Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Η αγροτική Θεσσαλία για την Αγροτική Πολιτική

Στο Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής που οργανώθηκε στα πλαίσια της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Θεσσαλίας, στις 17 Οκτ 2010, στο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας συμμετείχαν 150 περίπου με πρόεδρο τον κ. Κ. Σκανδαλίδη-Υπουργό ΑΑ&Τ, με κύριο εισηγητή τον κ. Ανδ. Ανδρεαδάκη-Ειδ. Γραμματέα ΥπΕΚΑ και συντονιστή τον κ. Κ. Χαραλαμπίδη. Ενώ στην «ολομέλεια» της Περιφερειακής Σύσκεψης Θεσσαλίας μίλησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου.
Αυτοί που πήραν τον λόγο στο Εργαστήριο Αγρ. Πολιτικής ήταν οι κκ: Ιατρόπουλος, Δρόσος, Μπλιάτσιος, Καρυώτης, Σουλιώτης, κα Σταγκάκη, Γιότσας, Μακάς, Κίτας, Σπυρόπουλος, Γεροτόλιος, Μιχαηλίδης, Κουλουκτσής, Τσουβελεκίδης, Σπαθής, Γούλας, κα Αλεξανδρίδου, Καραμπάσης, Μπέλας, Μπάτζιος, Κυριακούλης, Μπέλεσης, Μαστονικόλας, Ζέϊκος, Γιαννακόπουλος και Μακαλιός, ενώ ανάμεσα σε όσους παρέστησαν ήταν οι: Β. Έξαρχος, Φ. Σαχινίδης, Ρ. Ζήση, Χ. Μαγκούφης, και οι Νέοι Αγρότες κκ Μ. Αγγελόπουλος, Ν. Παυλονάσιος, Β. Μπαμπαλέτσιος & Κ. Τέλιος
Στο Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής το κυρίαρχο πρόβλημα ήταν η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Θεσσαλία. Πάντως για πολλοστή φορά ακούστηκε ότι το επίσημο ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά στην επιλογή της εκτροπής μέρους των νερώντου Αχελλώου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και την νομοθεσία που επιτρέπει ασάφειεςγια το πότε τελικά θα γίνει η εκτροπή, για να σχεδιάζουν οι αγρότες και με αυτό το έργο.
Από τους 26 που μίλησαν φάνηκε ότι το κυρίαρχο ενδιαφέρον των πρώτων ήταν οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στα αγροπεριβαλλοντικά. Ακολούθως κατατεθήκαν πολλές σημαντικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων:
Το Πράσινο θερμοκήπιο που μελετήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και για την σωστή χρήση νερού.
Το Αγρόκτημα του Μέλλοντος που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο των Νέων Αγροτών είναι κομμάτι της νέας πραγματικότητας.
Η ανάγκη για διασύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, με τον τοπικό πολιτισμό και τον τουρισμό είναι υπαρξιακή και αναγκαία, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές τα τελευταία 12 χρόνια με πολλές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα από αγροτικούς και αγροτουριστικούς φορείς, με την μορφή ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ με έμφαση στην ποιότητα.
Οι Τοπικές αγορές θα πρέπει να επανέλθουν στην σωστή τους βάση και να ξαναγίνουν Αγορές Αγροτών-Καταναλωτών (Farmers Market), όπως σε όλη την Ευρώπη.
Η προβολή των τοπικών προϊόντων με την τοπική τους ταυτότητα θα επιτρέψει την συγκράτηση της υπεραξίας των αγροτικών προϊόντων στην τοπική κοινωνία και οικονομία, με την δημιουργία Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράδειγμα Ρούχα από βαμβάκι Θεσσαλίας, Ψωμί από στάρια Θεσσαλίας κλπ.
Το Μητρώο (των ΜΗ) Αγροτών, τώρα που είναι νόμος, μπορεί να ξεκινήσει να επισημαίνει τις αδυναμίες του και να ξεκινήσει από την διόρθωση του καθολικώς απαράδεκτου, να ονομάζονται αγρότες, πολίτες των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα βρίσκονται κατά 65% εκτός του αγροτικού τομέα.
