Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Προσοχή στις όψιμες καλλιέργειες βαμβακιού στα Τρίκαλα

Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού, χωρίς προσβολές από προνύμφες στα βαμβακοχώραφα των Τρικάλων.Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται προς το τέλος της καρπόδεσης και φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών, ενώ στις πρώιμες καλλιέργειες έχουμε άνοιγμα καρυδιών σε ποσοστό 10-20%. 
Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις ακμαίων σε ορισμένες παραποτάμιες κυρίως περιοχές. Μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στις περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα ακμαίων ρόδινου σκουληκιού δεν βρέθηκαν προσβολές στα άνθη και στα καρύδια.  
Καλλιεργητικές πρακτικές
Στο βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι βαμβακοφυτείες, η αρμόδια υπηρεσία συνιστά στους παραγωγούς να δώσουν περισσότερη προσοχή στις όψιμες καλλιέργειες, όπου η παρουσία τρυφερών βλαστικών οργάνων (χτένια, άνθη και νεαρά καρύδια) ευνοεί την δραστηριότητα του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.         
Πράσινο σκουλήκι: Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για χρήση στο βαμβάκι.
Ρόδινο σκουλήκι: Συστήνεται στους παραγωγούς να πραγματοποιούν τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (ηλικίας 10-15 ημερών) και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, τότε να γίνεται χημική καταπολέμηση.
Όπου χρειαστούν επεμβάσεις οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν μόνο εγκεκριμένα εντομοκτόνα και να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά, για να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα των εντόμων σ’ αυτά.
Συστήνεται αποφύλλωση των βαμβακόφυτων όταν είναι ανοικτό το 60% των καρυδιών με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα. Κατά την εφαρμογή του επιλεγμένου σκευάσματος, για επιτυχή αποφύλλωση ακολουθούμε πιστά και σχολαστικά τις οδηγίες της ετικέτας. Μη επιτυχής αποφύλλωση έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέσουν από το φυτό, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο βαμβάκι και δύσκολα αποχωρίζονται στο εκκοκκιστήριο.  
agronews.gr

Αποστόλου: Η πολιτεία δεν προσφέρει δυνατότητες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο

«Οι νέοι αγρότες  αντιμετωπίζουν μία πολιτεία που  δεν τους προσφέρει ενθαρρυντικές  δυνατότητες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο.»


Ο βουλευτής  Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος  συντονισμού θεμάτων Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων της Κ.Ο, Βαγγέλης Αποστόλου, χαιρετίζοντας  το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών που διεξάγεται στη Λαμία από τις 30/8 έως την 1/9/13, ανέφερε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Θα σταθώ σε τρία προβλήματα, το πρώτο είναι η ηλικιακή διάρθρωση των αγροτών, το δεύτερο η σύνθεση της παραγωγής και το τρίτο η προστιθέμενη αξία της .

Το 55% των απασχολούμενων είναι  πάνω από 55 ετών και μόνο το 7% είναι  κάτω από 35, δηλαδή ολοένα και γερνάει ο αγροτικός χώρος, η σχέση μεταξύ φυτικής και ζωϊκής παραγωγής είναι 72/28, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογη των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία φτάνει μόλις στο 50% και στο σύνολο της οικονομίας μόνο στο 1,5% .

Η ηλικιακή διάρθρωση έχει άμεση  σχέση με τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει ο χώρος στους νέους αγρότες ,σε σας. Κι αυτές δεν είναι ενθαρρυντικές.

Οι Νέοι Αγρότες έχουν όλα  τα προβλήματα που έχει ο κάθε αγρότης και επί πλέον αντιμετωπίζουν μια πολιτεία, που λόγω έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού, αφήνει απροστάτευτους τους πολίτες που αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη γη.

Με υπαιτιότητα του ΥπΑΑΤ  πολλοί νέοι αγρότες που είχαν  ενταχθεί στα προγράμματα στήριξης για νεοεισερχόμενους , κινδυνεύουν όχι μόνο να μην τους καταβληθούν τα οφειλόμενα χρήματα, αλλά και να τους ζητηθεί η άμεση επιστροφή όσων χρημάτων έχουν ήδη λάβει.

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το ΥΠΑΑΤ ζητά τη προσκόμιση βεβαίωσης  παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διάρκειας 150 ωρών, ώστε να λάβουν τη δεύτερη δόση και να συνεχίσουν να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, ενώ ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους αγρότες στην περιοχή τους .

Σε όλα αυτά να προσθέσω και τη θεσμική τους απαξίωση και ειδικά τη μη συμμετοχή τους στα όργανα που χαράσσουν στρατηγικές .

