Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Παπαστάμκος: Οι κίνδυνοι για τους αγρότες από μια ρήξη στις σχέσεις Ελλάδος- Ε.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος των Επιτροπών Γεωργίας και Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Παπαστάμκος, αναφερόμενος στους κινδύνους που συνεπάγεται για τους αγρότες μας μια ρήξη στις σχέσεις Ελλάδος- Ε.Ε., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Επίσης, τα κράτη μέλη υπέχουν ρητή υποχρέωση για υγιή δημόσια οικονομικά.

Ρήξη στις σχέσεις ΕΕ-Ελλάδος δίνει το δικαίωμα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ενεργοποιήσουν κυρώσεις κατά της Ελλάδος. Σε μία τέτοια απευκταία κατάσταση, οι πόροι των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων προς την Ελλάδα, για την περίοδο 2014-2020, θα τεθούν σε αμφισβήτηση.

Αυτό θα σημάνει επενδυτική ασφυξία για τη χώρα μας. Ιδιαίτερα θα πληγεί η Ελλάδα της υπαίθρου. Πολύ περισσότερο θα κινδυνεύσει με αφανισμό η αγροτική Ελλάδα, δεδομένου ότι, πέραν της απώλειας των ενισχύσεων των υποδομών και των επενδύσεων για τους Έλληνες αγρότες, θα στερηθούμε τις άμεσες ενισχύσεις προς τους Έλληνες παραγωγούς κατά την προγραμματική περίοδο της νέας ΚΑΠ (2014-2020)».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...