Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΗ 2020 Συνέδριο για την Περιφερειακή διάσταση

Ρ. Φακιολάς, Ρ. Μητούλα, Ν. Κόνσολας, Ο. Παπαδάκη

Την Πέμπτη, 15 Οκτ 2010, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμης Ανάπτυξης» οργάνωσαν και πραγματοποίησαν το 16ο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Περιφερειακή διάσταση της Νέας Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020», με την συμμετοχή πολλών επιστημόνων και φοιτητών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών).

Οι θεματικές του Συνεδρίου ήταν: Καινοτομία & Ανάπτυξη, Περιφερειακή Πολιτική, Οικονομική Πολιτική Πολιτισμός & Περιβάλλον και Τουρισμός & Ανάπτυξη. Εντύπωση προκαλεί ότι δεν αποτελεί ξεχωριστή θεματική η Αγροτική Ανάπτυξη, ενώ όλοι γνωρίζουμε καλά ότι «αν μπορέσει να βγει η Ελλάδα από την σημερινή της κρίση, αυτό θα υποστηριχθεί κυρίως από τον Αγροτικό Τομέα» και ενώ οι κύριοι τρεις τομείς που μπορούν να φέρουν χρήμα στην Ελλάδα είναι ο Αγροτικός, ο Τουριστικός και ο Ναυτιλιακός. Επίσης φαίνεται ότι κατά τις αναλύσεις στρατηγικών δεν προσεγγίζεται η αγροτική κοινωνία με τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά, που είναι τελείως διαφορετικά από τις αξίες, τρόπο ζωής και τις αντιδράσεις στις αστικές κοινωνίες.

Ο Αγροτικός Τομέας ΠΑΡΑΓΕΙ τον πλούτο, ο Τουριστικός τομέας προσελκύει-ΕΙΣΑΓΕΙ χρήμα από την προσφορά υπηρεσιών και ο Ναυτιλιακός Τομέας επίσης φέρνει χρήμα από τις μεταφορικές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ο ποιο γρήγορος και σίγουρος τρόπος παραγωγής εθνικού πλούτου είναι από την αγροτική παραγωγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 3 Μαρ 2010 τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. Η Επιτροπή έχει καθορίσει τρεις κύριους μοχλούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο: έξυπνη ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής κοινωνίας), βιώσιμη ανάπτυξη (βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας) και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων και της καταπολέμησης της φτώχειας). Στην ΕΕ πρέπει έως το 2020:
Το 75 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να εργάζεται.
Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα επενδύεται σε Ε&Α (σήμερα στην μόνο Ελλάδα 0,5%)
Οι στόχοι «20/20/20» για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να επιτευχθούν .
Λιγότερο του 10% να εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση, ενώ τουλάχιστον 40% της νέας γενιάς θα διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να μειωθούν κατά 20 εκ. τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η προσπάθεια να μελετηθεί το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ο τρόπος της συμβολής του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Π. Καραμέτου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), ο Πολιτισμός-Τουρισμός και η πρόκληση της αειφορίας (Μ. Κουρή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), καθώς και η Αειφορική τουριστική ανάπτυξη στην Ελλ. Περιφέρεια εν όψει του 2020 (Σ. Καραγιάννης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας), ενώ συνεχίζει ακόμα και σήμερα να συγχέεται ο όρος Αγροτουρισμός με τον Οικοτουρισμό και τον Τουρισμό Υπαίθρου. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει σύγχυση και στους όρους Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Την πολύ καλή οργανωτική προσπάθεια συνόδευε η άμεση παράδοση των εισηγήσεων σε ηλεκτρονική μορφή και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στο www.sep.gov.gr, όπου μπορεί να τις αναζητήσει ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται. 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...