Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Π.Ε. Καστοριάς - Πρόγραμμα Δωρεάν Ανάλυσης Εδαφών και Φυλλοδιαγνωστικής.


Δωρεάν ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής για τους αγρότες του νομού Καστοριάς.

Για την παροχή συμβουλών ορθής λίπανσης προς τους αγρότες, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), σχεδιάζει να εφαρμόσει για 3η φορά, το πρόγραμμα δωρεάν ανάλυσης εδαφών αγροτεμαχίων και φυλλοδιαγνωστικής.

Η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων, αποτελούν τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται ότι κατά τη φετινή περίοδο και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 470 περίπου αναλύσεις δειγμάτων εδαφών (βάθους 0-30 cm) και 118 περίπου αναλύσεις δειγμάτων φύλλων, θέματα που ωστόσο θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του αυριανού Περιφερειακού Συμβουλίου.

kostarazi24.blogspot.gr

ΣΥΡΙΖΑ: Στη Βουλή οι αποφάσεις και η βιωσιμότητα του φορέα «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ»


Στον ρόλο  του ΝΠΙΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» στις σύγχρονες  απαιτήσεις της Ελληνικής γεωργικής  παραγωγής αναφέρεται ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ  Βαγγέλης Αποστόλου και Απόστολου Αλεξόπουλου.

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

"Η ελληνική γεωργία, ενόψει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική ανάπτυξη και σε συνθήκες δημοσιονομικού στραγγαλισμού που υπαγορεύεται από τους δανειστές και εκτελείται από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση, θα πρέπει να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό προσαρμοζόμενη στις νέες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και όπως προκύπτει από τη στρατηγικό σχεδιασμό «Ευρώπη 2020», η έρευνα, η καινοτομία και η διάδοση των αποτελεσμάτων τους αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας, η κλιματική αλλαγή και η αποδοτική διαχείριση των πόρων.

Το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ κατ’ επανάληψη έχει υποστηρίξει  ότι  η ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας θα βασιστεί στο τρίπτυχο ποιότητα - έρευνα – εκπαίδευση δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ», που συστάθηκε για να εφαρμόζει τις πολιτικές του ΥΠΑΑΤ στους τομείς της αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις απόψεις όλων των ειδικών του επιστημονικού κόσμου, δεν μπορεί έως και σήμερα να στηριχθεί σε κάποιο ολοκληρωμένο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο που να έχει επιστημονική, αναπτυξιακή και βιώσιμη βάση.

Όπως είναι γνωστό η  ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πρόσχημα τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εποπτευόμενων από το ίδιο Οργανισμών και τη δήθεν διασφάλιση της βιωσιμότητας και των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους αλλά και υπό τη πίεση των μνημονιακών δεσμεύσεων, προχώρησε στη συγχώνευση των Οργανισμών ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ, ΟΓΕΕΚΑ και ΕΛΟΓΑΚ και στη σύσταση του ΝΠΙΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ», που είναι διάδοχος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.  Μάλιστα για τη νομική κατοχύρωση αυτού του Οργανισμού υπογράφηκε η ΚΥΑ 188763/11 χωρίς να  έχει ψηφιστεί το σχετικό σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Από τότε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» συνεχίζει να υφίσταται χωρίς σταθερή διοίκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συνένωση των υπηρεσιών των τεσσάρων συγχωνευμένων Οργανισμών και χωρίς να έχουν καταρτιστεί κανονισμοί, π.χ. οικονομικής διαχείρισης, προσωπικού και άλλες διαδικασίες. Οι δε διοικητικές πράξεις που παράγει έχουν αμφισβητηθεί για τη νομιμότητά τους. Πρόσφατα παραδείγματα της αμφισβήτησης αυτής είναι οι καταγγελίες και τα εξώδικα των εργαζόμενων στον «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ». Επιπρόσθετα εδώ και πολύ καιρό στερείται Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή:

Η αγροτική οικονομία και η ανάπτυξή της απαιτεί τη διατήρηση ενός εθνικού αγροτικού ερευνητικού πυλώνα που θα λαμβάνει υπόψη τον καταστατικό χάρτη ταυτοποίησης του ερευνητή, θα λειτουργεί και θα αξιολογείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Απαιτεί επίσης την ανάπτυξη διακριτών δομών με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον αγροτοδιατροφικό επιχειρηματικό κόσμο στον τομέα της ποιότητας και των ελέγχων.
Η προώθηση των καινοτόμων πολιτικών θα επέλθει μέσω του συνδυασμού της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης ποιοτικά διαφοροποιημένων προϊόντων στο πλαίσιο ενός εθνικού παραγωγικού μοντέλου.
Η συνεργασία της έρευνας με την παραγωγή μέσω ενός φορέα όπως ο «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» θα οδηγήσει στη βελτίωση του σύγχρονου παραγωγικού αγροτικού μοντέλου και να αρθούν τα εμπόδια ανατροφοδότησης της επιστημονικής γνώσης και των πραγματικών αναγκών της παραγωγής.
Για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε γεωργικές πρακτικές σημαντικό ρόλο θα έχουν οι διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες θα επιβεβαιώνουν τις καινοτόμες πρακτικές και θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα.
Απαιτούνται κατάλληλες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε τα εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας, προτύπων και εφαρμογών να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους.
Η ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο δεν μπορεί να βασιστεί σε μη λειτουργικές  συγχωνεύσεις που σκοπό έχουν την ικανοποίηση των μνημονιακών υποχρεώσεων για μείωση του δημόσιου τομέα.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκδοθεί αποφάσεις από τη Διοίκηση του «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αμφισβητείται η νομιμότητά τους
Ερωτάται  ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη δημιουργία των κατάλληλων δομών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και για την προώθηση των καινοτόμων πολιτικών σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη ποιοτικά διαφοροποιημένων προϊόντων;
Γιατί καθυστερεί να τοποθετήσει τα όργανα διοίκησης του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ»;
Έχουν ελεγχθεί για τη νομιμότητά τους οι σχετικές αποφάσεις της διοίκησης του «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» και αν αυτές δεν είναι σύννομες προτίθεται ο Υπουργός να τις ακυρώσει;
Ποιες αποφάσεις της Διοίκησης του «ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ» έχουν δημοσιοποιηθεί και ποιες όχι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και γιατί;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Βαγγέλης Αποστόλου                            

Απόστολος Αλεξόπουλος"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...