Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Αγροτική Αγορά, μια πραγματικότητα στην Κούλουρα

«Μία νέα μορφή αγοράς αυτοτελούς και ανεξάρτητης από κάθε άλλη μορφή αγοράς, όπου συμμετέχουν αμιγώς παραγωγοί και έκαστος διαθέτει τα πιστοποιημένα ιδίας παραγωγής προϊόντα του, πρωτογενή ή μεταποιημένα» υποστηρίζουν οι οργανωμένοι στην θεσμική Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση «Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας», μέλος της αναγνωρισμένης δια νόμου (3147/2003, άρθρο 20) Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, και οργάνωσαν την Κυριακή, 1 Απρ 2012, πρώτη πειραματική-πιλοτική ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΩΝ στην Κούλουρα Ημαθίας. 

Την ανοικτή πρόσκληση υποστήριξαν εμπράκτως από πλευράς παραγωγών ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος (Αχαΐα, ελαιοπαραγωγός), ο κ. Λεωνίδας Ραβανός (Πρέβεζα, λεμονοπαραγωγός), η κα Σουλτάνα Σάμα (Χαλκιδική, Μελοπαραγωγός), ο κ. Ορέστης Χριστίδης (Ημαθία, φασουλοπαραγωγός), ο κ. Τάσος Αντωνίου (Λάρισα, τυροπαραγωγός), ο κ. Νίκος Αγγελόπουλος (Ημαθία, λαχανοπαραγωγός), ο κ. Αριστοτέλης Λιολιόπουλος (Ημαθία, πατατοπαραγωγός), ο κ. Γιώργος Γκαβαλός (Ημαθία, σπαραγγοπαραγωγός) και άλλοι, ενώ η πολύ μεγάλη υποστήριξη της ιδέας φάνηκε από την μη αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση καταναλωτών.

Η πολύ μεγάλη προσέλευση καταναλωτών, ήδη από τις 07.00 επέβαλε την γρήγορη διάθεση όλων των διατεθέντων ποσοτήτων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ημαθίας κ. Ν. Αγγελόπουλος να υποσχεθεί στους προσερχόμενους μετά τις 09.00, ότι «η πρώτη τέτοιας μορφής αποκλειστικά Αγορά Αγροτών-Παραγωγών θα προσπαθήσουμε επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 8 Απρ 2012, από 07.00 έως 12.00, ή μέχρις εξάντλησης των ποσοτήτων που θα εισκομισθούν». Η Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας θα ερευνά-πιστοποιεί την ιδιότητα των ενδιαφερομένων παραγωγών να διαθέσουν αγροτικά προϊόντα τους. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης νέων Αγροτών Πρέβεζας κ. Λ. Ραβανός εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους καταναλωτές ήρθαν για να στηρίξουν την πρώτη αυτή προσπάθεια και ζήτησε συγνώμη για την τυχόν μη ικανοποίηση όλων των προσδοκιών των καταναλωτών, καθόσον δεν υπήρχε προηγούμενο, ενώ οι προβλέψεις θα προσεγγισθούν επιτυχέστερα την Κυριακή, 8 Απρ 2012, 07.00-12.00, στον ίδιο τόπο. Στην Πρέβεζα, παρά τις πολλές προσπάθειες και τη κατ’ αρχήν λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για δημιουργία ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ, μετά από ένα χρόνο ταλαιπωρίας, η αγορά κατέληξε σε Λαϊκή Αγορά με εμπόρους. 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Β. Γιαννόπουλος είπε: «Οι Νέοι Αγρότες τόλμησαν να επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το «κίνημα των καταναλωτών της πατάτας» από την πλευρά των παραγωγών. Οι πρώτες εμπειρίες και άγνοιες θα εξευρενηθούν επιτυχέστερα την Κυριακή, 8 Απρ 2012, στον συμβολικό χώρο της Κούλουρας, όπου εκτιμούμε ότι θα πρέπει να οργανωθεί ένα Δημοπρατήριο στο μέλλον. 

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προτείνουν να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, ύστερα από αίτημα των φορέων των παραγωγών αγροτών, να προσδιορίζουν δημοτικούς χώρους όπου θα λειτουργούν αγορές παραγωγών. 

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το αίτημα των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών για την λειτουργία της αγοράς δίχως μεσάζοντες. Η απευθείας διάθεση της τροφής και τα κινήματα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας γύρω από αυτό το ζήτημα, αναδεικνύουν τις στρεβλώσεις στην αγορά, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού, το δομικό ολιγοπώλιο που υφίσταται καθώς και νομοθετικές ελλείψεις και δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήματος. Με αυτή την πρόταση επιδιώκεται η οργάνωση της άμεσης επαφής του παραγωγού και του καταναλωτή, η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά ελληνικά αγροτικά καταναλωτικά προϊόντα καθώς και το κλείσιμο της ψαλίδας στις τιμές παραγωγού- καταναλωτή.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν περισσότερες από 20.000 νομικά κατοχυρωμένες αγορές αγροτών. Στη χώρα μας λειτουργούν 42 Αγορές Βιοκαλλιεργητών σε όλη την Επικράτεια και 1 Αγορά Αγροτών στη Θράκη, παρόλο που θεωρούνται παράνομες, διότι δεν υφίσταται νομοθεσία που να τις κατοχυρώνει.

Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες ώστε να υπάρξει νομικό πλαίσιο για αγορές παραγωγών αγροτών, αφού οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών που λειτουργούν ήδη εδώ και 18 χρόνια αυτόνομα, έχουν πετύχει. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή θα καθορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τους συναρμόδιους Υπουργούς. Το πλαίσιο λειτουργίας τους θα πρέπει να καθοριστεί από Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας κι έπειτα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους αγρότες παραγωγούς και καταναλωτές. Η πρόταση αυτή των Νέων Αγροτών για νομική κατοχύρωση της άμεσης διάθεσης της παραγόμενης τοπικά τροφής, θα πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα της αγροδιατροφικής πολιτικής της χώρας μας. 

Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών και το «κίνημα της πατάτας» ανέδειξαν το αυτονόητο δικαίωμα των ελλήνων πολιτών-καταναλωτών στην τροφή που παράγεται από τους τοπικούς αγρότες-παραγωγούς, χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων, οδήγησαν στην άμεση σχέση αγροτών/παραγωγών – καταναλωτών και καθιστούν σαφές ότι το ζήτημα αυτό είναι υπερκομματικό.
 
Οι παρούσες συνθήκες αναδεικνύουν, όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη για μία σαφή και αποτελεσματική νομοθεσία που να επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία αγορών παραγωγών στη χώρα μας, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε η προτεινόμενη λύση να λάβει τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής και όλων των βουλευτών.
 
Οι Νέοι Αγρότες της Ημαθίας τόλμησαν τηνΚυριακή, 1 Απρ 2012. Οι δυνατότητες θα εξερευνηθούν περισσότερο την Κυριακή, 8 Απρ 2012, στην Κούλουρα Ημαθίας, με την συμπαράσταση και καλή διάθεση όλων των εμπλεκομένων. Η ΠΕΝΑ υποστηρίζει την νομοθετική πρόβλεψη με άμεσα εμπλεκόμενους τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και βέβαια του Αγρότες-Παραγωγούς, όπως περίπου συνέβηκε πιλοτικά επί 18 χρόνια με τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...