Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στο Κιλκίς

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σε συνδιοργάνωση με τη Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ οργανώνει συνάντηση-συζήτηση για την προτεινόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική, την Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, στις 19.30, στο Επιμελητήριο Κιλκίς, με κύριο εισηγητή τον Τεχνικό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη, ο οποίος θα παρουσιάσει βασικά στοιχεία της προτεινόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής-ΚΓΠ 2014-2020 και θα συζητήσει τις εμπειρίες από τις συναντήσεις που έγιναν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα με πρωτοβουλία των Ενώσεων Νέων Αγροτών και τοπικών φορέων.

Το αντικείμενο της ΚΓΠ 2014-2020 είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται η ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες να επηρεάσουν τις αποφάσεις διότι είναι η πρώτη φορά που οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν με την διαδικασία της συναπόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βάση την συμφωνία της Λισαβώνας.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και την συνεργασία με όλους τους φορείς ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα τοπικά Επιμελητήρια.

Άλλωστε η επίσημη θέση της ΠΕΝΑ είναι η στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης με αυτάρκεια και βιωσιμότητα, που προσφέρει πολλά στοιχεία κοινής δράσης.

Στις 17-12-2011 η ΠΕΝΑ παρουσίασε την ανάγκη σύνταξης έκθεσης για την ΥΠΑΙΘΡΟ 2020 με στόχο να διαμορφωθεί μια πρόταση για την στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και η απαραίτητη συγκλίνουσα θεσμική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη από την πολιτεία. Η πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.

Την Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, στις 19.30, στο Επιμελητήριο Κιλκίς, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020 και στις δυνατότητες διαφοροποίησης των προταθέντων νομοθετικών ρυθμίσεων, μέχρι το φθινόπωρο 2012, οπότε εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις, που θα επηρεάσουν την αγροτική ανάπτυξη τα επόμενα επτά χρόνια (2014-2020) και ίσως και πολύ περισσότερα.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...