Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Δελτία κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΓΑ

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής για τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2012 της Αγροτικής Εστίας που υποβλήθηκαν στα Κ.Ε.Π. και η διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα.
Η διαδικασία χορήγησης των Δελτίων Κοινωνικού και Εκδρομικού Προγράμματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος μέσω των Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.

Τα ονόματα των 140.000 κληρωθέντων στα παραπάνω προγράμματα θα είναι διαθέσιμα από την Δευτέρα 16-7-2012 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Η διενέργεια κλήρωσης των δικαιούχων των Κοινωνικών Προγραμμάτων ήταν ηλεκτρονική προκειμένου να διαφυλαχθεί η απόλυτη αντικειμενικότητα.

Το χρονικό διάστημα που θα μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινά από την παραλαβή τους και διαρκεί μέχρι τις 31-03- 2013. Τα Δελτία του Εκδρομικού Προγράμματος ισχύουν έως 31-12-2012.

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβαπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας, για τις απαραίτητες
ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.


Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ
1. Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο των 7-8 χτενιών και των πρώτων ανθέων.
2. Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ως μηδενικές. Επίσης, οι επιτόπιες παρατηρήσεις στις βαμβακοφυτείες που είναι εγκαταστημένες οι παγίδες, δεν έδειξαν προσβολές καρποφόρων οργάνων, ούτε την παρουσία
προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.
3. Κατά τόπους, διαπιστώθηκαν περιορισμένης έκτασης προσβολές από αφίδες, τετράνυχο λύγκο και θρίπα.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο, οι παραγωγοί να παρακολουθούν προσεκτικά 2 φορές την εβδομάδα τις βαμβακοφυτείες, για την διαπίστωση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Οι επεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες και πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα, μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός των φυτοπαρασίτων ξεπερνά τα κατώτερα όρια επέμβασης.
Τα όρια αυτά ανά εχθρό είναι:
• Τετράνυχος: όταν στην εξέταση τυχαίου δείγματος φύλλων, εμφανίζεται τετράνυχος κ.μ.ο. στο 30-50% των φύλλων. Για την καταπολέμηση τους, προτείνεται κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιούνται δραστικές ουσίες με εκλεκτικό τρόπο δράσης, όπως: etoxazole, hexithiazox & propargite (το τελευταίο
προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου). Στην παρούσα φάση, γενικώς, δεν απαιτείται επέμβαση.
Όμως, λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, είναι πιθανή μία πληθυσμιακή έξαρση των τετρανύχων. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να μην εφησυχάζουν.
• Πράσινο σκουλήκι: η παρουσία 6-8 προνύμφών 1ου & 2ου σταδίου μήκους 1 εκ ανά 100 φυτά ή μιας προνύμφης κ.μ.ο. στα φυτά της γραμμής μήκους ενός μέτρου. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται στις βαμβακοφυτείες σημαντικοί πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, που συμβάλλουν σημαντικά στην
καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων και προτείνεται η εφαρμογή σκευασμάτων του Bacillus thuringiensis με 2 ‰ ζάχαρη, του spinosad, του emamectin benzoate και του diflubenzuron.
• Ρόδινο σκουλήκι: Στην παρούσα φάση της καλλιέργειας και στο βλαστικό στάδιο το οποίο βρίσκονται οι όψιμες βαμβακοφυτείες, το ρόδινο σκουλήκι δεν αποτελεί ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνο εχθρό. Για τις πρώιμες βαμβακοφυτείες, συστήνεται να διενεργούνται από τους παραγωγούς κάθε 3 μέρες επιτόπιοι
έλεγχοι για την ύπαρξη προσβεβλημένων κλειστών ανθέων (ροζέτες). Επέμβαση συστήνεται στην περίπτωση, που σε τυχαίο δείγμα ανθέων από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν ροζέτες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%.
Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε, ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί, καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες.
Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου
χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24210-66525.
Enhanced by Zemanta

Δρομολογείται μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές

Την κυβερνητική πρόθεση για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, μεταξύ των οποίων και οι ζωοτροφές, που επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, επανέλαβε ο... υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνάντησή του με το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, η έλλειψη ρευστότητας και η υπερχρέωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη ενός νέου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση των φυλών αγροτικών ζώων αλλά και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των κτηνοτρόφων από γαλακτοκομικές εταιρείες.

