Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Οι Νέοι Αγρότες για το μέλλον της κτηνοτροφίας

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ επισκέφθηκε την κα Μ. Αποστολάκη, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και είχε συνεργασία μαζί της κυρίως για το μέλλον της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου.

Η ΠΕΝΑ ως το νεανικότερο κομμάτι του αγροτικού κόσμου συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος, όπως συντίθενται από όλες τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, δίνει όμως ιδιαίτερη σημασία στα θέματα τουμέλλοντος του αγροτικού κόσμου, όπου πρέπει να έχει βαρύνουσα γνώμη, καθόσον θα έχει ενεργό επαγγελματική δράση για τα επόμενα 30-50 χρόνια μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Οι γενικότεροι στόχοι της ΠΕΝΑ που ο κ. Γιάννης Ζαφείρης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΝΑ ανέφερε στην κα Μ. Αποστολάκη είναι επιγραμματικά:

Ο καθορισμός του αντικείμενου των αγροτικών επαγγελμάτων (και αγροτουρισμού)

Η ανάγκη για άμεση δημιουργία αγροτικών σχολείων για τα αγροτόπαιδα

Η βελτίωση της νομοθεσίας για αγροτικούς συνεταιρισμούς μόνο με αγρότες

Η υποστήριξη ενιαίας έκφρασης στην κορυφή των επαγγελματιών αγροτών

Η αναγνώριση & καταξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων (Επιμελητήρια?).

Η επαναφορά την σημασίας της τοπικής ανάπτυξης

Κατά την συζήτηση στην οποία μετείχαν οι: Γιάννης Ζαφείρης (Αιτωλοακαρνανία και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της ΠΕΝΑ για την κτηνοτροφία ), Στέλιος Βογιατζής (Βασιλικά Θεσσαλονίκης), Σάκης Καμάρης (Λητή Θεσσαλονίκης) και Ντίνα Ζούζια (Αργολίδα) επισημάνθηκαν πολλά σημεία για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, όπως:
Οι βοσκότοποι, που είναι δασικές εκτάσεις (και είναι η συντριπτική πλειονότητα των λιβαδιών) αλλά ακόμα και τα δάση, με συγκεκριμένη επιστημονική υποστήριξη (δασολόγοι, γεωπόνοι κλπ) πρέπει να μπορούν να δέχονται βόσκηση και να είναι επιλέξιμες περιοχές για τα σχέδια βελτίωσης κτηνοτροφίας, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την φροντίδα του περιβάλλοντος. Η χρήση των βοσκοτόπων πρέπει να ανατεθεί στους κτηνοτρόφους, υπό τις διαχειριστικές οδηγίες των γεωτεχνικών (όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις χρήσεις, είτε στην γεωργία, είτε στην κτηνοτροφία, είστε στην αλιεία, είτε στην δασοκομία). Η στήριξη της παραδοσιακής Ελληνικής κτηνοτροφίας με ντόπιες φυλές επιβάλλει βοσκολίβαδα για εκτατική κτηνοτροφία
Η αδειοδότηση των στάβλων είναι μια περιπέτεια. Η νομοθεσία θέλουμε να είναι φιλική προς τον πολίτη-κτηνοτρόφο. Οι τεχνοκράτες δεν εφαρμόζουν τις επιστημονικές γνώσεις (αν τις διδάσκονται) και την εφαρμοσμένη έρευνα (αν παράγεται) για να λύνουν δικά μας καθημερινά προβλήματα στην Ελλάδα.
Τι μπορεί να προβλεφθεί για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους?.
Όσοι στάβλοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρους που ενοχλούν το φυσικό περιβάλλον, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τον ίδιο τρόπο που λύθηκε για τους αστούς με τις αυθαίρετες κατασκευές και τους ημιυπαίθριους χώρους?
Μπορεί να επεκταθεί ο θεσμός της έγκρισης τύπου στάβλου και με ξύλινους (που είναι φιλικότεροι προς το περιβάλλον) στάβλους? Ίσως αποφευχθούν μη παραγωγικά έξοδα για μηχανικούς.
Που βρίσκεται η υποστήριξη της κτηνοτροφίας με κτηνοτροφικά πάρκα? Πως διασφαλίζεται η μη διάδοση μεταδοτικών ασθενειών ή κάποιων ωφελειών?
Εάν η κυριότερη (ίσως μοναδική πραγματική) παραγωγή είναι η αγροτική παραγωγή, μήπως μέθοδοι fast trak αδειοδοτήσεων θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και στον αγροτικό τομέα για αγρότες? Για αυτούς που δεν παράγουν, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες έγινε ακόμα και Υπουργείο fast trak.
Ο Μελιταίος πρέπει να αντιμετωπισθεί. Απαιτούνται φάρμακα και εμβόλια, οι λιανικές τιμές των οποίων πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνονται οι εμβολιασμοί. Επιβάλλεται η εντονότερη δραστηριοποίηση των κτηνιάτρων και η παρουσία τους στους στάβλους , ακόμα και η κατάλληλη εκπαίδευση, ίσως και πιστοποίηση ως εμβολιαστών των ιδίων των κτηνοτρόφων, για να σταματήσει το πρόβλημα.
Η πληροφόρηση δείχνει ανεπαρκής. Παράδειγμα πρώτο: με τα ενώτια και τους βώλους δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Ίσως η εγκατάσταση ενός συστήματος πληροφόρησης με την αξιοποίηση εθελοντικών σχημάτων και Τεχνικής Βοήθειας θα βοηθούσε αρκετά.

