Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης για το 2013

Την Πέμπτη, 16 Σεπ 2010, στις 20.00, στην αίθουσα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) οι Νέοι Αγρότες (ηλικιακός προσδιορισμός για Νέες & Νέους Αγρότες 18 έως 40 ετών) προσκαλούν σε ανοικτή συνάντηση-συζήτηση με κύριο προβληματισμό «ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013».
Η ανάγκη της επικοινωνίας εντάσσεται στην συνεχή ενημέρωση και προβληματισμό των Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης, όπως εκφράσθηκαν στις συναντήσεις-συζητήσεις στις: 21/10/2009 (Λαγκαδάς), 11/11/2009 (Χαλάστρα), 27/11/2009 (Θέρμη), 27/1/2010 (Αθήνα), 7/2/2009 (Agrotica), 23/3/2010 (Νομαρχία), 26/3/2010 (Δ/νση Γεωργίας), 12/4/2010 (Σίνδος), 21/4/2010 (ΕΚΘ), 26/4/10 (ΑγρΟραμα) 10/5/2010 (Βασιλικά), 27/5/2010 (ΥπΑΑΤ) και 30/5/2010 (Μελισσοχώρι).
Άλλωστε το θέμα απασχόλησε το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (14/9/2008, Αθήνα) και την ημερίδα που συνδιοργάνωσε η ΕΝΑ Θεσ/νίκης (7/2/2010, Agrotica).
Η συνάντηση-συζήτηση της 16ης Σεπ, 8μμ, στην Νομαρχία, ακολουθεί:
1. Την ανακοίνωση της EUROSTAT (Ιαν 2010) για την θέληση των Ευρωπαίων με το συντριπτικό 85% στην συνέχιση της στήριξης των αγροτών
2. Την παρουσίαση της Μελέτης της ΕΕ (Μαρ 2010) για τα ΔΩΡΕΑΝ προσφερόμενα Δημόσια Αγαθά από τους αγρότες σε όλους τους πολίτες.
3. Τα θετικά υπέρ των αγροτών ψηφίσματα του ΕυρωΚοινοβουλίου για «την μετά το 2013 εποχή» και την συνέχιση των στηρίξεων (Άνοιξη 2010)
4. Τα πάρα πολύ θετικά υπέρ των αγροτών στοιχεία της Δημόσιας Πανευρωπαϊκής Διαβούλευσης και της Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης για το μέλλον του αγροτικού κόσμου (Ιουν 2010)
5. Τις πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου Γεωργίας ΕΕ για μετά το 2013 &
6. Τον διοικητικό μετασχηματισμό της Ελλάδος με τις εκλεγόμενες Περιφερειακές Διοικήσεις και τους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους.
Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, και όχι μόνο των επιχειρηματιών παραγωγών ή μόνο του αγροτικού τομέα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Νέες & Νέους Αγρότες, που επέλεξαν να «ζήσουν και να δημιουργήσουν» στον γρηγορότερο τομέα παραγωγής πλούτου στην «σε κρίση Ελλάδα».
Οι Νέοι Αγρότες Θεσσαλονίκης περιμένουν όλους την Πέμπτη, 16/9/2010, στις 20.00, στην αίθουσα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες Σ. Βογιατζής-6983275416 & Ο. Παναγιωτίδου-6948949805.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

ΔΙΚΑΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Υιοθετήθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του γνωστού Γάλλου ακτιβιστή και Πράσινου ευρωβουλευτή Ζοζέ Μπωβέ με τίτλο «Δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες: καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας διακίνησης τροφίμων». Η έκθεση καλεί την Κομισιόν να θεσπίσει μέτρα κατά των στρεβλώσεων από το συγκεντρωτισμού της αγοράς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, με στόχο τη διασφάλιση πιο δίκαιων τιμών για τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Όπως δήλωσε ο Ζοζέ Μποβέ μετά την ψηφοφορία:

«Η αλυσίδα διακίνησης των τροφίμων γίνεται όλο και πιο δυσλειτουργική. Παρά τις διαρκώς μειούμενες τιμές συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων, μειώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική επιβίωση των Ευρωπαίων αγροτών, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σταθερές ή και αυξανόμενες τιμές τροφίμων. Σε διεθνές επίπεδο, οι οδυνηρές συνέπειες αυτής της στρέβλωσης έρχονται στο προσκήνιο με έκρηξη των τιμών για αρκετά βασικά τρόφιμα (ιδιαίτερα στα σιτηρά), προκαλώντας πείνα και αναταραχή στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Με αυτή την κατάσταση, είναι ευπρόσδεκτο ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε για μια ισχυρή Έκθεση, παρά την πίεση που ασκήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή από την αγροδιατροφική βιομηχανία προκειμένου να αποδυναμώσει στοιχεία-κλειδιά της έκθεσης.