Προτεραιότητα για την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, αποτελεί η ενίσχυση και η στήριξη της κτηνοτροφίας, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος προσθέτοντας ότι: «η διακήρυξη των τριών πολιτικών αρχηγών, είναι οδοδείκτης για την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης».

Παράλληλα, ο υπουργός δεσμεύτηκε για την επίσπευση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς, καθώς επίσης και εκείνων για την πλήρη εφαρμογή του κτηνοτροφικού νόμου (4056/2012).

Διήμερο Φεστιβάλ λαδιού στην Αιγιάλεια

Με ένα διήμερο φεστιβάλ που αφιερώνεται στον ευλογημένο καρπό της ελιάς και στα παράγωγά του συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιάλειας το Σαββατοκύριακο  στις 14 και 15 Ιουλίου.

Πρόκειται για την πραγματοποίηση του διήμερου Φεστιβάλ Πολιτισμού Λαδιού- Ελιάς, ενός θεσμού που μετρά αρκετά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην περιοχή της Αιγιάλειας. Το Φεστιβάλ, που αποτελεί συνδιοργάνωση του δήμου Αιγιάλειας της, ΔΗΚΕΠΑ και της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Ελαιώνα Διακοπτού.

Η ενημέρωση των συνδημοτών μας αλλά και των επισκεπτών στην Αιγιάλεια για τις ποικιλίες ελαιόλαδου και ελιάς, καθώς και η προώθηση των τοπικών προϊόντων είναι κάποιοι από τους στόχους της διοργάνωσης, το πρόγραμμα της οποίας παρουσιάζεται ποικίλο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όσοι επισκεφθούν το Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις μαγειρικές δημιουργίες του γνωστού σεφ Λευτέρη Λαζάρου που θα έχουν σαν βάση τους το ελαιόλαδο.

Ομιλίες και εισηγήσεις με θέμα το ελαιόλαδο θα ενημερώσουν το κοινό για την ποικίλη χρήση του, ενώ ενημερωτικά φυλλάδια για την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων θα διανεμηθούν στους παριστάμενους. Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν από μουσικά και χορευτικά δρώμενα καθώς και από εικαστικά εργαστήρια για παιδιά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων διαμορφώνεται εξής:

Σάββατο 14 Ιουλίου

19:00: Έναρξη  Έκθεσης – Χαιρετισμοί
19:15:  Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά με θέμα την ελιά.
19: 45: «Ελαιόλαδο & Ομορφιά», παρουσίαση της καλλυντικής χρήσης του ελαιόλαδου &  κληρώσεις δώρων από το Kallisto Spa Health System.
20:30: «Μαγειρεύοντας με το Ελαιόλαδο» με τον chef κ. Λευτέρη Λαζάρου
10:00: Μουσικοχορευτική βραδιά από το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου

Κυριακή 15 Ιουλίου

19:00:  Έναρξη της έκθεσης με το Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά με θέμα την ελιά.
19:15: «Ελαιόλαδο & Ομορφιά» , παρουσίαση της καλλυντικής χρήσης του ελαιόλαδου & κληρώσεις δώρων από το Kallisto Spa Health System.
19: 30: Ομιλίες με θέμα το ελαιόλαδο. Εισηγητές:
Ζαμπούνης Βασίλειος, Εκδότης  Περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο»: «Το Μέλλον του Ελαιόλαδου»
Οικονόμου Γεώργιος,  Γ.Δ/ντής  Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιόλαδου: «Ελαιόλαδο και Καταναλωτής»
Κουνινιώτης Ανδρέας, Γεωπόνος Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών: «Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Αιγιάλεια και η συμβολή της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών»
20:30: «Μαγειρεύοντας με το Ελαιόλαδο» με τον chef κ. Λευτέρη Λαζάρου.
22:00: Μουσική Βραδιά με ζωντανή ορχήστρα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...