Παράδειγμα δεύτερο: Το ισοζύγιο κρέατος και η παρακολούθηση των σφαγείων εκτιμάται ότι δεν καλύπτει επαρκώς όλη την αλυσίδα μέχρι τα κρεοπωλεία, τα οποία δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένα.
Υποστήριξη εκτροφής ντόπιων φυλών.
Θέλουμε η έρευνα και οι υπηρεσίες να είναι προσανατολισμένες στην χορήγηση «πετιγρι» και να υποστηρίζονται οι ντόπιες φυλές, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον, με ελαφρότερης δομής στάβλους.
Η στρατηγική μας επιθυμούμε να είναι προσανατολισμένη στο τρίπτυχο συνεργασίας κτηνοτροφικής Παραγωγής-Πολιτισμού-Τουρισμού, με υποστήριξη ντόπιων φυλών και προώθηση Τοπικών Φημισμένων Προϊόντων, όπως η Φέτα και άλλα πιστοποιημένα τρόφιμα και τοπικής γαστρονομίας.
Οι φιλικές προς το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζουν και οι κτηνοτρόφοι, εκτροφές πρέπει να ενισχύονται ιδιαίτερα, με κάθε πρόσφορη μέθοδο, όπως είναι τα βιολογικά.
Η διέξοδος των αγροτικών προϊόντων προς τον καταναλωτή επιβάλει:
Απαλοιφή των περιορισμών στις αποστάσεις για τους στάβλους και τις άλλες κατασκευές για την μεταποίηση, εμπορία και αγροτουριστική εκμετάλλευση.
Στις Αγορές Αγροτών να επιτρέπεται η πώληση, με όλους τους κανόνες υγιεινής, των κτηνοτροφικών τυποποιημένων προϊόντων
Οι Διεπαγγελματικές ή η Πολιτεία να εξυγιάνουν το κύκλωμα ζωοτροφή- υγεία ζώου- επεξεργασία- εμπορία ζωοκομικών τροφίμων. Κοστολογούνται πολύ υψηλά οι υπηρεσίες μεταποίησης-εμπορίας και πολύ χαμηλά η εργασία κτηνοτρόφου. Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται ολόκληρος στον κτηνοτρόφο. Για μια μεταβατική περίοδο να προβλεφθούν ειδικά περιστασιακά μέτρα, όπως ειδική κάρτα, αφορολόγητα κλπ.
Οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις και ο κεντρικός σχεδιασμός εκτιμάται ότι βλάπτουν την κτηνοτροφία. Η ΠΕΝΑ υποστηρίζει την Τοπική Ανάπτυξη, την δημιουργία Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, την υποστήριξη Τοπικών Αγορών, την προβολή της Τοπικής Ταυτότητας και του Τοπικού Προορισμού, με Τοπικά Προϊόντα & Συνταγές και Τοπικές Επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Ο κ. Γ. Ζαφείρης, προσκάλεσε την κα Υφυπουργό στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών που θα γίνει 9-11 Σεπ 2011, στην Χίομε θέμα: Νέοι Αγρότες και Πολυαπασχόληση, ενώ την επόμενη εβδομάδα το Ναύπλιο θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας η ημερίδα «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε συνεργασία ε το ΤΕΙ Πειραιά (4-6-2011, 19.00, στην αίθουσα της πρώην Νομαρχίας Αργολίδας).

Η Ομάδα Κτηνοτροφίας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών επισκέφθηκε ακολούθως τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Σαρρή και είχε ενημερωτική συνάντηση όπου πληροφορήθηκε ότι σύντομα θα δημοσιοποιηθεί ο Κανονισμός για τις καλύψεις του ΕΛΓΑ, χωρίς να προϋπάρξει ενημέρωση των θεσμικών φορέων της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων, από ότι έγινε αντιληπτό, δεν ενημερώθηκε ούτε η ΠΕΝΑ.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Περγαντάς: «Βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα»

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, υποδέχτηκε η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έγινε στις 2 Ιουνίου στη Λαμία, στη αίθουσα της οδού Αινιάνων.
 