Η Κομισιόν έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της για την αυξανόμενη συγκέντρωση στον τομέα της επεξεργασίας και λιανικής πώλησης τροφίμων και για την προφανή παραβίαση της κυριαρχίας των καταναλωτών. Οφείλει να ενεργήσει για να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστεί η αυτή η κατάχρηση ισχύος των αγορών. Η έκθεση που υιοθετείται σήμερα, καθορίζει συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αντιμετώπιση της κατάχρησης ισχύος της αγοράς σημαίνει ενίσχυση της διαπραγματευτική δύναμης των αγροτών αλλά και δραστικά μέτρα ενάντια στις καταχρηστικές πρακτικές των χονδρεμπόρων.

Η Κομισιόν οφείλει να λάβει μέτρα ενάντια στις πρακτικές που επιβάλλουν χαμηλές τιμές συγκέντρωσης για τα αγροτικά προϊόντα μέσω των απαιτήσεων για παράδοση μεγάλων ποσοτήτων. Οφείλει επίσης να λάβει μέτρα ενάντια στις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως μεταπώληση σε τιμές κάτω του κόστους. Περισσότερη διαφάνεια είναι απαραίτητη, και η έκθεση καλεί για σύσταση Παρατηρητήριου Τιμών Τροφίμων σε κάθε βήμα της αλυσίδας, για εντοπισμό των περιθωρίων κέρδους και καθορισμό κατωτάτων τιμών που λαμβάνουν υπόψη το αληθινό κόστος παραγωγής και εγγυώνται ένα δίκαιο εισόδημα στους αγρότες.

«Τέλος, η Επιτροπή οφείλει να λάβει μέτρα για να εξετάσει τη δυνητικά καταστροφική αστάθεια στις αγορές τροφίμων, τα αποτελέσματα της οποίας άλλη μια φορά διαπιστώνουμε. Κερδοσκοπία στα τρόφιμα αποτελεί κυριολεκτικά κερδοσκοπία σε βάρος της ζωής των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτά. Πρόκειται για έγκλημα που δεν επιτρέπεται να γίνει ανεκτό. Η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία και να προτείνει τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Ρυθμιστικής Αρχής για τα Τρόφιμα, καθώς και να λάβει άλλα συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει αυτήν την σκανδαλώδη κατάσταση.»
Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης Μποβέ στα ελληνικά, έχει αναρτηθεί στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0302+0+DOC+XML+V0//EL

