Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Πράσινο σκουλήκι: Πάνω από το όριο στη Λάρισα, σε χαμηλότερα επίπεδα στη Δράμα

Την παρουσία πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις καλλιέργειες βαμβακιού, επιβεβαιώνουν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Π.Ε. Λάρισας και Δράμας, οι οποίες ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την αποτελεσματική φυτοπροστασία. 

Στη Δράμα, στις παγίδες που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία, εμφανίζονται χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί προνυμφών. Στη Λάρισα διαπιστώθηκαν σε κάποιες περιοχές πληθυσμοί ζωντανών προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο οικονομικής ζημίας, ενώ όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις σε ορισμένες περιοχές, χωρίς όμως να υπάρχουν αντίστοιχα σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα.

Στη Δράμα
Αναλυτικότερα, οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή της Δράμας βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο ύψους περίπου 100-120 cm και έχουν 4 - 6 καρύδια 10 ημερών και 4 - 5 χτένια, ενώ σε οψιμότερες βαμβακοφυτείες τα φυτά έχουν ύψος (80-100 cm) 2 - 4 καρύδια 10 ημερών και 4 - 5 χτένια. Διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων τις τελευταίες 3 ημέρες (περί τα 48 άτομα κατά μέσο όρο) πεταλούδων πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες. Οι προνύμφες αυτή την περίοδο είναι μήκους 1 εκ. (1ου σταδίου) και τις βρίσκουμε στην κορυφή σε χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια. Εμφανίζονται χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί προνυμφών σε φύλλα –χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια σε λίγους αγρούς ορισμένων περιοχών (Φωτολίβος – Σιταγροί - Καλός Αγρός). Καταγράφονται επίσης σημαντικοί πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων.

Στη Λάρισα
Στη Λάρισα, στην παρούσα χρονική περίοδο, τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας και καρπόδεσης του 40-70% των ανθέων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 2η γενεά του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού για το βαμβάκι και κατά τόπους εμφανίζονται πληθυσμοί σκουληκιών.
Με βάση τις παρατηρήσεις, που πραγματοποιούνται από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν πληθυσμοί ζωντανών προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο οικονομικής ζημίας στα Κοινοτικά Διαμερίσματα Αρμενίου (Μεριάς), Κιλελέρ (Πυργάκια), Γιάννουλης (Αρμουτζάκι), Ομορφοχωρίου (27αρια και Αλάμπι), Τερψιθέας (Βακούφικα και Ρέματα), Κατωχωρίου (Φούρνια), Βασιλί, Βασιλικών (Πετρέδιακα), Κρήνης (Βατιώνας) και Υπέρειας (Γκερένια).
Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις ακμαίων σε ορισμένες περιοχές χωρίς αντίστοιχα σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα, στα Κοινοτικά Διαμερίσματα Κιλελέρ (Πυργάκια), Χάλκης (Τουσμάνια) και Ρήγειου (Ρουμάνι).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Πράσινο Σκουλήκι: Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές για χρήση στο βαμβάκι.
Ρόδινο σκουλήκι: Η Δ /νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας συνιστά στους παραγωγούς να πραγματοποιούν τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (10-15 ημερών) και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, να γίνεται χημική καταπολέμηση.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική παρουσία ταυτόχρονα πράσινου και ρόδινου σκουληκιού να προτιμηθεί δραστική ουσία που να αντιμετωπίζει και τους δύο εχθρούς. Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά και η μη χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές το χρόνο για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας.

