Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Προώθηση γεωργικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και σε τρίτες χώρες

Υιοθέτηση τροπολογιών του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Παπαστάμκου

Υπέρ της ενίσχυσης των Ενωσιακών εργαλείων για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τάχθηκε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις σχετικές Εκθέσεις που υιοθετήθηκαν ενσωματώθηκαν πλήρως οι τροπολογίες του κ. Παπαστάμκου.

Ειδικότερα, στην Έκθεση για "μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης", βάσει των τροπολογιών του Έλληνα Ευρωβουλευτή:
- προτείνεται η διενέργεια ευρειών εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών, εντός της ΕΕ και στην εξωτερική αγορά, σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων και τα συστήματα πιστοποίησης,
- επισημαίνεται η αναγκαιότητα διασφάλισης αποτελεσματικότερης προστασίας των προϊόντων που υπάγονται σε συστήματα ποιότητας έναντι των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, ενώ ζητούνται η πλήρης συμπερίληψη και η επέκταση της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο των διμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
- ζητείται τροποποίηση του συγχρηματοδοτικού πλαισίου για την προώθηση των προϊόντων που εντάσσονται σε συστήματα ποιότητας, προς την κατεύθυνση της αύξησης του ποσοστού χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ,
- τονίζεται η ανάγκη προώθησης των τοπικών προϊόντων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, καθώς και αυξημένου ποσοστού χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ υπέρ των προϊόντων αυτών.
Επιπλέον, στην Έκθεση τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού σχετικά με την ενημέρωση και την προώθηση, βάσει τροπολογιών του κ. Παπαστάμκου, προστίθενται οι ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες ως προς προϊόντα, τα οποία εντάσσονται στα Ενωσιακά συστήματα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος:
α) προώθηση της προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και σχετική πληροφόρηση των τρίτων χωρών,
β) υποστήριξη των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών προκειμένου να επιβλέπουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και την ορθή εφαρμογή του Ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου,
γ) πληροφόρηση και νομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών για την κατοχύρωση έννομης προστασίας των ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τρίτες χώρες και για την αντιμετώπιση ζητημάτων σφετερισμού των ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Τέλος, προτείνεται η κατά προτεραιότητα επιλογή προγραμμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και προώθηση γεωργικών προϊόντων που εντάσσονται στα συστήματα της ΕΕ ως προς τις ΠΟΠ/ ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και τα βιολογικά προϊόντα.

Κατά τον κ. Παπαστάμκο, η Ενωσιακή πολιτική ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, καθώς και στα προϊόντα που συνδέονται με συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής. Η Ελλάς καλείται να αξιοποιήσει πλήρως τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε συνδυασμό και με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πολιτική ποιότητας, όπως υιοθετήθηκε κατά την πρόσφατη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περισσότεροι από 300 παραγωγοί στις ημερίδες για το καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Ναύπακτο και Χαλανδρίτσα

«Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, την στήριξη της αγροτικής παραγωγής και των προώθηση προϊόντων στα οποία η περιοχή μας υπερέχει». Με αυτό τον τρόπο περιέγραψε το Καλλιεργητικό Πλάνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος στις δυο ημερίδες που διοργανώθηκαν στη Ναύπακτο και στην Χαλανδρίτσα.

Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με βάση τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, προχωρά στην υλοποίηση Πλάνου Ενημέρωσης των Τοπικών Παραγωγών αναφορικά με το Καλλιεργητικό Πλάνο της ΠΔΕ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας –αλλά και στη χώρα- έγινε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης ολόκληρου του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας, καθώς και μια αναλυτική πρόταση για στήριξη των υφιστάμενων δυναμικών καλλιεργειών και ένταξη νέων προωθούμενων. Η μελέτη του Καλλιεργητικού Πλάνου της Δυτικής Ελλάδας υλοποιήθηκε από το επιστημονικό δυναμικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και πλέον περνά στη φάση διάχυσης της πληροφορίας και της μέγιστης δυνατής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων παραγωγών και εμπλεκόμενων φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογές του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή της Ναυπακτίας» πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 παραγωγών και καλλιεργητών της περιοχής. Την ημερίδα άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αγγελόπουλος με ομιλία του σχετικά με τη στρατηγική της Περιφέρειας για τον Πρωτογενή Τομέα, ενώ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έγιναν για τις δυνατότητες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας (Μήλιος Κωνσταντίνος, Κτηνίατρος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΔΕ), τα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά (Ντζάνης Ηλίας, Γεωπόνος) και τις προοπτικές ανάπτυξης της μελισσοκομίας (Βλάχος Σάββας, Γεωπόνος Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας).

Η δεύτερη Ενημερωτική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης Έκθεσης Αγροτικών Μηχανημάτων – Εφοδίων και Προϊόντων Αχαϊκής Γης, που διοργάνωσε ο Δήμος Ερυμάνθου στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Με τη συμμετοχή πάνω από 100 παραγωγών και καλλιεργητών, την Τρίτη, έγινε εκτενής παρουσίαση του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τον κ. Καλαντζόπουλο Γεώργιο, Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής   Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα παρευρέθηκε και πραγματοποίησε ομιλία και ο Αντιπεριφερειάρχης

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει το προσεχές διάστημα την υλοποίηση του Πλάνου Ενημέρωσης των Τοπικών Παραγωγών, με σειρά Ενημερωτικών Ημερίδων και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της, στην προσπάθειά της να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τον ωφελούμενο πληθυσμό αναφορικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας», ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Αγγελόπουλος.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...