Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Μείωση παραγωγής και κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών

Σύμφωνα με την Icap Group . Αύξηση 25% της εγχώριας κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών σημειώθηκε την περίοδο 2010/11, ενώ αναμένεται μείωση 8% την περίοδο 2011/12, σύμφωνα με μελέτη της Icap Group. 

H παραγωγή επιτραπέζιων ελιών παρουσίασε αύξηση 26% την περίοδο 2010/11, ενώ για την περίοδο 2011/12 εκτιμάται μείωση 19%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το μεγαλύτερο μέρος των επιτραπέζιων ελιών που καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά διατίθεται σε χύμα μορφή.

Οι εισαγωγές ελιών κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τις εξαγωγές οι οποίες κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής. Κατά συνέπεια, σταθερά θετικό παραμένει το εμπορικό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια Στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς διαθέτουν μεγάλο μέρος των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού (σε χύμα ή τυποποιημένη μορφή). Σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο, στις διεθνείς αγορές οι ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρά εμπορικά σήματα και έχουν αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς.

Δήμος Ορεστίδος - Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2013 - 2014.


Ο Δήμος Ορεστίδος ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές του ότι βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2013-2014.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει :
1) Την αλλαγή ποικιλίας αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός,
2) Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης,
3) Την φύτευση αμπελώνων με άδεια από το εθνικό αποθεματικό,
4) Την βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό, εφόσον έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013.
Όσοι αμπελοκαλλιεργητές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς (υπεύθυνες Γεωπόνοι Ζ. Δημητρακοπούλου και Π. Μοσχάκη), μέχρι και την 15 Μαΐου 2013 (15-05-2013).
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στις Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Ζ. Δημητρακοπούλου (τηλ. 24673 50254) και Π. Μοσχάκη (τηλ. 24673 50245).


http://kostarazi24.blogspot.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...