμένες τιμές των προβλεπόμενων δημοπρατηρίων να έδιναν μια ποιο αξιόπιστη απεικόνιση της πραγματικής εμπορικής τιμής των αγροτικών προϊόντων.
  • Η αντικειμενοποίηση των σημείων προσοχής θα βοηθούσε πάρα πολύ. Η ρομποτική και οι γεωστατικοί δορυφόροι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά αν κατόρθωνε το ΕΘΙΑΓΕ και τα άλλα χρηματοδοτούμενα από τους έλληνες πολίτες ιδρύματα να προσφέρουν ερευνητικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα στην αποτίμηση των ζημιών και στοιχειοθέτηση ζημιογόνων παραγόντων. Το σημερινό σύστημα είναι διαβλητό και δημιουργεί συνεχείς προστριβές αλλά και έντονη απαξίωση τόσο του συστήματος όσο και των ανθρώπων που καλούνται να το υπηρετήσουν, ενώ δεν μπορεί κανείς να προστατεύσει τους υπηρετούντες και τους αγρότες από υποψίες συναλλαγών.
  • Η υπεύθυνη χρήση του συστήματος ΕΛΓΑ επιβάλει την ύπαρξη ενός κάποιου κόστους ενεργοποίησης, το οποίο όμως θα έπρεπε να προσεγγίζει περισσότερο την πραγματική κατάσταση και να μην τείνει να καλύπτει όλο το κόστος των εκτιμητών και των τομεαρχών. Αυτά ήδη περιλαμβάνονται στο σύστημα και δεν πρέπει να είναι επιπλέον κόστος ασφάλισης αλλά μόνο ενεργοποίησης, και επομένως πολύ μικρότερο, ενώ πρέπει να προβλέπεται η ατομική μεμονωμένη ενεργοποίηση του κάθε συμμετέχοντος.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ δίνει σημαντική προτεραιότητα στην υποστήριξη συστημάτων ενεργητικής ή και άλλης προστασίας, που είναι περισσότερο «καθαρά» από τα συστήματα εκ των υστέρων προσπάθειας κάλυψης, που τελικά μέχρι σήμερα αφήνουν τους περισσότερους ακάλυπτους και όλο και ποιο συχνά ακούγεται ότι «καλύπτουν» επιλεκτικά.
Με δεδομένο ότι τα γεγονότα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΕΛΓΑ είναι απρόβλεπτα θα έπρεπε η λειτουργία του ΕΛΓΑ να προβλέπει την συνεχή λειτουργία του, ή έστω την ύπαρξη ενός πανελλήνιου  αριθμού τηλεφωνικής ή/& online διαδικτυακής συνεχούς λειτουργίας, ώστε όποιος θέλει να μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα ΕΛΓΑ κάθε στιγμή.
Επιβάλλεται, στην σημερινή εποχή, να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις και μάλιστα να αναπτυχθούν εφαρμογές online σε όλες τις πράξεις-ενέργειες του ΕΛΓΑ σε μια προσπάθεια αύξησης της αξιοπιστίας των συναλλασσόμενων και των συναλλαγών στον ΕΛΓΑ.
Η ΠΕΝΑ επισημαίνει  για μια ακόμα φορά ότι η  «λογιστική» αντιμετώπιση των αγροτικών  επαγγελμάτων χωρίς την ολιστική αντιμετώπιση για όλη την ελληνική κοινωνία, ακόμα και της ασφάλισης, απλά μεταφέρει και εξαναγκάζει τους αγρότες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δημιουργούνται μόνοι, χωρίς στοιχεία κοινωνικής συνοχής.
Ένας αξιόπιστος ΕΛΓΑ, που όλοι θα αναγνωρίζουν ότι  καλύπτει πραγματικές ανάγκες ισόρροπα, και όχι επιλεκτικά, είναι ένα σωστό αναπτυξιακό εργαλείο και η ΠΕΝΑ ελπίζει να διαμορφωθεί γρήγορα, πριν το 2014, η «φαρέτρα» των αναπτυξιακών εργαλείων στα οποία πρωτεύουσα θέση πρέπει να έχει μεταξύ άλλων και η αγροτική έρευνα, η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση & πληροφόρηση και η αγροτική επιχειρηματικότητα, για την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών οργανώνει ημερίδα στις 13 Μαΐου 2011, στις 14.00, στην Τεχνόπολις Αθηνών. 
 
