Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

Μικρή μείωση στις τιμές προϊόντων γεωργίας - κτηνοτροφίας


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους Αναθεωρημένους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το 2010.

Ειδικότερα, η εξέλιξη των ανωτέρω Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών για τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, σημείωσε αύξηση 3,5%, έναντι μείωσης 6,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2013,σημείωσε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, σημείωσε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 2,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2013,σημείωσε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 6,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπου είναι υποχρεωτικό, για λόγους συγκρισιμότητας, οι εν λόγω δείκτες να αναθεωρούνται κάθε 5 έτη και συγκεκριμένα κατά τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.
moneypost.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...