Η σχέση μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι αυτή που έχει οδηγήσει την αξία των εισαγόμενων  αγροτικών προϊόντων σε υψηλό  σημείο, στο 13,6% της συνολικής αξίας  των εισαγωγών, με αποτέλεσμα το αρνητικό ισοζύγιο στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων της χώρας να ξεπερνά τα 2 δις ευρώ.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος  απαιτεί την εισαγωγή μέτρων για  την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, όπως εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίησης των φυλών των αγροτικών ζώων, στήριξη καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, άμεση ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων βοσκοτόπων κ.α.

Η αύξηση της προστιθέμενης  αξίας μπορεί να προκύψει μέσα από  την παραγωγή ευρέως φάσματος ποιοτικών και τυποποιημένων προϊόντων και μάλιστα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα .

Τα περιθώρια είναι  μεγάλα. Έχουμε τις ίδιες σχεδόν λιανικές τιμές και το ίδιο περίπου κόστος παραγωγής με την Ε.Ε., όμως η σχέση τιμών παραγωγού και καταναλωτή είναι στη χώρα μας 1 προς 6 και στην Ε.Ε. 1 προς 3 .

Κάθε μονάδα προστιθέμενης  αξίας μπορεί να προσδώσει όχι  μόνο πολλαπλάσια αύξηση της απασχόλησης  αλλά και αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ  κατά 5%, χωρίς αυτό να σημαίνει αύξηση της τιμής του καταναλωτή, αρκεί  να αντιμετωπιστεί το υπερβολικό ποσοστό των μεσαζόντων του χώρου .

Το όραμά του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό χώρο είναι πολύ διαφορετικό.

Θα αντιμετωπίσει ριζικά όλα τα χρόνια προβλήματα μέσα από την ανατροπή του σημερινού παραγωγικού και διατροφικού μοντέλου και την ανάδειξη του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος ως ενός από τα κύρια παραγωγικά συμπλέγματα παρέμβασης για την Ελληνική οικονομία.

Είναι φανερό ότι αυτή η ανάδειξη χωρίς παραγωγικές επενδύσεις δεν γίνεται. Η επαναφορά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για τον αγροτικό χώρο που ιδιωτικοποιήθηκαν πρόσφατα και η αξιοποίησή τους ως εργαλείο για την πραγματική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η περίπτωση της Δωδώνης είναι χαρακτηριστική ... εργαζόμενοι, κτηνοτρόφοι, οικονομική ζωή της περιοχής … τεράστιες οι αρνητικές επιπτώσεις .

Αυτή η αναγκαία αλλαγή πορείας  και η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας όμως θα ευδοκιμήσει και θα αποκτήσει μόνιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, μόνο αν αντιμετωπισθούν η μνημονιακή πολιτική, η χρόνια πολιτική του κομματικών σκοπιμοτήτων στο χώρο, τα διαρθρωτικά προβλήματα και οι σύγχρονες ανάγκες βελτίωσης υποδομών, μηχανισμών και νοοτροπιών.

Γι αυτό και επείγει η απαλλαγή της χώρας από τη σημερινή διακυβέρνηση.»

Η Ένωση Νέων Αγροτών στον Άγιο Μάμα

Σε stand, στο γνωστό φημισμένο πανηγύρι του άγιου Μάμα Χαλκιδικής (30 Αυγ-4 Σεπ 2013), το οποίο φιλοξενεί συνήθως 1000 εκθέτες και δέχεται 200.000 επισκέπτες, η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής θα δίνει πληροφορίες για τους στόχους και τις δραστηριότητές της.

Ο πρόεδρος της ΕΝΑ Χαλκιδικής κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης είπε: Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, πιστή στο όραμα για Τοπική Ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα θέλει να συνεργάζεται με όλους τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και δομές και δίνει το στίγμα της πραγματικής δουλειάς, με συνεχείς δραστηριότητες, παντού. Οι αγρότες είναι εξ επαγγέλματος οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ενώ τα αγροτικά επαγγέλματα (γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς και δασοκόμος) είναι υψηλής αβεβαιότητας και άρα χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας, και ο φυσικός χώρος επαγγελματικής υποστήριξης των επαγγελματιών αγροτών θα έπρεπε να είναι τα κατά τόπους τοπικά Επιμελητήρια.