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Πανελλήνιο Συνέδριο επιδιώκουν να φέρουν στην Χίο οι Νέοι Αγρότες

Τις δυνατότητες  για φιλοξενία του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών εξέτασαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Χίου κ. Νίκος Ρικανιάδης, ο αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ κ. Σταύρος Βαρβάκης και ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΕΝΑ κ. Δημ. Μιχαηλίδης, την Τετάρτη, 13 Απρ 2011, στην Χίο.
Κατά την  διάρκεια της ημέρας επισκέφθηκαν τον  πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου, την Αντιδήμαρχο Χίου κα Αθηνά Θλιβίτου, τον Αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών κ. Κωνσταντίνο Γανιάρη, ενώ συναντήθηκαν με την Αντιπεριφερειάρχη κα Λίτσα Λύκου, την κα Έφη Λιπαρή (Τουρισμός), την κα Βάσω Κριτάκη (Δημ. Σχέσεις), τον κ. Βασίλη Μπάλα (masticulture), τον κ. Βαγγέλη Ξύδα (Citrus) και άλλους και εξέτασαν πολλούς χώρους και εναλλακτικές προτάσεις.
Ο σχεδιασμός γίνεται για 200 περίπου Νέους Αγρότες, στις 9, 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2011, με αεροπορική μετακίνηση, ενώ υπάρχει ακόμα η πρόταση για συνδυασμό με προεπίσκεψη στην Λήμνο ή/& Μυτιλήνη.
Μετά από  δεκαεπτά (17) Πανελλήνια Συνέδρια Νέων Αγροτών, που έγιναν στις πόλεις: Άργος, Τυχερό Έβρου, Πάτρα, Αμπελάκια Λάρισας, Θεσσαλονίκη, Μαρώνεια Ροδόπης, Αγρίνιο, Ξάνθη, Καλαμάτα, Νέο Σκοπό Σερρών, Κόνιτσα Ιωαννίνων, Σπάρτη, Κοζάνη, Δράμα, Αθήνα, Αρχ. Ολυμπία και Καρδίτσα, το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών επιλέχθηκε να εστιασθεί στην «Πολυαπασχόληση στον Αγροτικό Τομέα», κοιτώντας προς το μέλλον.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ είναι θεσμική  οργάνωση, προβλεφθείσα με νόμο της Ελληνικής Βουλής (Νόμος 3147/2003, άρθρο 20), που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο περίπου 30 Ενώσεων Νέων Αγροτών που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα την πρόταση υποστήριξε ο ταμίας της ΠΕΝΑ κ. Π. Γκιοργκίνης με την υποστήριξη του ΑΓΡΟΡΑΜΑ (φαξ 2310 271959,info@neoiagrotes.gr).
Ήδη προετοιμάζεται συνάντηση-συζήτηση των Νέων Αγροτών  στις 4/5/11, στις 20.00, στην αίθουσα της Νομαρχίας, με θέμα Κοινή Γεωργική Πολιτική.
Στις 13/5/2011, στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων το Δ. Συμβούλιο των Νέων Αγροτών Χίου θα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους Νέους Αγρότες, στην εκδήλωση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός».
Στις 13/5/2011 στο ΔΣ της ΠΕΝΑ θα παρουσιασθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις για το 18ο πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών.
Στις 18/5/2011, εάν όλα γίνουν όπως προβλέφθηκαν, η Ένωση Νέων Αγροτών Χίου προτίθεται να προσκαλέσει όλους τους εκπροσώπους των αρχών και φορέων της Χίου σε ευρεία συνάντηση για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 9-11/9/201, με θέμα «Πολυαπασχόληση». 
 
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική και το μέλλον του Αγροτικού Κόσμου

Συνάντηση-συζήτηση οργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Βροντούς Πιερίας από την ΣΠΕΚΟ, την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011, στις 8μμ, με θέμα: Κοινή Γεωργική Πολιτική και το μέλλον του αγροτικού κόσμου μετά το 2013, και συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Δ. Μιχαηλίδη,
Η ΣΠΕΚΟ είναι  ένας πολύ ζωντανός οργανισμός που  αναζητεί συνεχώς νέες επιχειρηματικές  ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την μακροχρόνια  καλλιέργεια του καπνού. Ήδη καλλιεργούν σταφύλια Gripson και έχουν πειραματική καλλιέργεια Στέβιας. Ανάμεσα στις λειτουργικές καινοτομίες του είναι η συνεχής ενημέρωση των μελών του SMS στο κινητό τους για τις καιρικές συνθήκες και για τις καλλιεργητικές φροντίδες που βρίσκονται σε προτεραιότητα για την ημέρα ή και την επόμενη.

