Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό για την κατάργηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά για την επιχειρούμενη νομοθέτηση της αντικατάστασης του γεωτεχνικού επιστήμονα από ανεπαρκή φυσικά πρόσωπα χωρίς πτυχίο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και στα κτηνιατρεία και της ουσιαστικής κατάργησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου)


Η επιστολή που κοινοποιείται σε πολιτικούς αρχηγούς και αρμόδιες υπηρεσίες έχει ως εξής:
"Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
δυσάρεστη έκπληξη και έντονο προβληματισμό μας προκάλεσε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου (σχέδιο OMNIBUS LAW) σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Αυτό διότι ενώ ο σκοπός του, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τις περιπτώσεις επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες οι περιορισμοί πρόσβασης ή και άσκησης επαγγέλματος έχουν εισαχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, για τις γεωτεχνικές και μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες γίνεται, αντίθετα και αναίτια, ρύθμιση για κατάργηση της αδειοδότησης, είτε όσον αφορά στην έναρξη διαφόρων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, είτε ακόμη και όσον αφορά στην γενική πιστοποίηση της επιστημονικής-επαγγελματικής επάρκειας των γεωτεχνικών που διασφαλίζεται με την αδειοδότηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π.Δ. 344/2000 – ΦΕΚ Α΄ 297).

Οι εκριζώσεις αμπελώνων που φυτεύτηκαν μετά τον Αύγουστο του 1998


Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Λευτέρη Αυγενάκη


Τις εκριζώσεις αμπελιών στις οποίες υποχρεούνται να προχωρήσουν, όσοι τα φύτεψαν χωρίς άδειες και μετά τις 31-8-98, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, επισημαίνει ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με παρέμβαση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 479/2008 της  ΕΕ σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ένας αμπελώνας, ότι φυτεύτηκε χωρίς άδεια, πρέπει να εκριζωθεί και μάλιστα με έξοδα του αμπελουργού. Συγκεκριμένα για όλες τις φυτεύσεις αμπελιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 31 Αυγούστου 1998, πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια φύτευσης, βάσει δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό ή βάσει δικαιωμάτων αναφύτευσης. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση η φύτευση είναι παράνομη και τα αμπέλια πρέπει να ξεριζωθούν άμεσα. Στην περίπτωση που οι κάτοχοι παράνομα φυτεμένων αμπελιών δεν προβούν στην άμεση εκρίζωσή τους, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ ανά στρέμμα. Η ποινή αυτή ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομα φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

 «Ουσιαστικά, φυτείες 14 ετών πλήρους παραγωγής, επιβάλλεται να καταστραφούν και το περιορισμένο εισόδημα που υπήρχε να εξαφανιστεί», επισημαίνει ο κ. Λ. Αυγενάκης και προσθέτει ότι «η αμπελοκαλλιέργεια παρότι είναι μία από τις καλλιέργειες που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία της χώρας θα παρακμάσει ακόμα περισσότερο σε μια περίοδο ιδιαίτερα οξυμένη, από την οικονομική κρίση που στον αγροτικό τομέα εκφράζεται με δραστική μείωση εισοδήματος, αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλεπάλληλα χαράτσια (ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, Ενέργεια, κ.ά), έκτακτες φορολογίες και κυρίως έλλειψη ρευστότητας».

Όπως αναφέρει ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης στο έγγραφό του: «τα προϊόντα της αμπελοκαλλιέργειας τόσο από τον πρωτογενή όσο και τον μεταποιητικό τομέα είναι υψηλής ποιότητας και γι αυτό συμβάλλουν σε σημαντικό ποσοστό στις εξαγωγές (επιτραπέζιο σταφύλι, κρασί, σταφίδα κ.ά). και συνδέεται στενά με άλλους τομείς της οικονομίας όπως τον τουρισμό και τον πολιτισμό και μια τέτοια πρακτική θα καταστρέψει τους μικρομεσαίους αμπελουργούς».

Τέλος, ο Βουλευτής Ηρακλείου  κ. Λ. Αυγενάκης, ζητά για την αναστολή της εκρίζωσης των αμπελώνων των μικρομεσαίων παραγωγών που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής και τον οικονομικό μαρασμό της υπαίθρου.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...