Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΚοινΣΕπ Ειδικών Ειδών Διατροφής


Την Τρίτη14 Μαΐ 2013, στις 10.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ραιδεστού, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤ.Α» (Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠρωτοβουλίαΑπασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης») οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Στην εκδήλωση προσκαλούνται  επιστήμονες, αγρότες & άνεργοι των  Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς & Πυλαίας-Χορτιάτη που ίσως θα μπορούσαν  να ωφεληθούν από το σχέδιο δράσης για την απασχόληση, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.

Το Σχέδιο «Σύμφωνο Απασχόλησης  Ανατολικής Θεσσαλονίκης» περιλαμβάνει την ένταξη στην απασχόληση 160 νέων ανθρώπων, την διερεύνηση νέων επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκε  να κάνει δημόσια παρουσίαση η  νεοφυής Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ειδικών Ειδών Διατροφής, με έδρα στον Κούκκο Πιερίας (ΚουκοςInn, Δαμιανός Παχόπουλος, τηλ.: 2351083200, κιν 6947185166, damianos@koukosinn.gr) και αντικείμενο την προμήθεια-παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, την καλλιέργεια-παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την συνεργασία για πρώτη μεταποίηση και την προώθηση ειδικών μορφών διατροφής, όπως είναι τρόφιμα χωρίς γλουτένη, τρόφιμα για διαβητικούς κλπ.

Η καινοτομία της νέας αυτής  μορφής συλλογικής δράσης είναι ότι  πρόκειται για δομή της αγοράς, δηλαδή εμπορική, η οποία όμως δεν  προσδίδει την εμπορική ιδιότητα στα μέλη της. Έτσι μέλη της μπορούν  να είναι οποιοδήποτε πολίτες, ακόμα και συνταξιούχοι ή/& κρατικοί ή άλλοι λειτουργοί, καθόσον δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα, ούτε έχουν το ασυμβίβαστο.

Η Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
Η Κοιν.Σ.Επ. είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Ανάλογα με τον  ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν  οι ΚοινΣΕπ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ΚοινΣΕπ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚοινΣΕπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣκαι ΚοινΣΕπ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Η ΚοινΣΕπ Ειδικών Ειδών Διατροφής είναι ΚοινΣΕπ Συλλογικού-Παραγωγικού Σκοπού.
Τα Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων είναι:
  • μια ΚοινΣΕπ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (7 για Ένταξης)
  • τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά και νομικά.
  • δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργ Τοπ Αυτοδιοίκησης ή ΝΠΔΔ ΟΤΑ.
  • κάθε μέλος έχει τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές,
  • όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό μερίδων τους
  • κάθε μέλος της Διοικ Επιτροπής πρέπει να είναι μέλος της επιχείρησης.
  • μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε ΚοινΣΕπδεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικέςυποχρεώσεις
  • μέλος μίας ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ στον ίδιο τόπο & σκοπό
  • τα κέρδη της ΚοινΣΕπ δεν διανέμονται στα μέλη της,
  • η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίωςως ακολούθως : 5% για το σχηματισμό αποθεματικούέως 35% διανέμεται στους εργαζομένους &το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το νέο μοντέλο  είναι μίξη στοιχείων της Κοινωνικής Οικονομίας και της Οικονομίας της Αγοράς στο καλύτερα δυνατό σύγχρονο μίγμα και ο Δημ. Μιχαηλίδης, μέλος της ΚοινΣΕπ Ειδικών Ειδών Διατροφής θα παρουσιάσει μερικές σκέψεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού, την Τρίτη14 Μαΐ 2013, στις 12.00(εκδήλωση 10.00-13.00). Πληροφορίες: Ε. Πατήλα, 2310 463930.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...