Το πρωί της ίδιας  μέρας, ο Περιφερειάρχης και ο  Υπουργός επισκέφτηκαν τις καλλιέργειες της Ανθήλης και της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας, που πλήγηκαν από τις πρόσφατες σφοδρότατες βροχοπτώσεις, ενώ στις 1 Ιουνίου βρέθηκαν σε εκδήλωση για την αγροτική ανάπτυξη στην Άμφισσα. Για την καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημίωσης δεσμεύτηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης, κατά την τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
Αξιοσημείωτο γεγονός  της Ειδικής Συνεδρίασης, ήταν η  μεγάλη ανταπόκριση στην πρόσκληση  του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, και η ευρύτατη συμμετοχή, θεσμικών και παραγωγικών εκπροσώπων όλης της Περιφέρειας. Βουλευτές,  Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων (ΤΕΕ, ΕΒΕ, Οικονομικό), των Εργατικών Κέντρων, του Συνδέσμων Βιομηχάνων, της ΠΕΛ, των παραγωγικών φορέων (αγροτικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, βιοκαλλιεργητών), Συνδέσμων, καθώς και φορέων της Αυτοδιοίκησης, παρευρέθηκαν και έλαβαν μέρος σε μια διαδικασία κατάθεσης απόψεων, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων. 
Οι εισηγητές, ο  Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς  και ο Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να δοθεί ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιφέρειας και στις πολιτικές που χρειάζεται να εφαρμοστούν, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας και στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο Υπουργός δεσμεύτηκε στην ουσιαστική συμμετοχή και στον ενεργό ρόλο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, ενώ ανακοίνωσε και τις προθέσεις του Υπουργείου για τη λειτουργία Γεωργικής Σχολής και την ανάδειξη Ερευνητικού Ινστιτούτου σε κάθε Περιφέρεια. 
Οι συμμετέχοντες  στην εκδήλωση, με τοποθετήσεις και  παρεμβάσεις, έθεσαν τα βασικά ζητήματα και τις προτεραιότητες για την  τόνωση της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια, και μέσα από μια εποικοδομητική διαδικασία, όλοι επικοινώνησαν για την αναγκαιότητα μιας συνεκτικής και συγκεκριμένης στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα. 
Την αναγκαιότητα άμεσης ενεργοποίησης του  Προγράμματος Αγροτικής  Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων και ώριμων έργων, προϋπολογισμού 142.000.000 € τόνισε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, αναφέροντας ενδεικτικά : 
 • Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας
 • Φράγμα πολλαπλών σκοπών στο χείμαρρο Μπουγάζι Περιβολίου
 • Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας, ως ενιαίο έργο με τα δίκτυα του Σμοκόβου
 • Μελέτη συμπληρωματικών έργων υδροδότησης Κωπαϊδικού πεδίου
 • Β΄Φάση Αρδευτικού Λιβαδειάς
 • Ταμιευτήρας και αρδευτικό δίκτυο Τολοφώνα Φωκίδας
 • Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας
 • Δίκτυο ανοιχτών διωρύγων Μόρνου
 • Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερεκάμπου Σκύρου
 • Φράγμα Ψαχνών Εύβοιας
 • Δίκτυα Λιλαίας Φωκίδας
 • Έργα ΟΠΑΑΧ Δήμων
 Ακόμα, την στήριξη από πλευράς Υπουργείου συγκεκριμένων παρεμβάσεων για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, καθώς και μια σειρά ζητημάτων στον αγροτικό τομέα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν, επεσήμανε με έμφαση στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά : 
«Σήμερα, δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε θεωρητικά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να επανεκκινήσουμε τον πρωτογενή τομέα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
Είναι στο χέρι μας να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μας αφορά όλους και δουλεύουμε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Κεντρικός μας άξονας είναι να επενδύσουμε στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας. Το εγχείρημα αυτό ονομάζουμε «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
      Επιδιώκουμε γύρω από το «καλάθι» προϊόντων να αναπτύξουμε ένα πλέγμα επενδύσεων στις υποδομές, στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων. Κι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο των γεωργών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση για τα τοπικά προϊόντα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή και οικονομία.
      Το  αγροτικό καλάθι της περιφέρειάς  μας, περιλαμβάνει τρεις «κατηγορίες» προϊόντων:
Πρώτον, προϊόντα που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό (για παράδειγμα το λάδι, το κρασί, οι βρώσιμες ελιές).
Δεύτερον, προϊόντα που αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής (για παράδειγμα το τυρί και τα φρούτα)
Τρίτον, προϊόντα που καλύπτουν τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας (για παράδειγμα τα δημητριακά και τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης) 
Το «καλάθι» των  προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, όπως είναι φανερό, δεν αποτελείται  μόνο από προϊόντα. Αποτελείται κυρίως από ουσιαστικές ενεργητικές  πολιτικές, που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν  την αγροτική οικονομία και να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα. 
Το  πρόγραμμα του  Υπουργείου, το πρόγραμμα  αγροτικής ανάπτυξης  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  είναι το χρηματοδοτικό  εργαλείο, που μπορεί να στηρίξει το εγχείρημα  της Στερεάς Ελλάδας.
Σημαντικότατο μέτρο στήριξης και το τονίζω ιδιαίτερα, είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονα σφαγεία, αλιευτικές υποδομές και όλες οι παρεμβάσεις που διευκολύνουν την παραγωγή, ελαχιστοποιούν το κόστος και προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.
Εμείς ζητάμε και επιδιώκουμε  την πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Ζητάμε, τα ήδη ενταγμένα  έργα να προχωρήσουν άμεσα και να υλοποιηθούν.
Ζητάμε την περαιτέρω  ένταξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση  των ώριμων και αναντίρρητα αναγκαίων  έργων της Στερεάς Ελλάδας.
Ζητάμε όχι την  προνομιακή μεταχείριση, αλλά την δίκαιη ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας.
Μιας ελληνικής  περιφέρειας, που, όπως τεκμηριωμένα ανέφερα, είναι ο κορμός της παραγωγής και της απασχόλησης για τον πρωτογενή τομέα, σε εθνικό επίπεδο» 

