Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

O Τέρενς Κουίκ για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και απαξίωση αγρότισσας


Τον παράνομο και αναιτιολόγητο εμπαιγμό της Άννας Χούχουτα, μόνιμου κατοίκου Χαλκιδικής εγγεγραμμένης στα μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στηλιτεύει με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη και Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Σύμφωνα με επιστολή της καταγγέλλουσας, η οποία και παραδόθηκε στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τέρενς Κουίκ από την ίδια, «η κα Χούχουτα, υπήχθη αυτοδικαίως στην ασφάλιση του ΟΓΑ από την 01.01.1988, όπου παρέμεινε μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής της την 22-12-2011 (λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της)».

Στις 28-8-2012 εκδόθηκε Απόφαση της Προϊσταμένης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία διακόπτεται ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 01.10.2002 η ασφάλισή της στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

«Πώς είναι δυνατόν ο ασφαλιστικός φορέας μου, ενώ εισπράττει τις εισφορές μου, να έρχεται μετά από δέκα χρόνια και να μου διαγράφει το χρόνο ασφάλισης, ανατρέποντας όλο το σχεδιασμό και το πλάνο ζωής μου και προσβάλλοντας κατάφορα την αξιοπρέπειά μου;», διερωτάται η κα Χούχουτα και συμπληρώνει ότι ο ΟΓΑ ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ αρνήθηκε να λάβει υπ’ όψιν τα εκκαθαριστικά των οικονομικών ετών 2005-2010 επειδή εκδόθηκαν κατόπιν συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η συμπληρωματική φορολογική δήλωση είναι μια κοθ’ όλα νόμιμη πράξη, προβλεπόμενη από την φορολογική νομοθεσία, καθώς, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την υπόδειξη του λογιστή της, δεν ήταν υποχρεωμένη λόγω του χαμηλού και αφορολόγητου εισοδήματός της να υποβάλλει τακτικές φορολογικές δηλώσεις.

Αφού λοιπόν υπάρχουν τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα, όπως ο κατά τόπους ανταποκριτής του ΟΓΑ και οι προϊστάμενοι του ΟΓΑ, γιατί κανείς όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθε να ελέγξει αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα, ή να της ζητήσει σχετικά δικαιολογητικά;

«Ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτή την απίστευτη συμπεριφορά και απαξίωση μίας κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότισσας; Έχετε την άποψη ότι τα αρμόδια εποπτικά όργανα ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση της αναφερομένης αγρότισσας;», ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά τη διενέργεια ΕΔΕ για όλους τους εμπλεκομένους υπαλλήλους αλλά και την επανεξέταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες περιπτώσεις σαν την προαναφερόμενη.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα προβλήματα της κτηνοτροφίας της Κρήτης στη βουλή

Κατατέθηκε σήμερα 23/08 στη Βουλή κοινή ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από όλους τους Νομούς της Κρήτης με θέμα τα «επείγοντα προβλήματα της κτηνοτροφίας», η οποία αποκτά μεγάλη επικαιρότητα μετά τη κυβερνητική απόφαση για οριζόντια περικοπή κατά 37,5% των βοσκοτόπων, γεγονός που θα δώσει στην τοπική κτηνοτροφία τη χαριστική βολή.

Το κείμενο της ερώτησης:

Η κτηνοτροφία είναι ένας δυναμικός κλάδος του πρωτογενή τομέα στη Κρήτη που αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Οι βασικοί λόγοι για την εξέλιξη αυτή είναι το δυσβάστακτο  κόστος παραγωγής λόγω κυρίως της ανεξέλεγκτης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών και των αγροτικών  εφοδίων ,  η  πτωτική πορεία της τιμής των κτηνοτροφικών προϊόντων ( κρέας- γάλα) , οι καθυστερήσεις στην καταβολή και κυρίως οι περικοπές στην εξισωτική αποζημίωση εξαιτίας της απόστασης των 50 km μεταξύ των βοσκοτόπων και της έδρας της εκμετάλλευσης , η οριζόντια μείωση κατά 37,5% του ποσοστού της επιλεξιμότητας και της επιδότησης των δηλωθεισών εκτάσεων για βοσκότοπο, η καθυστέρηση στην προώθηση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας- κτηνοτροφίας και των σχεδίων βελτίωσης, η έλλειψη κτηνιάτρων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εργαστηριακός έλεγχος των ζώων για ανθρωποζωονόσους ( μελιταίος πυρετός κλπ) που θα είναι προϋπόθεση για τη διάθεση γάλακτος στα τυροκομεία από τους ερχόμενους μήνες κλπ.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα και ειδικότερα η εξαίρεση από την εξισωτική αποζημίωση λόγω του ορίου των 50km μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων ( κυρίως της περιοχής του ορεινού Μυλοποτάμου Ρεθύμνου) , καθώς και το «κούρεμα» των διαθέσιμων βοσκοτόπων λόγω του τρόπου μέτρησης των εκτάσεων από τους δορυφόρους , δημιουργούν συνθήκες μη βιωσιμότητας για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη.

Με δεδομένο ότι :

-        Το συνολικό αγροτικό εισόδημα στη χώρα έχει μειωθεί κατά 20% ( 1,4 δισ. ευρώ) την τετραετία 2009-2012 σύμφωνα με έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ , με αντίστοιχη άνοδο 1 δισ. ευρώ του κόστους παραγωγής  λόγω αύξησης 31% του κόστους των ζωοτροφών, 64% του ενεργειακού κόστους και 93% των φορολογικών  επιβαρύνσεων.

-        Η χώρα  μας , λόγω των διαχρονικών διαρθρωτικών προβλημάτων της κτηνοτροφίας  και της έλλειψης ενός Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής  Πολιτικής,  έχει μετατραπεί σε χώρα εισαγωγής γεωργικών και κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων ( 1,5  δισ. ευρώ είναι η ετήσια απώλεια συναλλάγματος για την εισαγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών ) .

-        Είναι προφανής η σημασία του πρωτογενή τομέα στην διατροφική επάρκεια της χώρας και στην  αποτροπή ακόμα και επισιτιστικής κρίσης,   όπως είναι αδιαμφισβήτητη η επίδραση της σχεδιασμένης ανάπτυξης του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την  προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, στην υλοποίηση  εναλλακτικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων (ομάδες παραγωγών,  ανταλλακτικά δίκτυα, δίκτυα  χωρίς μεσάζοντες κλπ), στην επιβίωση της ενδοχώρας και των μειονεκτικών περιοχών  αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και  της βιοποικιλλότητας.

-        Η ελληνική κτηνοτροφία με τα μεγέθη και τις ιδιαιτερότητες της έχει το πλεονέκτημα ότι αρμόζει  περισσότερο σε μια παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων παρά σε παραγωγή  μαζικής κλίμακας που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας των τροφίμων και διατροφικών σκανδάλων .

-        Είναι μικρή η συνεταιριστική παρέμβαση στην παραγωγή-μεταποίηση-εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων ( πέραν των γνωστών προβλημάτων διαφανούς διαχείρισης των συνεταιρισμών και των Ενώσεων) , με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά τιμής παραγωγού-καταναλωτή στην Ευρώπη για τα ζωοκομικά προϊόντα .

-        Η κτηνοτροφία στην Κρήτη- και ειδικά στο Νομό Ρεθύμνου- έχει κεντρικό ρόλο στη συνολική αγροτική  δραστηριότητα και σε ορισμένες ορεινές περιοχές αποτελεί τη μοναδική παραγωγική απασχόληση και πηγή εισοδήματος  .

-        Το πρόβλημα της διαχείρισης των βοσκοτόπων στην Κρήτη είναι υπαρκτό, έχει οξυνθεί από την πολιτική της επιδότησης των αιγοπροβάτων ανά κεφαλή ζώου με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου, την υπερβόσκηση που με τη σειρά της οδήγησε στην εξάρτηση από τις ζωοτροφές .