Από την πρώτη πρόσκληση του  κ. Πάγκαλου Καζάκη με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη στις 27-1-2013 για την Κοινή Γεωργική Πολιτική στην Νέα Τρίγλια, μέχρι την συμμετοχή στον Άγιο Μάμα (30/8-4/9/2013) η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής πραγματοποίησε συνολικά 15 δραστηριότητες μέσα σε 7 μήνες, με παράλληλη μεγάλη ένταση των θερινών αγροτικών ασχολιών, αλλά και των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Χαλκιδική, ανάμεσα στις οποίες:

2013-1-27 Τρίγλια Συζήτηση ΚΓΠ & Έλληνες Αγρότες

2013-2-17 Πολύγυρος Συζήτηση ΚΓΠ & Έλληνες Αγρότες

2013-3-12 Αρναία  Συζήτηση ΚΓΠ & Έλληνες Αγρότες

2013-3-26 Αγ. Μάμας Συζήτηση Αγρ. Επιχειρηματικότητα

2013-4-15 Αγ. Μάμας Παρουσίαση Πιστοποιμένα Αγρ. Προϊόντα

2013-4-15 Σήμαντρα Συζήτηση ΚΓΠ & Έλληνες Αγρότες

2013-4-17 Γαλάτιστα Συνάντηση Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων

2013-4-22 Φλογητά Συζήτηση Υποστήριξη Αγροτών

2013-4-30 Ν. Τρίγλια Εκλογές Διοικ. Επιτροπής

2013-5-13 Γαλάτιστα Συζήτηση για ΚΓΠ και τεχνικές για Κτηνοτροφία

2013-6-24 Αγ. Μάμας Συζήτηση για τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά

2013-7-26 Ν. Τρίγλια Συμμετοχή & Ομιλία Γιορτή του Αγρότη & ΚΓΠ

2013-8-17 Φλογητά Συζήτηση Αγρ. Επιχειρηματικότητα

2013-8-24 Ριζά  Συμμετοχή Γιορτή Ροδιού & Αγροτισμός

2013-8-30 Αγ. Μάμας Συμμετοχή στο Πανηγύρι Αγίου Μάμα

Την Κυριακή, 1 Σεπ 2013, στην Νέα Γωνιά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑ Χαλκιδικής είναι προσκαλεσμένο στην ημέρα «Pick your own grapes», όπου καθένας μαζεύει μόνος του τα σταφύλια του και γεύεται τις νοστιμιές της Μαριάνας, του αμπελουργικού οίκου Καζάκη.

Ήδη στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνεται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (6-8 Σεπ 2013, Κανάλι & Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, www.festival-newn.gr ), ενώ αμέσως μετά θα ορισθεί η τακτική μηνιαία συνάντηση της ΕΝΑ Χαλκιδικής και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των Νέων Αγροτών Χαλκιδικής 2013-2014, έχοντας κατά νου την συμμετοχή στο Συνέδριο farmsUP! «αυτό το χωράφι είναι η επιχείρησή σου» για την αγροτική επιχειρηματικότητα, που θα γίνει 15 Οκτ 2013, στο Ξεν Αμαλία, στο Ναύπλιο. (http://farmsup.eu )

Από τις εκλογές της 30ης Απρ 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο, με αυστηρή προσήλωση στην συμβολή για τοπική ανάπτυξη, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Γιαλαγκολίδης Παύλος  6946688616 Φλογητά

Αντιπροεδ. Καζάκης Πάγκαλος  6936708723 Νέα Γωνιά

Γραμματέας Μισαηλίδης Ευάγγελος 6937123055 Σήμαντρα

Ταμίας  Ρούτσης Χάρης  6949801529 Πολύγυρος

Μέλος  Γαλανόπουλος Κων.  6976468297 Γαλάτιστα

Πατέρας Αναστάσιος 6979003818 Νέα Τρίγλια

Κυπαρίσης Κων/νος  6937596538 Όλυνθος

Αν. Μέλος Τσακιρόπουλος Παναγ. 6976853100 Νέα Μουδανιά

Χαμαμτζόγλου Αντώνης 6946469066 Αγ. Παντελεήμων

Μέλη της Ε.Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μπορούν να γίνουν άνδρες και γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα ή επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτό και δεν έχουν συμπληρώσει  το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Τα υπάρχοντα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να παραμείνουν μέλη της Ε.Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και μετά την συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι την συμπλήρωση του 45ου έτους, χωρίς όμως να δικαιούνται να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης.
Τα μέλη της Ε.Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και να έχουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση εντός των ορίων της περιφεριακής ενότητας Χαλκιδικής.
Τα μέλη της Ε.Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλης Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που υφίσταται εντός της περιφέρειας όπου έχουν την γεωργική τους εκμετάλλευση.
Η ΕΝΑ Χαλκιδικής περιμένει  τις νέες & νέους αγρότες της  Χαλκιδικής στις δράσεις της, αλλά κυρίως στην συνδιαμόρφωση του προγράμματος δραστηριοτήτων 2013-2014, που είναι το κρίσιμο έτος λήψης αποφάσεων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020 στην Ελλάδα και του μέλλοντος στον κοινό τους τόπο.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Αυξήσεις τιμολογίου ρεύματος στην αγροτική παραγωγική καταγγέλλει Ο ΣΥΡΙΖΑ

Προτίθεται η κυβέρνηση να υιοθετήσει της απαράδεκτες συστάσεις  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυξήσεις των τιμολογίων του ρεύματος στις χαμηλές καταναλώσεις και στην αγροτική παραγωγή;

