Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα κατάρτισης για νέους αγρότες στην Αρτάκη

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης του Νομού Ευβοίας θα υλοποιήσει πρόγραμμα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες. Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και είναι διάρκειας 150 ωρών.

Τα θέματα του προγράμματος είναι: "Φυτική παραγωγή" και "Φυτική-Ζωϊκή Παραγωγή". Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του  προγράμματος κατάρτισης έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου.

Οι εκπαιδευτές, που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων», του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, να επικοινωνήσουν με την  υπεύθυνη  κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.
Πληροφορίες: Ελένη Πινακούλα   Τηλ.-φαξ: 2221042124

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...