Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διάθεση λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο τσιγάρων

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διάθεση λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο τσιγάρων ως «ξηρός κομμένος καπνός χωρικής συσκευασίας», ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Αποστόλου Ευάγγελος, Κυριακάκης Βασίλης και Καδέλας Δημήτρης, με ερώτησή τους στη Βουλή.

"Η Ελληνική ύπαιθρος -αναφέρουν- βρίθει από περιοχές με εδαφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά τα οποία συντελούν στην παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας. Τα προϊόντα αυτά καλλιεργούνται παραδοσιακά και αποτελούν βασικό εισόδημα για τις οικογένειες που έχουν επιλέξει να διαμείνουν στα χωριά της περιφέρειας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ορεινό Αρχάνι του Νομού Φθιώτιδας, αλλά και άλλες περιοχές με παράδοση στην καπνοκαλλιέργεια, όπου από ετήσιες καλλιέργειες κυρίως παράγεται ο καπνός. Οι καπνοπαραγωγοί του Αρχανίου έχουν δημιουργήσει ένα μίγμα με ντόπιες ποικιλίες καπνών, που καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους, το οποίο αποτελεί πλέον τοπικό προϊόν. Επίσης έχουν προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την επεξεργασία του ακατέργαστου καπνού, κόψιμο και συσκευασία και ενδιαφέρονται να τον διαθέτουν οι ίδιοι στο εμπόριο με τη μορφή λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο τσιγάρων και με την ένδειξη «ξηρός κομμένος καπνός χωρικής συσκευασίας». Η μέχρι σήμερα έρευνα αγοράς έδειξε έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.
Σύμφωνα με πρόταση των καπνοπαραγωγών, που έχουν υποβάλει στους αρμόδιους φορείς, όλα τα στάδια της παραγωγής του λεπτοκομμένου καπνού για στρίψιμο τσιγάρων, δηλαδή καλλιέργεια, συλλογή, ξήρανση, κοπή, συσκευασία και πώληση, θα γίνονται σε οικοτεχνική βάση, με μικρές ποσότητες.
Όμως οι αυστηροί περιορισμοί, όπως αυξημένος φόρος κατανάλωσης, πολύ υψηλή εγγύηση για την έκδοση άδειας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας καπνού, αδυναμία επεξεργασίας του καπνού των παραγωγών σε εργαστήρια επιλογής τους και άλλοι, για τους οποίους η νομοθεσία της ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη για παρεκκλίσεις εφόσον το κρίνουν ορθό, αποτρέπουν κάθε προσπάθεια υλοποίησης των προτάσεων των καπνοπαραγωγών και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να εμπορευτούν το προϊόν τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι παραγωγοί να στερούνται από ένα σοβαρό εισόδημα για την επιβίωσή τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Έχουν την πρόθεση να προβούν στις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή για τους καπνοπαραγωγούς του Αρχανίου η επεξεργασία και η διάθεση του παραγόμενου καπνού με την ένδειξη «ξηρός κομμένος καπνός χωρικής συσκευασίας», έτσι ώστε να συνεχίσουν να παράγουν ένα παραδοσιακό προϊόν άριστης ποιότητας το οποίο συμβάλει και στην οικονομική επιβίωσή τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος
Κυριακάκης Βασίλης
Καδέλας Δημήτρης"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...