Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Την Πέμπτη θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ

Την Πέμπτη θα καταβληθεί η σύνταξη Νοεμβρίου σε 787.021 συνταξιούχους του.. Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού.
Η καταβολή της θα γίνει με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛΤΑ.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του Νοεμβρίου, ανέρχεται σε 347.083.647,94 ευρώ.

Ενισχύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ σε πρώην καπνοπαραγωγούς

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ σε τέως καπνοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 του...Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στη δεύτερη Πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς, θα έχουν οι τέως καπνοπαραγωγοί, που έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση της Δράσης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...