Αυτό ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής Βαγγ. Αποστόλου και επισημαίνουν:

"Στην αξιολόγηση του Ιουλίου  για το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά από απαράδεκτες  αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική για την ενέργεια στην χώρα. (European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, The Second Economic Adjustment Progam for Greece, Third Review, Occasional Papers 159, July 2013) Συγκεκριμένα, στην σελίδα 41 του πολυσέλιδου κειμένου και ιδιαίτερα στην παράγραφο που αφορά στην πολιτική για την ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την ελληνική κυβέρνηση να εξαλείψει τις επιδοτήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και οικιακούς πελάτες με χαμηλή κατανάλωση. Άλλωστε, αυτό οριζόταν ήδη από το Ν. 4046/2012 (4. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, 4.2 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές, Υποκεφάλαιο: Ενέργεια –σελ. 811), όπου κατά το 2ο τρίμηνο του 2013 προβλέπεται η κατάργηση, εκ μέρους της κυβέρνησης, όλων των νομίμων τιμολογίων, πλην των ευπαθών καταναλωτών.
Στο πλαίσιο αυτό συστήνει αυξήσεις στις κατηγορίες αυτές ώστε όπως τονίζεται στο κείμενο «να γίνει η αγορά ενέργειας πιο θελκτική και να ενθαρρυνθεί η είσοδος νέων οικονομικών παικτών σε αυτή». Στο ίδιο πνεύμα η έκθεση θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις αυτές επιβαρύνουν το κόστος κατανάλωσης ρεύματος στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, να ευνοηθούν σε βάρος των μικρών οικιακών καταναλώσεων και της αγροτικής παραγωγής.
Το απαράδεκτο αυτό σκεπτικό σαφώς  και φωτογραφίζει τις προτεραιότητες της μνημονιακής κυβέρνησης για  διάλυση της αγροτικής παραγωγής  της χώρας και παράδοση της  αγροτικής γης στις μεγάλες πολυεθνικές αγροβιομηχανίες, ενώ την ίδια στιγμή ετοιμάζεται και το ξεπούλημα της ΔΕΗ και των φυσικών πόρων της χώρας. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η ενέργεια είναι βασικό δημόσιο αγαθό και συνιστά καθοριστικό παράγοντα του βιοτικού επιπέδου. Δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, διάλυση και διάσπαση της ΔΕΗ όπως και το να προχωρήσουν τα σχέδια για τη μετατροπή της ενέργειας ολοκληρωτικά σε καπιταλιστικό εμπόρευμα διότι αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή φτωχοποίηση τον Ελληνικό λαό με συνέπεια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των πολιτών που στερούνται το κοινωνικό αγαθό που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.  

Επειδή είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της τιμής του ρεύματος στις μικρές οικιακές καταναλώσεις και στην αγροτική παραγωγή
Επειδή ενδεχόμενες αυξήσεις θα καταστήσουν την αγροτική δραστηριότητα στην χώρα πρακτικά αδύνατη
Επειδή το ρεύμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό και περιουσία όλων των Ελλήνων πολιτών
Επειδή ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, η παροχή νερού για οικιακή χρήση και για μικρές αγροτικές καλλιέργειες εξαρτάται απόλυτα από το ηλεκτρικό ρεύμα και είναι αδύνατον οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εκεί να υποστούν και άλλες επιβαρύνσεις

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

Δεσμεύονται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στα  τιμολόγια του ηλεκτρικού για  αγρότες και οικιακούς πελάτες με χαμηλή κατανάλωση;"

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα
Αποστόλου Βαγγέλης
Ουζουνίδου Ευγενία
Πετράκος Θανάσης
Συρμαλένιος Νίκος
Καφαντάρη Χαρά
Ζερδελής Γιάννης
Μιχελογιαννάκης Γιάννης
Διώτη Ηρώ
Σταθάς Γιάννης
Σαμοϊλης Στέφανος
Κοδέλας Δημήτρης
Γελαλής Δημήτρης
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
Καλογερή Αγνή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Βαρεμένος Γιώργος
Κατριβάνου Βασιλική
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Τριανταφύλλου Μαρία
Γάκης Δημήτρης
Χουσεϊν Ζεϊμπέκ
Γεροβασίλη Όλγα
Ζαχαριάς Κώστας
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη
Διακάκη Μαρία
Κανελλοπούλου Μαρία
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Μιχαλάκης Νίκος
Αμμανατίδου Λίτσα
Χατζηλάμπρου Βασίλης
Δερμιτζάκης Κώστας
Σταμπουλή Αφροδίτη
Τσουκαλάς Δημήτρης
Βαμβακά Τζένη
Βούτσης Νίκος
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...