Ακούστηκε πάλι το απαράδεκτο «ότι με 270.000 μόνο αγρότες δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε εισπράξεις 2,4-5 δις € στην Ελλάδα ετησίως». Δηλαδή για να μην χάσει όλη η Ελλάδα χρήματα, πρέπει να νοθεύσουμε τα αγροτικά επαγγέλματα, και να την «πληρώσουν» οι αποκλειστικά αγρότες. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν αξιόπιστοι αγρότες συνομιλητές και να υπάρχει αδυναμία λήψης σοβαρών αποφάσεων για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.
Οι άδειες για σταβλικές εγκαταστάσεις των αγροτών που καρκινοβατούν τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπιστήκαν οι τακτοποιήσεις των υμιυπαίθριων χώρων στις εγκαταστάσεις των αστών.
Η συμβολαιακή γεωργία είναι η καλύτερη προσέγγιση για προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην ζήτηση. Αρκεί τα ποσοστά του κάθε ενός εμπλεκόμενου να είναι ποσοστό της τελικής τιμής καταναλωτή και όχι ενδιάμεσα συμβόλαια, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι συμβολαιακή γεωργία.
Οι Αγρότες χρειάζονται την τεχνική τους υποστήριξη και οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωμένες από γεωτεχνικούς.
Οι Αγορές Αγροτών-Καταναλωτών πρέπει να διαθέτουν και τυροκομικά.
Η Μάνα της Ποιότητας είναι η ορεινή κτηνοτροφία.
Το ΥπΑΑΤ δεν είναι παραγωγικό μόνο Υπουργείο, αλλά ο εκπρόσωπος της Αγροτικής Κοινωνίας. Μιας Αγροτικής κοινωνίας η οποία καταληστεύεται από την κλοπή του ονόματος του «Αγρότη», από την κλοπή των Αγορών των Αγροτών, από την κλοπή της υγείας των αγροτών (φυτοφάρμακα, «αγροτικό» νέων γιατρών κλπ), από την κλοπή της εκπαίδευσης των αγροτών με την εισβολή αστικών προτύπων, από την κλοπή της μεταποίησης της παραγωγής του (μέσω ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κλπ), από την κλοπή των αγροτικών υπηρεσιών-αγροτουρισμού κλπ
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην κατεύθυνση των Νέων Συνεταιρισμών θα μπορούσε να είναι η εκλογή των Διοικητικών οργάνων από τους Συνεταιριστές και όχι από αντιπροσώπους.
Το 33%, όσων εισπράττουν Ενιαία Επιδότηση, είναι κατά κύριο εισόδημα αγρότες και εισπράττουν το 67% των 2,4 δις € ετησίως. (το 67% δεν είναι αγρότες).
Το σύνολο των δοσοληψιών με έγγραφα για τους αγρότες θα μετακινηθεί στα ΚΕΠ
Τα Τοπικά δημοπρατήρια Αγροτικών προϊόντων θα βοηθήσουν στην εξυγίανση της αγοράς.
Η Τοπική Ανάπτυξη θα προέλθει από την αξιοποίηση των τοπικών δυνάμεων, από την επιχειρηματικότητα των νέων, από την αποκαρτελοποίηση των τοπικών αγορών,
Οι προτεραιότητες του ΥπΑΑΤ είναι πρώτα οι Νέοι Αγρότες, ακολούθως οι κατά κύριο επάγγελμα Αγρότες (όπως ορίζονται από το Μητρώο των Μη Αγροτών) και μετά όλοι οι άλλοι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.
Καλούνται όλοι να συμμετέχουν στις συζητήσεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013.
H Αγροτική Παραγωγή θα σώσει την Ελλάδα από την κρίση.
Η κάθε Περιφέρεια θα εστιασθεί σε ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτικά προϊόντα.
Κινητήριος στόχος είναι τα 6,5 δις € της υποκατάστασης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων.
Το μέλλον στηρίζεται στην δυναμική της παραγωγής των Νέων Αγροτών με Ποιότητα
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...