Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Οι Νέοι Αγρότες για το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΡΟΥ»

Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας προσκαλεί όλους στην ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη, 10 Απρ 2012, στις 20.00, στο γραφείο της, στο Κέντρο Νεότητας Δήμαινας, με θέμα το «Ημερολόγιο Αγρού».

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8, 27/1/2012) οι επαγγελματίες αγρότες πρέπει να τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποίησαν, και τα οποία περιλαμβάνουν: το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το χρόνο εφαρμογής, τη δόση εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια, όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα παραπάνω αρχεία, θα είναι διαθέσιμες από τους επαγγελματίες χρήστες οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η καταγραφή της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να γίνεται από τους αγρότες, παραγωγούς – επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα:
  • τη μείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους,
  • τη μείωση των κινδύνων των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
  • την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Έτσι, με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους στους επιβλαβείς οργανισμούς, ο επαγγελματίας χρήστης, μπορεί να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων φυτοπροστατευτικών.

Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα από το νόμο σε τρίτα μέρη, όπως είναι: α)η βιομηχανία πόσιμου νερού β)οι λιανοπωλητές και γ)οι κάτοικοι, να ζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφουν οι επαγγελματίες χρήστες, εφόσον απευθυνθούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι Δ/νσεις Αγρ. Οικονομίας παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 το ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45).

Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας θεωρεί πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι όλοι οι πραγματικά επαγγελματίες αγρότες για το «Ημερολόγιο Αγρού» και περιμένει όλους την Τρίτη, 10 Απρ 2012, στις 20.00, στο γραφείο της, στο Κέντρο Νεότητας Δήμαινας.

Πληροφορίες Γ. Δρόσου-Παγίδα 6976562330, Βαγγέλης Μπινιάρης 6973787609

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...