Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Eλλάδα και Ιταλία κάνουν συμμαχία στην αμπελουργία, μέσω Ηπείρου!

Υλοποιείται διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας στην αμπελουργία και στην οινοποιία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο...
ποσό των 1.240.500,00 ¤ και σε αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα: η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας και από την Ιταλία: ο Δήμος Cellino San Marco και ο Δήμος Guagnano της Περιφέρειας Απουλίας στη Νότια Ιταλία. Το έργο «WINE-NET» έχει ως στόχο τουτην προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης της παραδοσιακής αμπελουργίας-οινοποιίας και του οινοτουρισμού (ως υποκατηγορίας του αγροτικού τουρισμού) στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Ο εν λόγω στόχος συνάδει με το γενικότερο στρατηγικό στόχο του προγράμματος που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής προς την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της ένωσης του δυναμικού και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013, περιλαμβάνεται η σύνταξη μελετών για την τοπική παραδοσιακή αμπελουργία, την παραγωγή προϊόντων αμπέλου και την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών αμπέλου, την ανάπτυξη πολύγλωσσης δικτυακής πύλης που θα διευκολύνει τη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της αμπέλου και την ενίσχυση του οινοποιητικού τουρισμού, την κατασκευή Μουσείου Κρασιού, τη δημιουργία πρότυπου-πιλοτικού αμπελώνα με τοπικές ποικιλίες αμπέλου, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής-προώθησης του κρασιού και λοιπών προϊόντων (τσίπουρο, ξύδι κλπ.), τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, την έκδοση φυλλαδίων, αφισών κ.ά. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος θα επιδιωχθεί η συνεργασία των Ελλήνων εταίρων με τους επαγγελματίες του χώρου (οινοποιεία, αμπελουργοί, δήμοι αμπελουργικής ζώνης κλπ.) καθώς και η εκπόνηση επιχειρησιακού διακρατικού σχεδίου, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών-καλών πρακτικών καθώς και η γενικότερη προώθηση-προβολή του έργου και της περιοχής με τη συμμετοχή ιδιωτών και φορέων σχετικών με το αντικείμενο από τις περιοχές των δύο κρατών.

katoci.com

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...