Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

Ρέθυμνο: Eιδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το αλιευτικό έτος 2014

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, κόκκινου τόνου(τόνου), μακρύπτερου τόνου και ξιφία, για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να υποβάλουν:

- Αίτηση στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ακριβές φωτοαντίγραφο αλιευτικής άδειας (επαγγελματικής αλιευτικής άδειας του

σκάφους) σε ισχύ.

- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης και εγγράφου εθνικότητας ή άδειας

εκτέλεσης πλόων.

- Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου θα πρέπει να  προσκομίσουν επιπλέον:

• Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και

βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας

(σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια)

• Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή

Ε5, εάν έχει υποβληθεί.

• Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, του αιτούντος στην περίπτωση που

είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής

. Για όλα τα μεγάλα πελαγικά είδη που αλιεύονται με παραγάδι απαιτείται πλέον η ετήσια καταγραφή και αποστολή, στοιχείων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών με παραγάδι ανά σκάφος και αλιευτική εξόρμηση (όπως αριθμός ημερών αλιείας, αριθμός αγκιστριών ανά παραγάδι, αριθμός και μήκος παραγαδιών, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας το αργότερο έως την 23η Αυγούστου 2013  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 28313-43814 και 28313-43813 .

Ρέθυμνο: Συνεργεία δακοκτονίας

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι  συγκροτήθηκαν συνεργεία για την εφαρμογή  των δολωματικών ψεκασμών  για την καταπολέμηση του Δάκου κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μυλοποτάμου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας ( Απλαδιανά, Δοξαρό, Θεοδώρα, Αϊμονα, Κρυονέρι, Χώνος, Αλόιδες, Βενί και Αξός).

Στον Δήμο Ρεθύμνου συγκροτήθηκε μόνον ένα συνεργείο για τις ΤΚ Καλονύκτη-Ρούστικων και Σαϊτουρών (από τα δώδεκα που είχαμε πρόθεση να συγκροτήσουμε), στον Δήμο Αγίου Βασιλείου επίσης ένα συνεργείο για την ΤΚ Αγκουσελιανών (από τα πέντε) και στο Δήμο Αμαρίου κανένα.

Τα παραπάνω συνεργεία συγκροτήθηκαν ύστερα από την ανακοίνωση  του  Περιφερειάρχη Κρήτης  με αριθμ πρωτ 4126/17-07-2013 για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για τις ΤΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η ανακοίνωση στάλθηκε στους Δήμους και ενημερώθηκαν από τους Γεωπόνους των Δήμων όλοι οι πρόεδροι των ΤΚ.

Μάλιστα δόθηκε και μία παράταση, όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, ύστερα από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης , επειδή από κάποιες ΤΚ υπήρξαν παράπονα, ότι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση. Όμως παρά την παράταση που δόθηκε δεν υποβλήθηκε καμία επί πλέον αίτηση.

Κατόπιν τούτου αξιολογήθηκαν και  μοριοδοτήθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, και  μετά την κατάταξη των υποψηφίων εκδόθηκε η απόφαση του  Περιφερειάρχη Κρήτης για την πρόσληψή τους (αριθμ πρωτ 4521/01-08-2013).

Νωρίτερα είχαμε προχωρήσει στην πρόσληψη  εικοσιένα(21) παγιδοθετών με την ίδια διαδικασία για τις ΤΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Μάλιστα θεωρήσαμε σκόπιμο, αν και δεν συγκροτήθηκαν συνεργεία ψεκασμού σε όλες τις ΤΚ που έχουμε Παγιδοθέτη, να διατηρήσουμε τον Παγιδοθέτη για να παρακολουθούμε την πορεία των  Δακοπληθυσμών και να είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενου παραγωγούς, όταν χρειαστεί..

Κατόπιν αυτών καλούμε τους παραγωγούς που έχουν ικανοποιητικό ποσοστό καρποφορίας στα ελαιόδεντρά τους και  σε ΤΚ που δεν συγκροτήθηκαν συνεργεία να προστατεύσουν την παραγωγή τους είτε με ψεκασμούς κάλυψης είτε με  συχνούς δολωματικούς ψεκασμούς (ανά δεκαπενθήμερο) είτε με συνδυασμό δολωματικών ψεκασμών και ψεκασμών κάλυψης(αν παραστεί ανάγκη).

Στους ψεκασμούς κάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυτοπροστατευτικά με δραστική ουσία thiacloprid, dimethoate  και deltamethrin.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού, όσον αφορά τη δόση, τον  μέγιστο αριθμό των εφαρμογών, το μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών και το διάστημα  που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση μέχρι την συγκομιδή.

Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εύρεσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών στο ελαιόλαδο με επιπτώσεις  τόσο στην υγεία του καταναλωτή  όσο και στην ποιότητα του προϊόντος.

Επί πλέον επιβαρύνεται το περιβάλλον και υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην συγκεκριμένη δραστική ουσία από τον συγκεκριμένο εχθρό της καλλιέργειας.

Αγροτική Επιχειρηματικότητα στα Φλογητά

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης κατά την συνάντηση που οργανώνει η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στα Φλογητά Χαλκιδικής (Δήμου Προποντίδας) το Σάββατο, 17 Αυγ 2013, στις 21.00.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης  είπε: Μετά την επιτυχημένη 11η Γιορτή του Αγρότη (Ν. Τρίγλια, 24-26/7/2013) και την 2η Έκθεση Χαλκιδικής (Ν. Μουδανιά, 9-11/8/2013), οι Νέοι Αγρότες Χαλκιδικής προσκαλούν στην Τοπική Γιορτή (Φλογητά, 14-17/8/2013) και στην Γιορτή Ροδιού (Ριζά, 24/8/2013), ενώ θα είναι παρόντες στην Ημέρα Συλλογής Σταφυλιών (Ν. Γωνιά, 1/9/2013) για να συγχαρούν, να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα βραβευμένα Προϊόντα Μαριάνας του αμπελουργικού Οίκου Καζάκη (του αντιπροέδρου της ΕΝΑ Χαλκιδικής Πάγκαλου Καζάκη), μαζί με όλους τους επισκέπτες.

Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα είναι πολύ ταλαιπωρημένη έννοια στις ημέρες μας, ενώ χρησιμοποιείται  ως άλλοθι για να στηθούν διαφόρων ειδών «πυραμίδες» ή απλά διαφημιστικές εκστρατείες, όχι όμως με ωφελούμενους τους αγρότες. Κατά περιόδους οι αγρότες βίωσαν ή σε μερικές περιπτώσεις ακόμα βιώνουν τα αποτελέσματα της προώθησης καλλιεργειών χωρίς ολοκληρωμένη έρευνα στην περιοχή καλλιέργειας, ή το σημαντικότερο, χωρίς πρόβλεψη οργάνωσης της αγοράς του αντίστοιχου αγροτικού προϊόντος & χωρίς εξασφάλιση στην προσέγγιση του τελικού καταναλωτή.

Έτσι είχαμε ακούσει για  τα βατόμουρα, για τις στρουθοκαμήλους  και για την τρούφα, μετά είχαμε το ιπποφαές, την αρρώνια και τα σαλιγκάρια, και τώρα ακούγονται το γκότζι μπέρι, η «ζέα» και τα αρωματικά φυτά. Όλα έχουν πολύ έρευνα, αλλά δεν είχαν όταν τα προώθησαν ή/& προωθούν στην ελληνική αγορά στοιχεία 7-10 ετών καλλιέργειας στην περιοχή, ώστε ο αγρότης να επιλέξει με αποδεκτούς κινδύνους και όχι με κινδύνους που προσεγγίζουν την «ζαριά».

Επιχειρηματικότητα είναι  η διάθεση για ανάληψη δράσης με αρκετά μεγάλες αβεβαιότητες. Αβεβαιότητες που δεν θα προσεγγίζουν τον τζόγο. Αγροτική δραστηριότητα είναι η επαγγελματική ενασχόληση με την γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία & δασοπονία, με παράλληλη συμπληρωματική δυνατότητα στην παραγωγή ενέργειας, στην μεταποίηση και εμπορία της δικιάς του παραγωγής και στον αγροτουρισμό.

Εάν δεν υπάρχει  η δυνατότητα το παραγόμενο προϊόν να φθάσει από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από ελεγχόμενη από τους ίδιους εφοδιαστική αλυσίδα, τυποποιημένο, συσκευασμένο και επώνυμο με τα χαρακτηριστικά των παραγωγών, κάθε άλλη αγροτική απασχόληση είναι συγκαλυμμένη μορφή «κολίγου»- εργάτη γης, ο οποίος, ενώ καλείται να κάνει επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ και να προσφέρει έδαφος (ιδιόκτητο ή νοικιασμένο) και πολλή οικογενειακή εργασία (χωρίς ωράριο), τελικά είναι πλήρως εξαρτώμενος από επιδοτήσεις, ενώ οι τιμές καταναλωτού για τα αγροτικά προϊόντα που ό ίδιος παράγει μπορεί να φθάνουν τις 8 φορές επάνω (+700%) και κατά την ΠΑΣΕΓΕΣ, 16 φορές επάνω (+1500%) από την τιμή παραγωγού, που ο αγρότης διαθέτει.
Σήμερα η  σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς να τραυματίζει  τα περιβάλλον και με σεβασμό στις ισορροπίες του, επιτρέπει αξιόλογη παραγωγή τροφίμων, αλλά και «πολυαπασχόληση» στον σύγχρονο αγρότη. Η σύγχρονη αγροτική κοινωνία δεν είναι μόνο παραγωγική-αυτοκαταναλωτική, αλλά πρέπει να δημιουργεί τοπική αυτάρκεια, ενώ έχει και χαρακτηριστικά καταναλωτικά, που την επιτρέπουν ένα αξιοπρεπείς επίπεδο διαβίωσης.

Έτσι για  πρώτη φορά οργανώνεται ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Πρέβεζα, 6-8 Σεπ 2013, www.festival-newn.gr) για να δοθεί η δυνατότητα όλοι οι συντελεστές της ζωής στην ύπαιθρο να βρεθούν μαζί. Το Συνέδριο ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Αθήνα, 15-16 Σεπ 2013, www.agrorama.com) θα δώσει βήμα για να παρουσιασθούν στέβια, ιπποφαές, blueberry, goji berry, μύρτιλο, aloe vera, ροδιές, τρούφα, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, βιοκαύσιμα, pellets, αγριαγκινάρα, βελανιδιές, σαλιγκαροτροφία, σμέουρα, μύρτιλο, βατόμουρο, αρόνια, θερμοκήπια και σπόρους, λουλούδια, κ.ά. Το Συνέδριο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ναύπλιο, 15 Οκτ 2013, www.farmsup.eu) οργανώνεται για την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Η ΕΝΑ Χαλκιδικής περιμένει όλους το Σάββατο19 Αυγ 2013, στις 21.00, στην παραλία Φλογητών. Πληρ: Π. Γιαλαγκολίδης 6946688616
  τηλ 2310 282682,  κιν 699 8282382,  email michaeld@otenet.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...