Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Πρωτοβουλία Γ. Παπαστάμκου για διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων Αγροτών

Στις εργασίες του 19ου Πανελληνίου  Συνεδρίου Νέων Αγροτών, το οποίο  διεξάγεται στο Ελατοχώρι Πιερίας (7-9/9), συμμετείχε ως ομιλητής ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος.
Ο κ. Παπαστάμκος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των νέων αγροτών προς όφελος μίας ισχυρής αγροτικής οικονομίας, μοχλό εξόδου της χώρας μας από την κρίση, και ενός πολυλειτουργικού γεωργικού τομέα, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή δημοσίων αγαθών. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαστάμκος επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ενσωμάτωση αποτελεσματικών μέτρων στήριξης των νέων γεωργών στην υπό αναθεώρηση Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Όπως τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, «το μέλλον της ελληνικής και  ευρύτερα της ευρωπαϊκής γεωργίας περνά  μέσα από τους νέους γεωργούς και  μέσα από την καινοτομία. Απτή απόδειξη αυτής μου της πεποίθησης συνιστά  η πρωτοβουλία, από κοινού με συναδέλφους  του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διοργάνωσης  ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων Γεωργών, στο πλαίσιο του οποίου θα απονεμηθεί και το Ευρωπαϊκό βραβείο για τον πλέον καινοτόμο νέο γεωργό».
Με την ιδιότητα του συνδιοργανωτή  εκ μέρους της Ελλάδος, ο κ. Παπαστάμκος  απευθύνθηκε στην Πανελλήνια Ένωση  Νέων Αγροτών ως εταίρο διαλόγου, προκειμένου  να διασφαλίσουν από κοινού τη δυναμική εκπροσώπηση και ενεργό συμμετοχή  της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό  Συνέδριο και στον διαγωνισμό για  το Ευρωπαϊκό βραβείο.
Επίσης, στην ομιλία του ο κ. Παπαστάμκος υπογράμμισε εκ νέου την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων ανάταξης του ελληνικού γεωργικού κλάδου μέσω της αντιμετώπισης κρίσιμων προβλημάτων, όπως η πρόσβαση των γεωργών σε χρηματοδότηση και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των γεωργικών εισροών. Απαιτείται περαιτέρω η διαμόρφωση μίας μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής, η οποία μάλιστα θα αποτελέσει ασφαλή οδοδείκτη κατά τη διαπραγμάτευση της υπό μεταρρύθμιση ΚΑΠ. 
Αναφερόμενος στις κατευθύνσεις της αναθεώρησης της ΚΑΠ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής σημείωσε σημαντικές πτυχές σχετικά με την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότητα της στήριξης, την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών και της διαπραγματευτικής τους θέσης, την προώθηση της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού, των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, την κατάρτιση των γεωργών, την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και των συστημάτων ποιότητας γεωργικών προϊόντων, τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, τη διασφάλιση μίας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργικής δραστηριότητας, τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων, ασφάλισης της παραγωγής και σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...