Οι Στόχοι της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών

Η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών συμμετέχει στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, που αποτελεί συνέχεια του κινήματος των Νέων Αγροτών, το οποίο ξεκίνησε αυτόνομα και αυτοδύναμα από το 1993. Στόχοι των Νέων Αγροτών ήταν από το ξεκίνημα και για το μέλλον, όπως περιγράφονται στον Νόμο 3147/2003 (καθόσον η ΠΕΝΑ είναι επίσημος θεσμικός φορέας για τους Νέους Αγρότες), μεταξύ άλλων: Η υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών & επαγγελματικών προβλημάτων των Νέων Αγροτών. Οι προτάσεις για ανύψωση του πνευματικού & πολιτιστικού επιπέδου των Νέων Αγροτών. Η συνεργασία με όλους τους φορείς (Δημόσιο, Τοπ. Αυτοδιοίκηση, Συνεταιρισμούς & Συλλόγους) για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτικού κόσμου. Η έκδοση εντύπων για την προώθηση των σκοπών της ΕΝΑ Σερρών.
Οι βραχυχρόνιοι στόχοι της ΠΕΝΑ, ως συντονιστικό όργανο για όλη την Ελλάδα, εκφράζονται πλήρως από τα ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια των Νέων Αγροτών (που γίνονται σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο αδιαλείπτως εδώ και 17 χρόνια) και τις Πανελλήνιες Συναντήσεις όταν προκύπτει ειδικό θέμα. Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών είχε φιλοξενηθεί από την ΕΝΑ Σερρών το 2003 στον Νέο Σκοπό και στην Μεσοκώμη. Τα θέματα των τελευταίων Πανελλήνιων Συνεδρίων της ΠΕΝΑ, που δείχνουν την στόχευση της ΠΕΝΑ στο μέλλον, ήταν:
Νέοι Αγρότες & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2010, Νέα Κίος Αργολίδας), Νέοι Αγρότες & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: φυσικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κλπ (2009, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας), Το ΜΕΛΛΟΝτου αγροτικού κόσμου (2010, Θεσσαλονίκη), Το αγροτικό ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (2008, Λαμία), Αγροτική ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & Καινοτομία (2009, Θεσ/νίκη), Η μετά το 2013 ΕΠΟΧΗ (2009, Αθήνα), Η ΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & οι Νέοι Αγρότες (2008, Αθήνα), Νέοι Αγρότες: ΕΔΑΦΟΣ-ΝΕΡΟ (2008, Θεσ/νίκη) και Νέοι Αγρότες & ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (2010, Ίτανος Καρδίτσας).
Όσον αφορά  την αναγνώριση του θεσμικού ρόλου της ΠΕΝΑ και των Ενώσεων Νέων Αγροτών, αυτή έχει επιτευχθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο με την τιμητική πρόσκληση όλων των προέδρων Ενώσεων Νέων Αγροτών από τον Κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Γιορτή της Δημοκρατίας (2008), αλλά και από τις προσφωνήσεις του Κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας στις 2/9/2009 και στις 3/3/2010 στο Διοικ. Συμβούλιο της ΠΕΝΑ, στις οποίες μετείχε και ο κ. Π. Γκιοργκίνης (ΕΝΑ Σερρών).
Η νέα διοικητική αναμόρφωση απαιτεί νέες προσαρμογές και στο κίνημα των Νέων Αγροτών.
Η ΠΕΝΑ, χωρίς  κομματικές εξαρτήσεις, και χωρίς καμιάς μορφής λειτουργική χρηματοδότηση από το κράτος ή την ΕΕ, συγκρότησε τον πυρήνα ενός Τεχνικού Συμβουλίου από εθελοντές (Καθηγητές, Συμβούλους, Λειτουργούς, Δημοσιογράφους κλπ) που επιθυμεί να ενεργοποιήσει περισσότερο.
Μέχρι σήμερα τα ΜΜΕ δεν καλύπτουν επαρκώς τις δραστηριότητες του θεσμικού φορέα των Νέων Αγροτών, ενώ ειδικά ΜΜΕ όπως η εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση & το portal agronews.gr, δείχνουν σημαντική προσοχή. Πρέπει να αποκαταθεί επαρκές επίπεδο επικοινωνίας με τους Νέους Αγρότες σε κάθε νομό και την κοινωνία, με κάποιο κατάλληλο τρόπο.
Η προσωπική επαφή ήταν και είναι για τις αγροτικές κοινωνίες το βασικότερο κανάλι επικοινωνίας και η ΕΝΑ Σερρών θα συνεχίσει να το κάνει ποιο συστηματικά. Όταν ολοκληρωθούν οι εντατικές θερινές αγροτικές εργασίες η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών έχει ήδη σχεδιάσει Γεν. Συνέλευση στις 29/11/10 για να συζητήσει και να εξειδικεύσει τους στόχους της ΕΝΑ Σερρών για την επόμενη τριετία.
Άλλωστε κάθε Δευτέρα, το βράδυ (21.00) είναι ανοικτά  τα γραφεία της ΕΝΑ Σερρών στην Μεσωκόμη, και κάθε δεύτερη Δευτέρα σχεδιάσθηκε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ συναντήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται και αλλού.
Την Δευτέρα, 20/9/2010, στις 20.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Στρυμώνα, στον Νέο Σκοπό, η ανοικτή Συνάντηση είναι αφιερωμένη στην Τεχνολογία.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...