Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Διοργάνωση Σεμιναρίου για το Γκότζι

Ο Γιώργος Δαουτόπουλος (σ. Καθηγητής Γεωπονίας) και συγγραφέας του βιβλίου «Η Καλλιέργεια του Γκότζι», διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης διάρκειας 6 ωρών για ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στη νέα καλλιέργεια. Το σεμινάριο διαλύει τους μύθους που περιβάλουν την καλλιέργεια, επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από την ανεξέλεγκτη εισαγωγή φυτών (ήδη εμφανίστηκε σοβαρή ασθένεια) και παρέχει ραφιναρισμένη και έγκυρη γνώση σε όσους θέλουν να επενδύσουν στη νέα αυτή αξιόλογη πολυδύναμη καλλιέργεια.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται και ένα πλήρες γεύμα στη φημισμένη Ταβέρνα ΚΟΡΥΦΗ όπου και θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, πλήρης φάκελος με σημειώσεις ιδιαίτερα για τη βιολογική καταπολέμηση και των έλεγχο εχθρών και ασθενειών και δύο έγχρωμα βιβλία του κ. Δαουτόπουλου με θέμα το Γκότζι και τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς ή την Καλλιέργεια του Ιπποφαούς. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και του γεύματος και μετά από αυτό θα γίνει διεξοδική συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες.
Δηλώσεις συμμετοχής στο daoutop@otenet.gr ή στο τηλέφωνο 2310-673-922 και κατάθεση του κόστους του σεμιναρίου στο λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς (IBAN): GR44 0172 2020 0052 0201 7271 202

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι συμμετέχοντες δεν θα είναι περισσότεροι των 30. Θα απονεμηθούν και βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης μετά από γραπτές εξετάσεις. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν οικιακό λαχανόκηπο ή έχουν ένα μικρό αγρόκτημα γιατί ένα μεγάλο μέρος της εισήγησης θα αναφέρεται στη φροντίδα του εδάφους που είναι το Α και το Ω της γεωργικής παραγωγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Εισηγητές Γ. Δαουτόπουλος, σ. Καθ. Γεωπονίας ΑΠΘ. Δημ. Χαραντώνης, Γεωπόνος)
1 ώρα
10.00-10.45
Συστάσεις-γνωριμία συμμετεχόντων. Ανάλυση προγράμματος κατάρτισης. Διανομή εντύπων και δύο βιβλίων (Η Καλλιέργεια του Γκότζι και Εφαρμογές των ΕΜ στη Γεωργία) Περιγραφή και Βιολογία του φυτού. Ιστορία-Εξάπλωση. Απαιτήσεις σε εδαφοκλιματικά στοιχεία. Συζήτηση-Απορίες
2 ώρες
11.00-12.45
Επιλογή χωραφιού, κριτήρια επιλογής. προκαταρκτικές εργασίες,  εμπλουτισμός σε Οργανική Ουσία. Φύτευση. Εδαφοκάλυψη. Παραβλαστήματα. Ποικιλίες- Επιλογή ποικιλιών-Επιλογή φυτωρίων.-Κριτήρια επιλογών-Χρόνος ωρίμανσης. Συλλογή των καρπών. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί.  Μέθοδοι ξήρανσης. Εχθροί και Ασθένειες. Νέες αρχές προσέγγισης στη φυτοπροστασία. Βιολογική φυτοπροστασία στο Γκότζι. Συζήτηση-Απορίες
2 ώρες
13.00-13.45
14.00-14.45
Έδαφος: Μήτρα Ζωής. Σύσταση και κατηγορίες εδαφών. Πορώδες-Δομή εδάφους. Οργανικά συστατικά. Ανταλλαγές θρεπτικών. Λειτουργίες Οργανικής ουσίας. Τεχνικές διατήρησης και αύξησης της Οργανικής Ουσίας. Πανίδα εδάφους. Ο ρόλος των μικροoργανισμών στη γονιμότητα- Γαιοσκώληκες-Μυκόρριζες-Πρωτόζωα. Συμβιωτική δέσμευση αζώτου. Νιτροποίηση-Απονίτρωση. Διάβρωση εδαφών, Οξύτητα, Κύκλος θρεπτικών στοιχείων. Εδαφολογική ανάλυση. Ο ζεόλιθος στη γεωργία και κτηνοτροφία. Τρόποι εφαρμογής. Πλεονεκτήματα χρήσης. Ευρήματα ερευνών. Συζήτηση-Απορίες 
1 ώρα
15.00-15.45
Διάθεση παραγωγής - Εμπορία. Δημιουργία Ομάδας Παραγωγών. Επενδυτικά κίνητρα.  Συζήτηση-Απορίες. Εξετάσεις – Αξιολόγηση Σεμιναρίου
16.00 –
Γεύμα εργασίας. Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα θέματα

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...