Κατάλληλα εντομοκτόνα:
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσία chlorpyrifos, chlorpyrifos- methyl, cypermethrin, Z- cypermethrin, deltamethrin, B-cyfluthrin, cyfluthrin, L- cyhalothrin, diflubenzuron, es-fenvalerate, t-fluvalinate, emamectin benzoate, chlorantranilliprole.
Τα σκευάσματα με δραστικές ουσίες bacillus thuringiensis (σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα) και spinosad είναι κατάλληλα και για βιολογικές καλλιέργειες.
Να γίνεται προσεκτικά η χρήση πυρεθρινών, καθώς υπάρχουν επιστημονικές αναφορές εμφάνισης ανθεκτικότητας.

 agrotypos.gr

Χιλιάδες Νέοι Αγρότες μένουν εκτός προγράμματος – Έντονο το πρόβλημα στην Κρήτη

«Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί δεν υποβάλλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη λήψη της 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης εντός της συμβατικής προθεσμίας της απόφασης έγκρισης πράξης ή δεν τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται κυρώσεις», απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, αναφορικά με τον κίνδυνο απένταξης 5.000 νέων αγροτών, στον οποίο αναφέρεται σε κοινοβουλευτική παρέμβασή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Το έτος 2009 λειτούργησαν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα νέων αγροτών με στόχους την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου (με την εγκατάσταση νέων γεωργών) και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας.

Στα πλαίσια αυτά προβλεπόταν η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, σε τρεις δόσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Στην προκήρυξη του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), που πραγματοποιήθηκε το 2009, εκδηλώθηκε εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρων συμμετοχής, γεγονός που οδήγησε στην ένταξη 8.276 δικαιούχων στο πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη 144 εκατ. €.

Ωστόσο, πάνω από 5.000 νέοι αγρότες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στα προγράμματα στήριξης για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, κινδυνεύουν σήμερα να μην τους καταβληθούν τα οφειλόμενα χρήματα, αλλά και να τους ζητηθεί και η άμεση επιστροφή όσων χρημάτων έχουν ήδη λάβει.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης στο έγγραφό του: «έχει ήδη καταβληθεί η α΄ δόση οικονομικής ενίσχυσης , ύψους 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο, που ανέρχεται συνολικά σε 101 εκατ. €.

Η δυνατότητα καταβολής του υπόλοιπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων τριετίας του επιχειρηματικού σχεδίου για την καταβολή της β΄ δόσης (15%) και πενταετίας για την καταβολή της γ΄ δόσης (15%) αντίστοιχα.

Επίσης, η β΄ και γ΄ δόση δύναται να καταβληθούν ταυτόχρονα εντός τριετίας από την έγκριση του δικαιούχου, εφόσον έχει επιτευχθεί το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, η β΄ δόση προϋποθέτει για την καταβολή της, την κατάρτιση του δικαιούχου και τη λήψη σχετικής βεβαίωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και την οριστικοποίηση των ελέγχων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2012. Σημειώνεται ότι η διαδικασία κατάρτισης των δικαιούχων βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Οι διατάξεις των Κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του Μέτρου 112 του ΠΑΑ, δηλαδή των Κανονισμών (ΕΚ) 1974/2006 και 1698/2005, «προβλέπουν την υποβολή λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του νέου γεωργού και την υποχρεωτική τήρηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα το νέων γεωργών περιλαμβάνει τη δυνατότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου τρεις φορές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται ο στόχος και η κατεύθυνση της εκμετάλλευσης» υπογραμμίζει ο κ. Αθ. Τσαυτάρης.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και η εκκαθάριση και αναγνώριση της δαπάνης γίνεται από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τέλος ο Υπουργός επισημαίνει ότι: «σε περίπτωση που οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί δεν υποβάλλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη λήψη της 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης εντός της συμβατικής προθεσμίας της απόφασης έγκρισης πράξης ή δεν τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας εφαρμόζονται κυρώσεις (ΚΥΑ 17371/20-11-2008.

Η 5η έκθεση Μεγάρων Γη , προετοιμάζεται πυρετωδώς

Η 5η έκθεση Μεγάρων Γη , προετοιμάζεται πυρετωδώς και θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Θα γίνει από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου στο άλσος Πευκάκια.

