Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς και τα νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς που θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ- ΙΚΑ- ΟΓΑ- ΟΑΕΕ- ΟΠΑΔ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αγροτικούς γιατρούς) θα έχουν από 1η Ιανουαρίου οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.

Πλέον καταργείται το ατομικό συνταγολόγιο και η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν προμηθευτεί οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την επίσκεψη στο γιατρό, οι ασφαλισμένοι είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστικά ενήμερο.
Όπως αναφέρει ο ΟΓΑ, με την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ, επιτυγχάνεται όλοι οι ασφαλισμένοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως και οι ασφαλισμένοι των άλλων ταμείων.

Για τους λόγους αυτούς και για να μην δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στις παροχές υπηρεσιών υγείας καλούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ να καταβάλουν έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές τους και όσοι έχουν καθυστερούμενες εισφορές να ενταχθούν άμεσα στην ευνοϊκή ρύθμιση του ΟΓΑ, έτσι ώστε το βιβλιάριο υγείας να είναι σε ισχύ και να έχουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές παροχές.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...