Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Οι Νέοι Αγρότες Πιερίας συνεχίζουν στις 24-2-2012

Την Παρασκευή, 24 Φεβ 2012, στις 18.00, στο γνώριμο Κέντρο Πολιτισμού ΕΚΑΒΗ (στον Δημοτικό Κήπο), η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα: Από το χωράφι στο πιάτο …
Με το κεντρικό θέμα να παραπέμπει στο επιτυχημένο  συνέδριο των πολιτιστικών συλλόγων Βορείου Ευβοίας«Ο Αγρότης καλλιεργεί, μεταποιεί & προωθεί» η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας θεωρώντας δεδομένο ότι οι Νέοι Αγρότες της Πιερίας  είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις καλλιεργητικές πρακτικές,
έχει προσκαλέσει  τον κ. Δημήτρη Ρουκά να εισηγηθεί την δυνατότητα κάθε κτηνοτρόφου να μεταποιεί την ημερήσια παραγωγή του με μικρό τυροκομείο, ώστε να μην είναι υποκείμενο ημερήσιου εκβιασμού για την διάθεση του καθημερινού του γάλακτος.
Ο κ. Σταύρος Μαριάδης θα δώσει στοιχεία μορφών συλλογικής δράσης των αγροτών, ιδιαίτερα φέτος που είναι το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού.
Ο κ. Γιάννης  Σάρρος θα φέρει στην ημερίδα την επεξεργασμένη και συνεχώς επεκτεινόμενη πρόταση «από το χωράφι στο ράφι», που δείχνει μια μορφή δικτύωσης και συλλογικής δράσης αγροτών-παραγωγών με αγρότες-καταναλωτές.
Ο κ. Νικόλαος Φωτιάδης θα μας ενημερώσει για το Γαστρονομικό Ινστιτούτο και για την νέα προοπτική των Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων.
Οι Νέοι Αγρότες της Πιερίας είχαν τη ευκαιρία να αφουγκρασθούν πάρα πολλούς καταναλωτές στο stand της ΕΝΑ Πιερίας μέσα στην Agrotica (1-5/2/2012) και να θεωρούν πλέον ως απαραίτητο προαπαιτούμενο κάθε αγροτικής παραγωγής την εξασφάλιση ότι το τρόφιμο που πρόκειται να παραχθεί (υγιεινό, ασφαλές και φιλικό στο περιβάλλον), είναι αυτό που θέλει ο καταναλωτής.
Το σημαντικό  στην τοπική εφοδιαστική αλυσίδα ή ακόμα και στα παγκοσμιοποιημένα δημοπρατήρια είναι η ενεργός λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και η εκπαίδευση όλων στους τρόπους λειτουργίας των συμμετοχικών και συλλογικών δομών.
Λίγες μέρες  πριν, 15-16 Φεβ, γίνεται στην Αθήνa (Ledra Marriott), το συνέδριο «Τουρισμός & Γαστρονομία» (http://imic2012.conferences.gr, 22860 24758) και ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης θα μπορέσει να μας μεταφέρει μερικά από τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, που έχουν σχέση με την «Συνέργεια για την επιτυχία» κάθε τοπικού εγχειρήματος, και βέβαια με το «Από το χωράφι στο πιάτο …», που θα απασχολήσει την ημερίδα της Ένωσης Νέων Αγροτών Πιερίας, την Παρασκευή, 24 Φεβ 2012, στις 18.00, στην ΕΚΑΒΗ, στον Δημοτικό Κήπο Κατερίνης.  
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Διεθνές Έτος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ. Το εργαλείο της κοινωνίας

Με επί μέρους σύνθημα «Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο» ο ΟΗΕ δίνει σε όλους την ευκαιρία να προσέξουν λίγο περισσότερο και να γνωρίσουν τα επιτεύγματα της «γνήσιας» συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο.
Οι συνεταιριστικές  επιχειρήσεις των 800.000.000 μελών, παρέχουν πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
Οι 300 μεγαλύτερες  συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση ανάπτυξης κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων, ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας.
Ο Συνεργατισμός  είναι μια ευκαιρία αναχαίτισης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης δημιουργώντας συνεταιριστικές δομές, σύμφωνα με την Έκθεση «Η ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους κρίσης» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (I.L.O), το οποίο πρότεινε το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από κοινού με το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα. Αυτό αποδείχθηκε στις κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις όπως, της Βιομηχανικής Επανάστασης, της Μεγάλης Κρίσης στις ΗΠΑ, της μεταπολεμικής εποχής στην Γερμανία και την Ιαπωνία, της Φιλανδίας – Σουηδίας κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης κλπ.
Οι συνεταιρισμοί  ως επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρέχουν επενδυτικό κέρδος, με προσανατολισμό στις ανάγκες των ανθρώπων, εξασφαλίζουν πόρους για την ευημερία των μελών τους και της ευρύτερης κοινωνίας. Μια ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης με ένα μοντέλο το οποίο αποδεικνύεται αποτελεσματικό διεθνώς τα τελευταία 100 χρόνια, αλλά έχασε τον προσανατολισμό του στον τόπο μας.
Το Δίκτυο ΚΑΠΑ (www.diktio-kapa.dos.gr) υποστηρίζει ενεργά την πλήρη συμμετοχή όλων σε αυτό το Ελπιδοφόρο Έτος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Η.Ε., ενώ το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (www.oikosocial.gr) προσφέρει δικτύωση και πληροφόρηση και η Πρωτοβουλία ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (http://prwskalo.blogspot.com/) έχει επιδοθεί στην ενεργοποίηση των πολιτών για ανάπτυξη συνεταιριστικών σχημάτων στα κυριότερα σημεία της κοινωνικής ζωής, όπως έχει ήδη υποστηρίξει στο νερό, την τροφή και τα σκουπίδια.
Η «Κίνηση 136» (www.136.gr) είναι η συνεταιριστική προσπάθεια να ενώσουμε τις δυνάμεις της κοινωνίας σε ένα κοινό αγώνα, που σκοπό έχει: την εξαγορά, από τους πολίτες-χρήστες του νερού της ΕΥΑΘ, του 40% και της διαχείρισης της ΕΥΑΘ, τον κοινωνικό έλεγχο του νερού της πόλης, την δημοκρατική λειτουργία της εταιρείας και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας, σε συνδυασμό με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο «ΒΙΟΣ COOP» είναι Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός που συστήθηκε στις 2/2/2012 (6998282382), με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα καταναλωτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικότερα στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη του συνεργατισμού και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.

Η συνεργατική εναλλακτική κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων είναι η νέα προσπάθεια http://konstantinosnikolaou.blogspot.com, που περισσότερο συζητιέται, απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία των τεράστιων επενδύσεων και της εξάρτησης από αυτούς που έχουν την τεχνογνωσία στην καύση των απορριμμάτων και σε άλλες κερδοσκοπικές πρακτικές.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

AGROTICA 2012: EIΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 24η AGROTICA 2012, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, στην οποία συμμετείχε με κεντρικό περίπτερο και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων της και των αγροτικών της προϊόντων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση διακρίθηκε από την κριτική επιτροπή με την απονομή του Ειδικού Βραβείου Διοργανωτή και Οργανωμένης Παρουσίας, γεγονός που αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας αλλά και των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας μας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...