Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Στη Βουλή η ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κ. Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, με ερώτηση που είχε απευθύνει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητούσε να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι αποφάσεις ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους ρητινοσυλλέκτες για φέτος και για το ύψος του ποσού που δικαιούνται, όπως και να δοθούν άμεσα τα υλικά που τους παρέχει το κράτος για τη συλλογή ρητίνης.

Ο Υπουργός κ. Θάνος Μωραΐτης ως απάντηση διαβίβασε στη βουλευτή, σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών ΥΠΕΚΑ στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Στον τακτικό προϋπολογισμό του 2011, στον σχετικό ΚΑΕ 2111, έχει εγγραφεί το ποσό των 2.400.000 Ευρώ, για την ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών, για την παραγωγή ρητίνης κατά το 2010.

Τον ερχόμενο Απρίλιο θα γνωρίζουμε τη συνολική παραγωγή ρητίνης το 2010, οπότε και θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ρητινοκαλλιεργητές να λάβουν έγκαιρα την ενίσχυση που δικαιούνται (απελευθέρωση στο 100% του ΚΑΕ 2011 και αν χρειαστεί αύξηση της πίστωσης).

Σε ότι αφορά τα υλικά ρητίνευσης που κάθε χρόνο διανέμονται στους ρητινοσυλλέκτες, έχει προβλεφθεί η προμήθειά τους και οι απαραίτητες πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 1642: χημικά υλικά και αεραφρός και ΚΑΕ 1699: Λοιπά υλικά. Όμως η δυνατότητα εκταμίευσης μόνο 7% κάθε μήνα από τους παραπάνω κωδικούς δεν επιτρέπει την προμήθεια άμεσα του συνόλου των απαραίτητων υλικών. Η σταδιακή προμήθεια και διάθεση των υλικών ουσιαστικά καθιστά αδύνατη τη ρυτινοσυλλογή, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό έχει σταλεί υπηρεσιακό σημείωμα στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού του ΥΠΕΚΑ με το οποίο αιτείται η απελευθέρωση στο 100% του συνόλου του ποσού για τον ΚΑΕ 1642 και στο 62% στον ΚΑΕ1699, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη προμήθεια τους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Οικονομικού, το αίτημα έχει διαβιβαστεί στο Γενικό Λογιστήριο του  Κράτους και αναμένεται απάντηση».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κυρία Περλεπέ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα μέχρι να διευθετηθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, ζητώντας να μην επαναληφθούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που συνέβησαν πέρυσι.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...