-        Η εξισωτική αποζημίωση που αφορά μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών , είναι απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου και την αξιοπρεπή επιβίωση των παραγωγών .

Ερωτάται ο κ.Υπουργός

Με ποια κριτήρια θεσπίστηκε το μέτρο της περικοπής της εξισωτικής αποζημίωσης λόγω υπέρβασης του ορίου των 50 km και αν προτίθεται τον Υπουργείο να το αντιμετωπίσει άμεσα ;
Προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση ( που έχει κοινοποιηθεί ήδη στους Δήμους) για οριζόντια περικοπή  κατά 37,5%  των βοσκοτόπων , γεγονός που θα περιορίσει το «ζωτικό χώρο»  για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Κρήτη ,  θα συρρικνώσει  δραματικά την επιδότηση των κτηνοτρόφων (αφού προαπαιτούμενο είναι το  1,07στρέμματα / ζώο) και παράλληλα θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας ;
Εξετάζει την πρόταση να θεωρηθεί ολόκληρη η Κρήτη ως μια ενιαία περιφέρεια , με δεδομένο ότι η διοικητική διαίρεση σε πρώην νομούς-νυν Αντιπεριφέρειες είναι παρωχημένη και εξωπραγματική όσον αφορά την τοπική εκτατική-ημιεκτατική  κτηνοτροφία και τις αναγκαίες , για την επιβίωση των ζώων και τη σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων , μετακινήσεις των κτηνοτρόφων σε πεδινά μέρη το χειμώνα και σε όμορους νομούς, οι οποίες μάλιστα συχνά συνοδεύονται από αντίστοιχες κτηνοτροφικές υποδομές ;
Σχεδιάζει να ενισχύσει με τον απαραίτητο αριθμό κτηνιάτρων τις αντίστοιχες υπηρεσίες  της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου που είναι η πλέον υποστελεχωμένη, αντιμετωπίζοντας έτσι  σοβαρό κίνδυνο για τη διατροφική ασφάλεια και τη  δημόσια υγεία ;
Συζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την πρόταση να μειωθεί ο ΦΠΑ ( 23%) στις ζωοτροφές και τα αγροτικά εφόδια ;
Πότε επιτέλους θα  ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και θα ανακοινωθούν οι εγκρίσεις των Σχεδίων Βελτίωσης  (κατάθεση φακέλων από Σεπτέμβριο 2011) και πότε θα οριστικοποιηθούν-ανακοινωθούν  τα αποτελέσματα για τα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας (κατάθεση φακέλων από την άνοιξη 2012)
Ποια είναι η προετοιμασία και το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείο ενόψει της νέας ΚΑΠ ( 2014-2020) , έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η αναδιοργάνωση σε νέες  πιο υγιείς βάσεις της ελληνικής κτηνοτροφίας ;
Oι  ερωτώντες  βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας

Δερμιτζάκης Κών/νος

Διακάκη Μαρία

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Σταθάκης Γιώργος

"Πρωταθλητής" το ελαιόλαδο στις εξαγωγές από τα Χανιά!

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.


Το ελαιόλαδο βρίσκεται στην πρώτη θέση των εξαγώγιμων προϊόντων από τα Χανιά, ενώ ανοδική πορεία καταγράφει την περίοδο 2010-2012 συνολικά ο κλάδος των τροφίμων και ποτών. Πέρυσι στα νωπά κηπευτικά οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο συγκριτικά με το 2010, ενώ αξιοσημείωτη αύξηση σημείωσαν αντίστοιχα οι εξαγωγές μη αλκοολούχων ποτών και θαλασσινών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που έχει επεξεργαστεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, η αξία των εξαγωγών από 26.180.137 ευρώ εκτινάχθηκε το 2011 σε 84.906.512 ευρώ για να πέσουν το 2012 σε 68.218.210 ευρώ.

