Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΟΓΑ για τις συνταγές φαρμάκων

"Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 150 ευρώ, δεν εκτελούνται από το φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του Φορέα", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3846/2010, οι οποίες ισχύουν από 11 Μαΐου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ, συνταγές που δεν έχουν θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...