Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Οι κερδισμένοι και οι ... χαμένοι του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα σχετικά με τους δικαιούχους και όσους παραγωγούς απορρίφθηκαν της Δράσης 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 214 που αφορά την πρόσκληση νέας 5ετίας (800/19605/17.02.2012 ΚΥΑ). 

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν αναρτηθεί στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου (Νικ. Πλαστήρα 100, 2ος Όροφος), ενώ έχουν αποσταλεί και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας προς θυροκόλληση, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 079833/25-10-2011 (ΦΕΚ 2366), Άρθρο 10, παράγραφος 4, με ενιαία ημερομηνία δημοσιοποίησης την Παρασκευή, 24/5/2013.

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου, έως και την Τρίτη 4/06/2013 (επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης), ζητώντας δευτεροβάθμιο έλεγχο των αιτήσεων τους.

Τυποποιημένο υπόδειγμα ενστάσεων διατίθεται στην υπηρεσία, ενώ έχει σταλεί εκτός από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας  και στους ενδιαφερόμενους γεωπόνους μελετητές.

Συμβουλές και οδηγίες για τις ασθένειες του αμπελιού


Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτη-νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε  το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά τους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τη Ευδεμίδα

Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η δεύτερη πτήση και διαπιστώνονται οι πρώτες ωοτοκίες.
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
- Πρώιμες περιοχές (όπως Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, περιοχή Τυμπακίου, κλπ )

Επιτραπέζια: 22 - 23 Μαΐου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 26 - 27 Μαΐου.
- Ενδιάμεση ζώνη (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώϊμης ζώνης όπως Καλέσα, Βασιλειές, Βού-τες, Βάθεια, Καπαριανά, Μοίρες, κλπ )
Επιτραπέζια: 24 - 25 Μαΐου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 28 - 29 Μαΐου.
Για τις μεσοπρώϊμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

• Για τον Ψευδόκοκκο

Σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση, των πρώιμων και ενδιάμεσων περιοχών, όπου διαπιστώνονται  πλη-θυσμοί και δεν έχει γίνει ακόμα επέμβαση μπορεί να γίνει συνδυασμένη με την ευδεμίδα. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.
   
• Για το Τζιτζικάκι

Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για το Ωϊδιο

Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και νέοι κύκλοι του παθογόνου εξαπλώνουν περαιτέρω την ασθένεια.
Υπενθυμίζεται ότι από την άνθιση μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα.

• Για τον Περονόσπορο

Η εκδήλωση της ασθένειας είναι πολύ περιορισμένη.
Να γίνεται καταπολέμηση μόνο, όπου εμφανίζονται συμπτώματα.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστα-τευτικών προϊόντων. Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κα-τάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.

ΕΛ.Γ.Α - Aιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2010»

Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2010», με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 έως και Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2011 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας, Φωκίδας, Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Έβρου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Θεσσαλονίκης, Άρτας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Λάρισας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr, a.belesioti@elga.gr και a.spanou@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού www.elga.gr.

Απαράδεκτες χρεώσεις για την υποβολή αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων


"Απαράδεκτες  χρεώσεις για την υποβολή αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του ΟΣΔΕ, για το έτος 2013 από ΕΑΣ" καταγγέλλουν, με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεσά τους ο βουλευτής Εύβοιας Βαγ. Αποστόλου, υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής του κόμματος.

 Η ερώτηση:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων για το έτος 2013, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), υλοποιείται από τις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να απευθύνονται και να καταθέτουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Για τη διαδικασία αυτή έχει υπογραφεί η σύμβαση «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 6023/ΡΜ/2011 σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.», που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2013»

Σύμφωνα δε με τις ρητές οδηγίες  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  «Οι Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2013 υποβάλλονται δωρεάν από τους παραγωγούς και τις υποβάλλουν δια μέσω των πυλών εισαγωγής (ΕΑΣ) με βάση την υπογραφείσα σύμβαση. Καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2013 δεν είναι επιτρεπτή και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σημειωθεί, το ποσό της αμοιβής της ΕΑΣ μειώνεται αυτόματα κατά το ποσό που ελήφθη, ενώ σε περίπτωση επανάληψης θα διακόπτεται η συνεργασία με τη συγκεκριμένη ΕΑΣ.» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δελτίο Τύπου, 18/4/2013)

Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι αγρότες για την υποβολή των αιτήσεών τους χρεώνονται με διάφορα ποσά, είτε βαπτισμένα ως «έξοδα για εργασίες διαχείρισης αρχείων παραγωγού (βεβαιώσεις, εκτυπώσεις, φωτοαντίγραφα)» ή για «έξοδα μετακίνησης» των συνεργείων υπαίθρου, είτε χωρίς καμία αιτιολογία στην απόδειξη είσπραξης.

Οι αδικαιολόγητες χρεώσεις αυτές αντιβαίνουν στην υπογραφείσα σύμβαση και τις οδηγίες του Υπουργείου και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους αγρότες, οι οποίοι καλούνται για ακόμα μία φορά να πληρώσουν για υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί από το κράτος και θεωρητικά διατίθενται δωρεάν.

Επειδή:

ο αγροτικός κόσμος όλης της Ελλάδας δεν αντέχει νέες παράπλευρες κάθε είδους επιβαρύνσεις.
οι προαναφερθείσες χρεώσεις αντιβαίνουν στην υπογραφείσα σύμβαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις ρητές οδηγίες του Υπουργείου.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων της ανωτέρω σύμβασης;
Αν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι ΕΑΣ στους παραγωγούς επιπλέον της ανωτέρω σύμβασης και ποιες είναι αυτές.
Πως νομιμοποιούνται κάποιες ΕΑΣ να ζητούν χρήματα από τους παραγωγούς για την υποβολή της αίτησης αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2013, η οποία προβλέπεται από τη σύμβαση;
Τι προτίθεται να πράξει άμεσα ώστε να σταματήσουν οι επιβαρύνσεις των αγροτών οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων του 2013, για την παραγωγική στήριξη των εκμεταλλεύσεων τους;
Πως θα επιστραφούν τα χρήματα στους παραγωγούς, που καταβλήθηκαν για εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση;

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμμανατίδου- Πασχαλίδου Ευαγγελία

Αποστόλου Ευάγγελος

Βαρεμένος Γεώργιος

Γελαλής Δημήτρης

Γερμανίδης  Αθανάσιος

Γεροβασίλη  Όλγα

Γεωρργοπούλου Έφη

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Διακάκη Μαρία

Διαμαντόπουλος  Ευάγγελος

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς  Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζερδελής  Ιωάννης

Καλογερή  Αγνή

Κανελλοπούλου Μαρία

Κοδέλας Δημήτριος

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης  Βασίλης

Μεϊκόκοπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νίκος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθος  Ανδρέας

Πάντζας Γεώργιος

Πετράκος  Αθανάσιος

Σαμοϊλης  Στέφανος

Σταθάς  Γιάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τριανταφύλλου Μαρία

Χατζήλαμπρου  Βασίλειος

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...