Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2012 της έκδοσης αδειών για τις γεωτρήσεις


Να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΚΥΑ 150559/2011, ώστε να δοθεί παράταση έως τον Ιούνιο του 2012 για την έκδοση αδειών για τις γεωτρήσεις, ζητά ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη.

Ειδικότερα, στο κοινοβουλευτικό του έγγραφο αναφέρει ότι «σύμφωνα με την KYA 150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440β) θα πρέπει οι αγρότες που έχουν γεωτρήσεις ή πηγάδια για άρδευση να ζητήσουν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας την έκδοση αδείας άντλησης νερού εντός προθεσμίας 6 μηνών», αναφέροντας ότι «τα έντυπα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, προβλέπονται από το άρθρο 6 της KYA150559/10-06-2011 και υπάρχουν στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας της εκάστοτε περιφέρειας».

Και συνεχίζει ότι «η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση καλύπτει την πλειοψηφία των γεωργών και των αρδευτικών γεωτρήσεων, αφού προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως». Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «για τις γεωτρήσεις με τη δυναμικότητα αυτή υποβάλλεται μόνο μια τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του». Αυτό σημαίνει ότι «δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο τον γεωργό, ή το γεωπόνο που τον συμβουλεύει ή οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα». Αναφέρει δε ότι «για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100.000 κ.μ. ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία θέτει υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτη για τις υδατοβόρες γεωτρήσεις».

Ωστόσο, διαπιστώνει ότι «έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα με την προθεσμία των 6 μηνών που δόθηκε, καθώς για πολλούς αγρότες κατέστη αδύνατον να προλάβουν να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε δελτίο τύπου στις 11 Οκτωβρίου 2011 ότι δρομολογείται η τροποποίηση της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία της οποίας δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής». Ως εκ τούτου, θεωρεί κρίσιμο όπως «εκδοθεί άμεσα η τροποποίηση της ΚΥΑ, που θα παρατείνει τη διαδικασία έως τον Ιούνιο του 2012».

Καταλήγοντας, ο κ. Αυγενάκης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να δεσμευτεί ότι θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η προθεσμία για την έκδοση αδειών για γεωτρήσεις, ενώ ερωτά «τότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΚΥΑ».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...