Οι Νέοι Αγρότες μοιράζονται εμπειρίες και σχεδιάζουν το μέλλον

Τους προσεχείς μήνες, παράλληλα με την ένταση των θερινών αγροτικών εργασιών η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ σχεδιάζει πληθώρα δραστηριοτήτων, πάντα σε εθελοντική βάση, για να μοιρασθεί εμπειρίες τόσο με αγρότες, όσο και με αστούς, για να προσπαθήσει να προσανατολισθεί στις παραμέτρους για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Με αφετηρία την ημερίδα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός» και παρακαταθήκη τις παραινέσεις του Κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος απηύθυνε αυτοπροσώπως στις 13-5-2011 με θερμά λόγια προς τους οργανωμένους Νέους Αγρότες, η ΠΕΝΑ στοχεύει στην πλήρη αναδιάταξη της ενεργητικότητάς της μέχρι το τέλος του 2011.

Ενδιάμεσοι μεγάλοι οριοδείκτες θα είναι το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/2011) με θέμα «Πολυαπασχόληση στον αγροτικό τομέα», το 15θήμερο από 23-24/9/2011-Σέρρες, 27/9/2011-Ζάππειο, 1-2/10/2011-Ορχομενός Βοιωτίας, 8-9/10/2011-Πάτρα, και το ετήσιο ραντεβού στις 29/11/2011 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης για τον προγραμματισμό δράσεων 2012.

Φέτος καθορίζονται όλες οι παράμετροι για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 (μέχρι 2020), αλλά και τον επόμενο χρόνο (2012) έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμιο Έτος Συνεταιρισμών.

Η ΠΕΝΑ προετοιμάζεται να ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση τοπικής Ένωσης Νέων Αγροτών-ΕΝΑ, και όπου δεν λειτουργεί ΕΝΑ, σε κάθε συνεργασία τοπικών φορέων για να ανταλλάξει σκέψεις-εμπειρίες και προβληματισμούς για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Με γενικά θέματα «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013» ή «Το μέλλον του Αγροτικού Κόσμου» ή «ΓΕΩΡΓΙΑ 2020» η ΠΕΝΑ θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε 24 περίπου ημερίδες ή συναντήσεις-συζητήσεις σε διάφορες περιοχές από σήμερα μέχρι το 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (9-11/9/2011), σε διάφορες περιοχές όπως πχ: Κατερίνη, Αμύνταιο, Γρεβενά, Κιλκίς, Νιγρίτα, Κρανίδι, Σιδηρόκαστρο, Σύρος, Σαντορίνη, Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Νέα Ζίχνη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Μιδέα, Λαγκαδάς, Αταλάντη, Άργος, Αμαλιάδα, Μάλγαρα, Ελασσόνα, Τρίκαλα και όπου αλλού.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ έχει συσταθεί σύμφωνα με πρόβλεψη της Ελληνικής Βουλής (Νόμος 3147/2003, άρθρο 20) και είναι το συντονιστικό όργανο των Ενώσεων Νέων Αγροτών. «Οι Νέοι Αγρότες συμμετέχουν στην σημερινή αγροτική πραγματικότητα και είναι περίπου το 8% του σήμερα, αποτελούν το 30% περίπου των ενεργών αγροτών, αλλά συνιστούν το 100% του μέλλοντος των ελλήνων αγροτών», είπε ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Βασίλης Γιαννόπουλος.Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...