Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

Οι εχθροί του αμπελιού

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε  το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά  στους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τη Ευδεμίδα

Στις όψιμες περιοχές, στο δίκτυο παγίδευσης, συνεχίζεται η πτήση του εντόμου.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός για τις όψιμες περιοχές (όπως Ανώγεια, κλπ) στις παρακάτω ημερομηνίες:

_ Επιτραπέζια: 8 – 9 Αυγούστου.
_ Σταφιδάμπελα – Οινάμπελα: 9 – 10 Αυγούστου.
Σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα ανάλογου χρόνου αναμονής για τη συγκομιδή.
Να τηρείται αυστηρά το χρονικό διάστημα από την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του φαρμάκου.
Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

• Για το Ωϊδιο

Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.
Συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση μόνο σε αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

-Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
- Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις στους ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

http://rethemnosnews.gr/

Πώς θα συμπληρώσετε το νέο Ε9

Τα αγροτεμάχια  στον εισπρακτικό μηχανισμό
Σύμφωνα με τις εντολές της τρόικας, τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να συνταχθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ /enet.gr

Το βασανιστήριο της ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω του TAXIS αυτό το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Μόλις οι φορολογούμενοι ξεμπερδέψουν με τις φορολογικές δηλώσεις, θα ξανανοίξουν τους υπολογιστές τους για να καταθέσουν τα πρόσθετα στοιχεία που τους ζητεί το υπουργείο Οικονομικών μέσω του νέου εντύπου Ε9, εφόσον υπήρχε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2012 ή έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια εκτός σχεδίου που δεν έχουν δηλωθεί.

Οι φορολογούμενοι με το καινούργιο Ε9 πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία ή να δηλώσουν πρώτη φορά κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια. Παράλληλα, πρέπει να δηλώσουν ξανά τα αυθαίρετα κτίσματα που νομιμοποίησαν το 2012, συμπληρώνοντας αυτή τη φορά το σύνολο των επιφανειών μαζί με αυτές που νομιμοποιήθηκαν. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 για το 2013 είναι η 15η Σεπτεμβρίου για όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις εντολές της τρόικας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να συνταχθεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων, βάσει των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων και όχι εκτιμήσεων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η τρόικα ζητεί ο φόρος να φέρει στα ταμεία από 2,7 έως 2,9 δισ. ευρώ, αλλιώς θα διατηρηθεί το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ.

Το νέο Ε9 βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TAXIS (www.gsis.gr) και ζητεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα στοιχεία που ζητεί η ΓΓΠΣ για το νέο Ε9 είναι:

* Ηλεκτροδότηση οικοπέδου

Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους οικόπεδα πρέπει να συμπληρώσουν εάν αυτά ηλεκτροδοτούνται ή όχι. Η ΓΓΠΣ ζητά ο σχετικός κωδικός να συμπληρωθεί και για αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους και τις υπόλοιπες εκτάσεις εκτός σχεδίου.

* Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν τον αριθμό στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή στο μετρητή κατανάλωσης. Στο σχετικό κωδικό πρέπει να συμπληρωθούν τα εννέα πρώτα ψηφία του αριθμού παροχής χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσα κενά. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν έχει μετρητή κατανάλωσης, τότε οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό γράφοντας τον αριθμό 999999999 (εννιά φορές τον αριθμό 9).

Για κτίσματα εντός σχεδίου

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και κτισμάτων εντός σχεδίου θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης:

* Τον αριθμό των προσόψεων που «βλέπουν» σε δρόμους.

* Το μήκος μιας πρόσοψης που «βλέπει» σε δρόμο.

** Τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Για τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Το δωδεκαψήφιο αριθμό οι φορολογούμενοι μπορούν να τον βρουν στην αναζήτηση της βάσης δεδομένων του Κτηματολογίου.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων ή ακινήτων που ακόμα δεν έχουν κτηματογραφηθεί, ή η κτηματογράφηση της περιοχής βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η μη συμπλήρωση του ΚΑΕΚ δεν επιτρέπει στο σύστημα να κάνει δεκτή τη δήλωση του Ε9. Ακόμα δεν υπάρχει σαφής οδηγία από το υπουργείο για αυτές τις περιπτώσεις.

* Τις Αποθήκες

Στα εκτός σχεδίου

Σε όλες τις εκτάσεις εκτός σχεδίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν εάν υπάρχουν σε αυτές κτίσματα. Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλώσουν, σε τρεις ξεχωριστές στήλες, την επιφάνεια των κατοικιών βάσει των τετραγωνικών μέτρων, την επιφάνεια των αποθηκών, την επιφάνεια των γεωργικών κτισμάτων και την επιφάνεια όλων των επαγγελματικών και ειδικών κτηρίων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν:

* Αγροτεμάχια

* Αγρούς

* Βοσκοτόπια.

Ελεγχος ορθότητας στοιχείων

Οι φορολογούμενοι με το νέο Ε9 δεν πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τα νέα στοιχεία που τους ζητεί, αλλά να ελέγξουν εάν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, όπως έχουν καταχωριστεί από τη ΓΓΠΣ, είναι σωστά. Στις περιπτώσεις που αντιληφθούν ότι τα ήδη συμπληρωμένα στοιχεία είναι λάθος ή ελλιπή, τότε πρέπει να τα διορθώσουν ώστε να «επικαιροποιήσουν» την εικόνα της ακίνητης περιουσίας που έχουν στην κατοχή τους.

Μεταβολή περιουσίας

Στο νέο Ε9 πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες ή διαγραφές σε σχέση με την ακίνητη περιουσία που απέκτησε ή πούλησε ή μεταβίβασε κατά τη διάρκεια του 2012. Αλλαγές πρέπει να κάνει και σε όσα στοιχεία των ακινήτων έχουν τροποποιηθεί, όπως τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος κ.λπ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...