Οι Νέοι Αγρότες στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

Από 13 έως 15 Μαϊου 2011 η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-Γκάζι του Δήμου Αθηναίων θα μετασχηματισθεί σε ένα Αγροτικό Χωριό, το AGRO Quality Φεστιβάλ, με εκθέσεις αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ημερίδα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός», με Συνέδριο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην ΠΡΑΞΗ και με εργαστήρια που θα αναπαριστούν την παραγωγή στην ύπαιθρο.

Παραδοσιακό ελαιοτριβείο, Το παλαιό οινοποιείο, Μελισσοκομείο, Το τυροκομείοτου χωριού, Αποσταγματοποιείο, Ο μύλος του Αιγαίου, Το μπακάλικο της πλατείας, Τα κάρα με τα φρούτα, Παρασκευαστήριο παστελιού, Το εργαστήριο λουκουμιών, Το ζύμωμα και το ψήσιμο του ψωμιού, Εργαστήρι παραδοσιακών ζυμαρικών, Ελληνική καραμέλλα και η Παρασκευή πράσινου σαπουνιού.

Στα πλαίσια της Agro Quality, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, οργανώνει στις 13 Μαΐου 2011, στις 2μμ, μέσα στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, εκδήλωση με θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός» υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην Agro Quality, το Σάββατο, 14/4/2011, οργανώνεται Συνέδριο με θέμα «Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην ΠΡΑΞΗ», με επιτυχημένες πρακτικές στον αγροτικό τομέα, όπου οι ίδιοι οι επιτυχόντες θα παρουσιάσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

«Για να αγαπήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το γνωρίσεις». Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν ότι οι παρεξηγήσεις και η έλλειψη επαρκούς αναγνώρισης της συμβολής του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σε πολλούς παράγοντες με κυριότερο την έλλειψη πραγματικής εικόνας της αγροτικής παραγωγής. Με μια επίσκεψη σε περιόδους διακοπών δεν δίνεται επαρκής γνώση της προσπάθειας των ελλήνων αγροτών.

Η Agro Quality Φεστιβάλ φέρνει τον αγροτικό κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, της μοναδικής πρωτεύουσας του κόσμου που φιλοξενεί περισσότερο από τους μισούς κατοίκους της χώρας, και δίνει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής, τις αξίες, τον πολιτισμό, τα φημισμένα τρόφιμα, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής διεξόδου για τις πόλεις που είναι στα πρόθυρα μιας διαφορετικής κρίσης.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ επιθυμεί την ενεργό συμμετοχή των Νέων Αγροτών (18-40 ετών) στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, και ακόμα περισσότερο στην συνδιαμόρφωση των δεδομένων του μέλλοντος του αγροτικού κόσμου και την συμπαράσταση όλων των παραγόντων, όπως θα επιδιώξει να γίνει στις 13/5/2011, στις 14.00, στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων. Ενώ στις 14/5/2011 θα δουν όσοι επιθυμούν τα αποτελέσματα πετυχημένων αγροτικών επενδύσεων.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Κρατικός ή εκχρηματισμένος Συνδικαλισμός?

Του Δημ. Μιχαηλίδη 
Στο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς και  τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ με έκπληξη είδαμε να παρεισφρέει στο άρθρο Άρθρο 15 (Χρηματοδότηση ΣΑΟ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων) «Από τα ίδια έσοδα της προηγουμένης παραγράφου ποσοστό 0,60% καταβάλλεται στη ΓΕΣΑΣΕ & 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ μέσα στο Α’ εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α.».
Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 1361/83 (ΦΕΚ Α 66-Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), που ισχύει ακόμα σήμερα στην Ελλάδα, είναι θεσμικά αναγνωρισμένες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 δηλαδή οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ και ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ, άρθρο 10 από την παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 2538/97, ΦΕΚ-242 Α'), οι Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ Ν. 2945/01, ΦΕΚ-223 Α') και οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α’). Ως εκ τούτων δεν υπάρχει νόμιμη βάση και ίσως ούτε καν ηθική για να χρηματιστούν μόνο το δίδυμο ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...