Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Μια ισχυρή ΚΑΠ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία


Στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συμμετείχε ως ομιλητής ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργος Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, εξ' ονόματος της οποίας συνέταξε τη Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρηματοδότηση και την διαχείριση της ΚΑΠ.
Η κρίσιμη ψηφοφορία επί των τεσσάρων νομοθετικών προτάσεων για την μελλοντική ΚΑΠ, καθώς και επί της στάσης που θα τηρήσει το ΕΚ κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θα λάβει χώρα αύριο στην Ολομέλεια του Σώματος, προεδρεύοντος του κ. Παπαστάμκου.
Στην ομιλία του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι "περισσότερη Ευρώπη προϋποθέτει επαρκή προϋπολογισμό. Αντ' αυτού έχουμε μακρο-προϋπολογισμό λιτότητας. Περισσότερη Ευρώπη, σημαίνει ανθηρή Ευρώπη της Υπαίθρου. Ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αντ' αυτού έχουμε μειωμένο προϋπολογισμό και απόπειρες απορρύθμισης της ΚΑΠ ή επανεθνικοποίησής της".
Ο κ. Παπαστάμκος σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό εισόδημα υφίσταται συρρίκνωση, ενώ βαίνει αυξανόμενο το κόστος παραγωγής και εντεινόμενη η αστάθεια των γεωργικών αγορών. Επιπροσθέτως, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πιέσεις των αθρόων εισαγωγών προϊόντων τρίτων χωρών ελαστικότερων προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο της ΚΑΠ ζητούμενα, κατά τον κ. Παπαστάμκο, είναι η επαρκής εισοδηματική στήριξη των γεωργών, αποτελεσματικά μέτρα αγοράς και διαχείρισης κινδύνων,  ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών έναντι των λοιπών κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και γεωργοκεντρικές διαρθρωτικές δράσεις στον πυλώνα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα, ο κ. Παπαστάμκος ζήτησε μετ' επιτάσεως από την Κομισιόν την υπαγωγή των εισαγομένων σε ισοδύναμες προδιαγραφές με τα εντός ΕΕ παραγόμενα προϊόντα όπως, άλλωστε, έχει αποτυπωθεί στην Έκθεσή του, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα "Ευρωπαϊκή Γεωργία και Διεθνές Εμπόριο".
Σύμφωνα με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, "ο πολυλειτουργικός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας έχει σαφή προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία και έναν μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας. Μια ισχυρή ΚΑΠ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...