Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Αποζημιώσεις 7.100.000 ευρώ στο Νομό Έβρου από τον ΕΛΓΑ

Πιστώθηκαν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου από τον ΕΛΓΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.263 αγροτών του Νομού Έβρου, οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν από τις πλημμύρες του φετινού Φεβρουαρίου και Απριλίου, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.140.306,64 ευρώ. Οι αποζημιώσεις, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΛΓΑ, αφορούν αγρότες των δημοτικών διαμερισμάτων:
Αλεξανδρουπόλεως, Άνθειας, Λουτρού, Συκορράχης, Φερών, Διδυμοτείχου, Αλεποχωρίου, Αμορίου, Ασβεστάδων, Ασημενίου, Ασπρονερίου, Βρυσικών, Ελαφοχωρίου, Ελληνοχωρίου, Θουρίου, Ισαακίου, Κουφόβουνου, Κυανής, Λαβάρων, Μάνδρας, Μεταξάδων, Παλιουρίου, Πετράδων, Ποιμενίκου, Πραγγίου, Πρωτοκκλησίου, Λυθίου, Λάδης, Σοφικού, Ορεστιάδος, Άρζου, Βάλτου, Δικαίων, Ελαιάς, Ζώνης, Καβύλης, Καστανέων, Κομάρων, Κυπρίνου, Νέας Βύσσης, Ορμενίου, Πλάτης, Πτελέας, Ριζίων, Στέρνας, Φυλακίου, Νέου Χειμωνίου, Σουφλίου, Δαδιάς, Κορνοφωλεάς, Λαγυνών, Λευκίμμης, Λυκόφωτος, Λύρας, Πέπλου, Τριφυλλίου, Τυχερού και Προβατώνος.

