Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου υπέβαλε το 2009 ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της Δράσης “Συνεργασία 2009” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ, στο θεματικό πεδίο της βιοτεχνολογίας, το οποίο και κρίθηκε δεύτερο στην αξιολόγηση, και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας αποσπώντας υψηλή βαθμολογία και σημαντική χρηματοδότηση. Ο τίτλος του υποβληθέντος προγράμματος είναι: «Eφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για την γενετική ταυτοποίηση των αυτόχθονων Ελληνικών γαλακτοπαραγωγικών φυλών αιγών και προβάτων για την βελτιστοποίηση της παραγωγής τους και την ανάδειξη των βιολειτουργικών ιδιοτήτων του γάλακτός τους με την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων».Στο προτεινόμενο έργο θα γίνει εκτεταμένη εφαρμογή πρωτοποριακών μοριακών τεχνικών σε αυτόχθονες ελληνικές φυλές αιγών (Σκοπέλου και εγχώρια ελληνική) και προβάτων (Μπούτσικο, Καλαρρύτικο Καραγκούνικο, Χιώτικο) με στόχο αφενός τη γενετική ταυτοποίηση των φυλών σε συσχέτιση με τις παραγωγικές τους δυνατότητες και την ποιότητα του παραγόμενου γάλατος ως προϊόντος ονομασίας προέλευσης και αφετέρου τη διερεύνηση των βιολειτουργικών (προστατευτικών ή βελτιωτικών) δράσεων για την υγεία του ανθρώπου.Επιπλέον, η εφαρμογή συγκριτικής πρωτεωμικής, θα διευκρινήσει τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της κάθε φυλής σε σχέση με τις άλλες, ενώ η εφαρμογή διαφορικής πρωτεωμικής, πεπτιδωμικής, μεταβολωμικής και λιπιδωμικής θα παρέχει επιπλέον δεδομένα για τις φαινοτυπικές μεταβολές του κάθε προς μελέτη είδους στην διάρκεια της μελέτης και τη δυνατότητα ανεύρεση βιολογικών μορίων που έχουν ευγεργετική δράση στην προστασία της υγείας του ανθρώπου (αντιθρομβωτική, αντιαθηρωματική, αντιοξειδωτική, ανοσοδιεγερτική). Η προτεινόμενη έρευνα θα δώσει την δυνατότητα να αναπτυχθεί τεχνογνωσία μέσω πατέντας για την βελτιστοποίηση και τη γενετική βελτίωση των αυτόχθονων ελληνικών φυλών αιγών και προβάτων και να προβληθεί παγκοσμίως το Ελληνικό γάλα ως προϊόν με καινοτόμα χαρακτηριστικά με έμφαση την διατήρηση της υγείας.Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν τη βάση για την μελλοντική ανάπτυξη καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων με βιολειτουργικές δράσεις, που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, αλλά και των προϊόντων ΠΟΠ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα προσδώσουν επιστημονικά χαρακτηριστικά διάκρισης και μοναδικότητας των γαλακτοκομικών μας προϊόντων.Επιστημονικοί εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Μικρών Μηρυκαστικών καθηγητή κ. Φθενάκη Γ, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ευαγγέλου Α, η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αρσένο Γ και το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σκαλκέα Γρ.. Επιχειρηματικοί εταίροι του προγράμματος είναι η Γαλακτοβιομηχανία Ηπείρου Καράλης Α.Ε., η Γαλακτοβιομηχανία Αφοί Σπύρου Μπάφα, η Γαλακτοβιομηχανία Τριφύλλι ΑΕ., ο Γεωργικός- Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανωγαίας η Πρόοδος και η Γαλακτοβιομηχανία Νικόλαος Ανδριανάκος.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...