Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική «πάει» Ροδολίβος

Την Πέμπτη, 29 Μαρ 2012, στις 20.00, στον χώρο «Σινέ Ρόδον», του Ροδολίβους Σερρών, η ΕΝΑ Σερρών οργανώνει συνάντηση-συζήτηση με θέμα «Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020 και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 2012».
Με έντονη κοινωνική παρουσία και συμμετοχή η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ δραστηριοποιήθηκε σε 50 μέχρι σήμερα εκδηλώσεις το 2012 στην Ελλάδα (και θα είναι 55 μέχρι 28/3/2012, από τις οποίες 7 για τις Σέρρες), δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση και κινητοποίηση των ελλήνων αγροτών σε θέματα Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αγροτικής επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης, με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον της ΥΠΑΙΘΡΟΥ.
Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει τις αποφάσεις για την ΚΓΠ μετά το φθινόπωρο 2012, πράγμα που επιτρέπει σε όσους θέλουν, και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό κόσμο, να δραστηριοποιηθούν και να επηρεάσουν, μέσω συλλογικών οργανώσεων, τις τελικές ρυθμίσεις. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να ενημερωθούν όλοι όσοι θέλουν. Το δεύτερο βήμα να ενεργοποιήσουν κάποιο συλλογικό φορέα της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι και οι Ενώσεις Νέων Αγροτών. Το τρίτο βήμα είναι να διαμορφώσουν θέσεις και να τις τεκμηριώσουν (τεχνοκρατικά ή/& πολιτικά). Το τέταρτο βήμα αφορά την προώθηση των θέσεων και τον επηρεασμό κυρίως των Ευρωβουλευτών (Ελλήνων και από τα άλλα κράτη μέλη).
Η σημαντικότερη αλλαγή της ΚΓΠ είναι ότι επί τέλους αναγνωρίζεται ότι ο αγρότης είναι κυρίως ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, με συνέπεια οι χρηματορροές προς τον αγροτικό κόσμο να λαμβάνουν ως κύριο σημείο αναφοράς την φροντίδα της επιφανείας του πλανήτη μας και δευτερευόντως τυχόν παραγωγή με βιολογικές μεθόδους ή μόνον για ΠΟΠ-ΠΓΕ ή συνδεδεμένα αγροτικά προϊόντα.
Το 2012 έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ μετά από εισήγηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έχει καταγραφεί ότι οι Συνεταιρισμοί είναι ποιο ανθεκτικοί στις κρίσεις. Η κρίσεις οφείλονται κυρίως στην απώλεια/έλλειψη του μόνου σκληρού νομίσματος, δηλ. της ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (μεταξύ πολιτών και θεσμών). Κρίση είναι μια ψυχολογική κατάσταση χωρίς επιστροφή σε προηγούμενη κατάσταση. Συνεπώς, η συνέχιση των μέχρι τώρα πρακτικών δεν μπορεί να αποτελεί πραγματική επιλογή, και μόνο νέα εργαλεία μπορούν να δώσουν κάποιες προοπτικές, όπως ίσως ο συνεργατισμός, όπως έχει εξελιχθεί διεθνώς (όχι στην ελληνική εκδοχή του). Άλλωστε οι συνεταιρισμοί γεννήθηκαν από την μεγάλη οικονομική & κοινωνική κρίση – την πρώτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη, του 19ου αιώνα.
Οι Συνεταιρισμοί παρέχουν απασχόληση σε 100.000.000 ανθρώπους, 20% περισσότερους απ’ ότι όλες οι πολυεθνικές εταιρείες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μερίδιο αγοράς ανερχόμενο σε 20%, 40% ή ακόμη και 60% σε κλασικούς τομείς της οικονομίας (γεωργία, τραπεζικές εργασίες, λιανεμπόριο, στέγαση). Αποτελεί δική μας ευθύνη η αντιμετώπιση της κρίσης και η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, μέσω ενός ανθρωποκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου. Στόχος των συνεταιρισμών είναι η ικανοποίηση των αναγκών των μελών του, όχι μόνο των μετόχων, αλλά και των καταναλωτών, των εργαζομένων τους, των παραγωγών ή και του ευρύτερου κοινού.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών κ. Π. Γκιοργκίνης (6944229816) ήδη προαναγγέλει εκδήλωση στην Ηράκλεια Σερρών (6/4/2012) με εξειδίκευση στα Δασογεωργκά συστήματα. Υπεύθυνος για την συζήτηση της Πέμπτης, 29 Μαρ 2012, στις 20.00, στον χώρο «Σινέ Ρόδον», του Ροδολίβους Σερρών είναι ο Μαδεμλής Μιλτιάδης-6937438030.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382
Παναγιώτης Γκιοργκίνης-6944229816, Σταύρος Δελεφέρης- 6975656920, Κων/νος Βαρσάμης-6945057156,
Αλέξανδρος Γιαννιώτης-6975222643, Γεώργιος Μαρθάρης-6934412322, Παναγιώτης Κίρπιτσας-6972371320

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...