Στον κλάδο τροφίμων και ποτών η αξία των εξαγωγών από τα 20.903.035 ευρώ πριν από 3 χρόνια, ανήλθε σε 21.716.377 ευρώ το 2011 για να φτάσει στα 28.311.679 ευρώ πέρυσι.

Το ελαιόλαδο κατέχει την πρώτη θέση, με σημαντική διαφορά ανάμεσα στα εξαγώγιμα προϊόντα των Χανίων. Συγκεκριμένα η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου του Νομού Χανίων διαμορφώθηκε από τα 13.541.376 ευρώ το 2010, σε 14.967.140 το 2011 και 16.819.702 το 2012. Σε ό,τι αφορά τις χώρες εξαγωγής του Χανιώτικου ελαιολάδου την πρώτη θέση κατέχει η Ιταλία, ενώ άλλες σημαντικές αγορές είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν τα τελευταία χρόνια και οι χανιώτικες εξαγωγές ψαριών και θαλασσινών καθώς η αξία τους από τα 1.548.024 ευρώ το 2010 εκτινάχθηκε σε 3.329.770 το 2012. Κυριότερες χώρες εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος.

Την ίδια περίοδο, αύξηση καταγράφηκε και στις εξαγωγές νωπών κηπευτικών με την αξία τους να μειώνεται αρχικά από 1.676.626 ευρώ το 2010 σε 1.574.092 ευρώ το 2011, αλλά να σημειώνει σημαντική άνοδο πέρυσι φτάνοντας τα 2.671.784 ευρώ. Σε ό,τι αφορά δε τις κυριότερες αγορές που καταλήγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα αυτές είναι η Αυστρία, η Ιταλία και η Βουλγαρία.

Θετικό πρόσημο είχαν τα τελευταία τρία χρόνια και οι εξαγωγές μη αλκοολούχων ποτών (νερά, αναψυκτικά και χυμοί) από τα Χανιά παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες τους είναι περιορισμένες. Η αξία των συγκεκριμένων εξαγωγών από 120.660 ευρώ το 2010 αυξήθηκε σε 329.908 ευρώ το 2011 για να φτάσει τα 341.752 ευρώ το 2012. Κυριότερες ξένες αγορές για τα χανιώτικα μη αλκοολούχα ποτά αναδεικνύονται οι ΗΠΑ, η Λιβύη και η Βουλγαρία.

Αντίθετα με τα παραπάνω προϊόντα στα φρούτα καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών την περίοδο 2010-2012. Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών φρούτων από τα Χανιά από 3.160.376 ευρώ το 2010 μειώθηκε σε 1.190.377 ευρώ το 2011, για να πέσει στα 1.859.700 ευρώ το 2012. Για χανιώτικα φρούτα κύριες χώρες εξαγωγής, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία.

Ξεκινά από τη ΔΩΔΩΝΗ η διάθεση επιταγών των προκαταβολών στους παραγωγούς

Από τη Διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί – συνεργάτες της εταιρίας, για τις προκαταβολές, μετά και την παράταση που είχε δοθεί και η οποία έληξε σήμερα Παρασκευή 23 Αυγούστου.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 756, όσες ήταν και πέρυσι και από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η διάθεση επιταγών προς τους παραγωγούς για την προμήθεια ζωοτροφών, από όπου επιθυμούν.

Οι προκαταβολές, αφορούν έως το 50% του εισκομιζομένου ετήσιου γάλακτος στη βάση των γνωστών ποιοτικών κριτηρίων, όπως και ίσχυε. Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε συνεχίζει, όπως έχει ανακοινώσει, τις τμηματικές καταβολές προς τους παραγωγούς της για το εισκομιζόμενο αιγοπρόβειο γάλα του Απριλίου καταθέτοντας και σήμερα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Επίσης, εξοφλήθηκε το σύνολο των παραγωγών με χρηματικά υπόλοιπα έως 500 ευρώ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...