Ο Καλλικράτης πρέπει να έχει ΠΕΝΑ και να«βλέπει» … και τους αγρότες

Οι Νέοι Αγρότες, περισσότερο από τις διαπιστώσεις για «το που βρίσκονται», ενδιαφέρονται  να συμμετέχουν στο «για το πού  τραβάνε», έχοντας τεκμαρτό προσδόκιμο επαγγελματικής δραστηριότητας κατά μέσον όρο τουλάχιστον ακόμα 40 χρόνια.
Οι επιστήμες  καταγράφουν ότι άλλη είναι η  ΑΓΡΟΤΙΚΗ κοινωνία και άλλη η ΑΣΤΙΚΗ κοινωνία. Έχουν σαφώς διαφορετικές αξίες και τρόπο ζωής, αλλά και  τοπικό πολιτισμό (ήθη & έθιμα), ενώ  είναι κοινωνίες 24/7 (αγροτική) και 7/5 αντίστοιχα στην απασχόληση.
Εκτιμάται ότι  τα κυριότερα προβλήματα στον αγροτικό τομέα έχουν την βάση τους στην λάθος αντιμετώπισή, που ήταν προσανατολισμένη στην αστική σκέψη.
Στον «Καλλικράτη», από όσα έφθασαν στην ΠΕΝΑ (ανεπισήμως, από δημοσιεύματα), φαίνεται ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπ’ όψη η ιδιαιτερότητα της αγροτικής κοινωνίας, ούτε η μεγάλη εθνική ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανή, λειτουργική, αυτοδύναμη, συνεκτική και παραγωγική η Ελληνική αγροτική κοινωνία. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη για Τεχνική Υποστήριξη των Επαγγελματιών αγροτών, και την εξασφάλιση της ανάπτυξης του ενιαίου αγροτικού χώρου, με την στελέχωση απαραίτητων για την αγροτική ανάπτυξη υπηρεσιών με γεωτεχνικούς, τόσο στους νέους Δήμους, όσο και στις εκλεγόμενες Περιφερειακές διοικήσεις.
Οι αγρότες  είναι κυρίως οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του Περιβάλλοντος (κυρίως φυσικού, αλλά και πολιτιστικού, τεχνολογικού κοινωνικού κλπ), φροντίζοντας το 92% περίπου (κατά μέσο όρο) της επιφανείας της κάθε διοικητικής δομής, διαχειριζόμενοι το 85% των νερών και διατηρώντας το τοπίο. Για να είναι ολιστικές και αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις και οι τοπικές πρακτικές, πρέπει να συμμετέχουν τόσο γεωτεχνικοί στις υπηρεσίες, όσο και αγρότες στις καθοδηγητικές επιτροπές.
Η σύνδεση  της Αγροτικής παραγωγής (της μόνης παραγωγής που μπορεί να συμβάλει στην έξοδα από την σημερινή κρίση και να υποστηρίξει το μέλλον της Ελλάδος) με τον τομέα παροχής υπηρεσιών Τουρισμού (της μεγαλύτερης «βιομηχανίας» στην Ελλάδα), με την τοπική Ταυτότητα (τοπικός πολιτισμός, μοναδική ιστορία & παγκόσμια γνωστή μυθολογία) κατά διοικητική ενότητα, σαν ένα διακριτό ενιαίο σύνολο, επιβάλλει την πρωταγωνιστική συμμετοχή τόσο των Αγροτών των τοπικών κοινωνιών, όσο και των επιστημονικών συνεργατών τους, που είναι κυρίως οι Γεωτεχνικοί, που βρίσκονται σε καλύτερη επαφή με την αγροτική κοινωνία, και μπορούν να επισημάνουν τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής κοινωνίας.
Οι Οργανισμοί των Περιφερειών και των Καλλικρατικών Δήμων προτείνεται να αντιμετωπισθούν τουλάχιστον διεπιστημονικά και να τύχουν εκπροσώπησης οι αγροτικές κοινωνίες μέσω των επιστημόνων που προσεγγίζουν τις αγροτικές κοινωνίες (όπως είναι όλοι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστημονικοί κλάδοι και συνεργάτες των αγροτών, δηλαδή όλοι οι γεωτεχνικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) σε υπηρεσίες όπως οι Διευθύνσεις προγραμματισμού, Διευθύνσεις περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού και Διευθύνσεις υποδομών & τεχνικών έργων.
Επιγραμματικά οι υπηρεσίες από τις οποίες απουσιάζουν  οι επιστημονικοί κλάδοι που πραγματεύονται αγροτικά θέματα είναι:
Οι Διευθύνσεις προγραμματισμού των περιφερειών, υπηρεσίες που αποτελούν τον «πύργο ελέγχου» της αναπτυξιακής πορείας μίας περιφέρειας και κυρίως της παραγωγικής της βάσης, που είναι ο αγροτικός τομέας.
Οι Διευθύνεις περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού. Άραγε ποιοι θα πραγματευθούν τη διαχείριση των υδάτων στον αγροτικό χώρο ή την περιβαλλοντική αδειοδότηση γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο εντός ή εκτός περιοχών natura κλπ; Ποιοι είναι αυτοί που χωρίς να έχουν συνυπάρξει μαζί μας, χωρίς να έχουν δει τα προβλήματά μας και τέλος χωρίς να έχουν ζήσει τις αγωνίες μας, θα εισηγηθούν λύσεις;
Και τέλος, η παντελής έλλειψη Υπηρεσιών εγγείων βελτιώσεων. Άραγε ποιοι θα πραγματεύονται αντικείμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με την αγροτική παραγωγή όπως η μελέτη κατασκευή και συντήρηση αρδευτικών δικτύων, ο αγροτικός εξηλεκτρισμός η εκμηχάνιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι εγγειοβελτιωτικές διαρθρώσεις κλπ;
Δεν απαξιώνουμε  επιστημονικούς κλάδους ούτε κρίνουμε τα γνωστικά τους αντικείμενα, αν και όντως θα προβληματιστούμε να συζητήσουμε με ένα προϊστάμενο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με ειδικότητα μηχανικού οικονομίας & διοίκησης ή παραγωγής & διοίκησης διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταλαβαίνει τι του λέμε, μην έχοντας συμμετάσχει και διαχειριστεί ποτέ συστήματα παραγωγής αγροτικού τομέα.
Μέσω ποιών  υπηρεσιών τους θα στηρίξουν οι περιφέρειες  τον αγροτικό τομέα; Μιλώντας για  υποστήριξη αναφερόμαστε σε υποδομές, αλλά και σε χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης και όχι σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.
Αναμένουμε και τις απόψεις των υποψηφίων περιφερειαρχών επί του θέματος. Με ποιους επιστημονικούς συνεργάτες, από τις υπηρεσίες που προαναφέραμε, ο κάθε Περιφερειάρχης θα συντάξει προγραμματισμό για συντήρηση αναβάθμιση ή και νέα μελέτη για κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων; Με ποιους συνεργάτες θα συντάξουν και θα υποβάλλουν προτάσεις που αφορούν ανάπτυξη υποδομών αγροτικού χώρου, με ποιους συνεργάτες θα ελέγξουν περιβαλλοντικά γεωργοβιομηχανικές και γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, ή τέλος με ποιους συνεργάτες θα συντάξουν προτάσεις ερευνητικές, χωρικής συνεργασίας, κλπ με αγροτικού περιεχομένου θεματολογία;
Αν και  εφόσον μετά το 2013, όπου οι όποιες χρηματορροές προς τον αγροτικό τομέα θα είναι συνδεδεμένες με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και με δεδομένο από το δημοσιευθέν σχέδιο νόμου, οι γεωτεχνικοί δεν έχουν σχέση με το περιβάλλον, μήπως είμαστε μπροστά σε ένα νέο «γολγοθά» για τους αγρότες-φροντιστές του περιβάλλοντος, με καταστροφικές συνέπειες για την Ελληνική ύπαιθρο και την ελληνική αγροτική παραγωγή;
Εκτιμούμε ότι  δεν πρέπει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που απαξιώνει εμμέσως πλην σαφώς τους «φυλλάτοντας Θερμοπύλες» τους αγρότες κατοίκους της υπαίθρου, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι η βάση της Ελληνικής Οικονομίας.
Άλλωστε με την γεωγραφική διεύρυνση των δήμων, σχεδόν όλοι οι δήμοι της Ελλάδος έχουν αγροτικό τομέα και αγροτικές κοινωνίες, όπως και οι Περιφέρειες. Η ΠΕΝΑ εύχεται την συμμετοχή των κατά τόπους Νέων Αγροτών στην διαμόρφωση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, ώστε να εκφράζονται αναλογικά και ισότιμα οι αγροτικές κοινωνίες στους τοπικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς.   
Για την αντιγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...