Με συμμετοχή σημαντικού αριθμού τοπικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα έχει γίνει πόλος ενδιαφέροντος εμπόρων και καταναλωτών.

Η έκθεση η οποία εξελίσσεται βάσει του «κάθε φέτος και καλύτερα» αναμένεται να αποτελέσει μια όαση επιχειρηματικών, εμπορικών αλλά και πολιτιστικών δράσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εκθετών στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. (Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Κεντρική πλατεία Μεγάρων) και στα τηλέφωνα 22960 82747 & 89150

ΕΛΓΑ: Καταβολή ενισχύσεων 1,05 εκατ. σε παραγωγούς την Τρίτη

Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.054.402,12 ευρώ θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ την Τρίτη 6 Αυγούστου σε 2.069 παραγωγούς, για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009» και «Πυρκαγιές 2009».

Η πληρωμή αφορά κυρίως ενισχύσεις απώλειας παραγωγής σε καλλιέργεια βρώσιμης ελιάς ποικιλίας Αμφίσσης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι παραγωγοί των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αττικής, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Πρέβεζας και Φθιώτιδας

Σεμινάριο μελισσοκομίας στη Δράμα

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε., στο 5ο χλμ. Δράμας – Θεσσαλονίκης), στις 7 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί στις 9 Αυγούστου 2013. Διοργάνωση: ΕΛΓΟ Δήμητρα Δράμας. Πληροφορίες: 25210-58175, 6937-533922, κ. Άνθιμος Αναστασιάδης και στον Πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Δράμας κ. Φώτη Κανετούνη, τηλ: 25210-81352, κιν: 6972-071280. 

Οι Μελισσοκόμοι της ΠΕ Δράμας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στους τρόπους βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, αλλά και στους ενδεδειγμένους μελισσοκομικούς χειρισμούς καθώς και στα προγράμματα για μελισσοκόμους, μέσω της ταχύρυθμης εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες Μελισσοκόμους θα είναι τριήμερη, συνολικής διάρκειας 15 ωρών και θα πραγματοποιηθεί τις απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης 16.00 μ.μ., λήξης 21.00 μ.μ).

Αποστόλου - ΣΥΡΙΖΑ: Η είσοδος της συμβολαιακής διαδικασίας και στον κτηνοτροφικό χώρο αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια αιχμαλωσίας

ΔΗΛΩΣΗ του βουλευτή Εύβοιας  του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και υπεύθυνου  ΕΕΚΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή την εισβολή της Τράπεζας Πειραιώς στον κτηνοτροφικό χώρο : 

«Η είσοδος της συμβολαιακής διαδικασίας και στον κτηνοτροφικό χώρο αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια αιχμαλωσίας ενός χώρου που μπορεί να αποτελέσει το μηχανοδηγό ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας .

Μετά την  εκποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ που έχει ήδη αιχμαλωτίσει ένα μεγάλο πληθυσμό αιγοπροβατοτρόφων της Ηπείρου  έρχονται και οι δύο νέες συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς με δύο συγκεκριμένες εταιρείες του κτηνοτροφικού χώρου να εγκλωβίσουν ,με το πρόσχημα της παροχής ρευστότητας και εκατοντάδες άλλους γεωργοκτηνοτρόφους .

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς που έχει ως στόχο τον έλεγχο του κλάδου  από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι την αγορά των κτηνοτροφικών προϊόντων .

Η  κτηνοτροφία  χρειάζεται μια κλαδική πολιτική που θα στοχεύει στη δημιουργία υποδομών και κτηνοτροφικών ζωνών που θα στηρίζονται σε τοπικές δυνατότητες και θα διαχειρίζονται από τους ίδιους τους γεωργοκτηνοτρόφους . Και η υλοποίησή της περνά μέσα από ένα εξειδικευμένο πιστωτικό εργαλείο , που δυστυχώς μετά το ξεπούλημα της ΑΤΕ δεν υπάρχει .»

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...