Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Περιφέρεια Κρήτης: Ενημέρωση για τους Νέους Αγρότες έτους ένταξης 2009

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους νέους αγρότες, έτους ένταξης 2009, τα παρακάτω...

1. Πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου πληρωμής 2ης δόσης είναι 11/9/2012. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι φάκελοι ανεξάρτητα έλλειψης δικαιολογητικών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Η υποβολή των φακέλων 2ης δόσης θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Έβανς 60 – Ηράκλειο) σε δύο (2) αντίγραφα με τα καθορισμένα δικαιολογητικά.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει με την υπογραφή της σύμβασης, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 2 της «Απόφασης Έγκρισης» που διατηρούν στο αρχείο τους, στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα κατά περίπτωση.

3. Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων (άρθρο 3 της ίδιας απόφασης), πιστοποιείται με την προσκόμιση κάθε χρόνο στην ίδια Δ/νση, των ορισμένων δικαιολογητικών, δηλ.:

• Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης
• Φορολογική Δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ
• Πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Επίσης να τηρούν απλοποιημένη λογιστική.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή φακέλου εμπρόθεσμα καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων, θεωρείται αθέτηση των δεσμεύσεων του προγράμματος, που οι δικαιούχοι έχουν αναλάβει, πράγμα που επισύρει κυρώσεις και συγκεκριμένα την επιστροφή της 1ης δόσης που έχει ήδη χορηγηθεί.

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας έγκαιρα προς αποφυγή των συνεπειών της απένταξης.

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με τους Γεωτεχνικούς – Μελετητές θεωρείται επιβεβλημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Έβανς 60 – Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225 και 24) καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤ.
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΒΙΤΑ

Λυκούδης: Στη Βουλή το θέμα των εναρμονισμένων πρακτικών των τιμών στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις (καρτέλ)

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Επικρατείας της Δημοκρατικής Αριστεράς Σπύρος Λυκούδης το θέμα των εναρμονισμένων πρακτικών τιμών επιχειρήσεων με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε, καλώντας τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων να τοποθετηθεί.

Αφορμή για την Επίκαιρη Ερώτηση ήταν η πρόσφατη δημοσιοποίηση στοιχείων βάσει των οποίων οι 10 μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, εναρμόνιζαν τις τιμές κερδοσκοπώντας εις βάρος των καταναλωτών.

Ο βουλευτής Επικρατείας της ΔΗΜΑΡ, ζητά μεταξύ άλλων να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των επιβληθέντων προστίμων αλλά και των ποσών που εισπράχθηκαν την τελευταία δεκαετία. Καλεί επίσης τον αρμόδιο υπουργό να κάνει γνωστό με ποιους τρόπους σκέπτεται το υπουργείο να παρέμβει για να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Ακολουθεί το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Εναρμονισμένες πρακτικές τιμών από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποκάλυψε πρόσφατα μια σοβαρότατη υπόθεση εναρμονισμένης πρακτικής τιμών (λειτουργία καρτέλ) από τις 10 μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, με την εμπλοκή μάλιστα του οικείου κλαδικού συνδέσμου. Οι επιχειρήσεις - είχαν τον έλεγχο του 70% της συνολικής αγοράς- καθόριζαν συντονισμένα τις τιμές χονδρικής και λιανικής νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου, μοιράζοντας μεταξύ τους τα κανάλια διανομής. Για 14 χρόνια, 1996- 2010, οι εν λόγω επιχειρήσεις κερδοσκοπούσαν εις βάρος των καταναλωτών και των μικρότερων εταιρειών του κλάδου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης από τις τιμοληψίες των τελευταίων τριών ετών, προκύπτουν διαφορές της τάξης του 15%-55% σε βασικά καταναλωτικά είδη ανάμεσα στις τιμές πώλησής τους στην εγχώρια αγορά και την αγορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και όλα αυτά σε μια εποχή μείωσης του εργασιακού κόστους στην Ελλάδα, μείωσης του εισοδήματος των πολιτών και συρρίκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

Επειδή η εμπειρία διδάσκει ότι η επιβολή αυστηρών προστίμων δεν αποτελεί επαρκές μέτρο αποτροπής των πρακτικών σύμπραξης καρτέλ και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, καθώς στη συνέχεια τα επιβληθέντα πρόστιμα είτε μειώνονται με τη διαδικασία των προσφυγών είτε δεν εισπράττονται ποτέ,

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των επιβληθέντων προστίμων και το επ΄ αυτού ποσοστό των εισπραχθέντων την τελευταία δεκαετία από επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν πρακτικές καρτέλ;

2. Εξετάζει το Υπουργείο τρόπους αποτελεσματικότερης εποπτείας της αγοράς και διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού κι αν ναι, ποιους;

3. Εξετάζει το Υπουργείο ως άμεση προτεραιότητα παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

4η Μεγάρων Γη 6,7,8,9 Σεπτέμβρη στα Πευκάκια

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων ''Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ'' διένειμαν το διαφημιστικό έντυπο της 4ης Μεγάρων Γη στα διόδια της Ολυμπίας Οδού στην Ελευσίνα.

Επίσης την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έγινε στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο η ενημέρωση των εκθετών και η κλήρωση των περιπτέρων της έκθεσης.

Η ταυτότητα της Μεγαρικής Γης προβάλλεται για 4η συνεχή χρονιά στις 6,7,8,9 Σεπτέμβρη στα Πευκάκια. Η πολυεκδήλωση Μεγάρων Γη προετοιμάζεται να δεχθεί και φέτος πλήθος επισκεπτών, σχεδιάζεται δε η φιλοξενία 120 και πλέον εκθεσιακών περιπτέρων για την προβολή και προώθηση φημισμένων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τεχνημάτων. Επίσης οργανώνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

Η γιορτή τοπικής ανάπτυξης προσπαθεί να δημιουργήσει μια μόνιμη επικοινωνία για να φέρει κοντά τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων με την τουριστική αγορά και την γνωριμία των καταναλωτών της πόλης μας καθώς και των επισκεπτών της, με τα ποιοτικά παραδοσιακά φημισμένα προϊόντα μας.

Στόχοι της Γιορτής Τοπικής Ανάπτυξης είναι :
• η προβολή της ταυτότητας της πόλης μας & της περιοχής μας,
• η ενεργοποίηση των συντελεστών της διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης, και
• η προώθηση των τοπικών μας προϊόντων
από εμάς τους ίδιους αλλά και από άλλους καταναλωτές & επισκέπτες.

Η έκθεση θα γίνει στα Πευκάκια, από την είσοδο της πόλης (Φόρος) έως το Μουσικό Όμιλο. Τα περίπτερα θα στηθούν στη μέση του δρόμου ο οποίος για 4 ημέρες θα είναι κλειστός, και όλη η περιοχή θα είναι στη διάθεση της έκθεσης και των επισκεπτών της.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...