Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Εξαγωγικό ρεκόρ για τα κεράσια

Συνεχίστηκαν οι εξαγωγές ροδάκινων και νεκταρινιών με χαμηλούς ρυθμούς και μικρή διαθεσιμότητα. Τα κεράσια ευρισκόμενα στο τέλος της εξαγωγικής τους δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα καταγράψουν ρεκόρ εξαγωγής.

Αυτό αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί και αυτή την εβδομάδα να επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή τόσο των εξαγωγέων όσο και των ελεγκτικών Αρχών για την αυστηρή τήρηση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων και απαιτήσεων καραντίνας της ρωσικής ομοσπονδίας για τα εξαγόμενα στη Ρωσία ροδάκινα και νεκταρίνια.

Τέλος, αναφέρεται ότι με μικρούς ρυθμούς συνεχίσθηκε και η εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Οι τιμές στις καταναλωτικές αγορές πιέσθηκαν, λόγω υπερπαραγωγής και υπερπροσφοράς από Ισπανία, και οι τιμές των ελληνικών προσαρμόσθηκαν στις διαμορφωθείσες στις αγορές τιμές σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Η ουσιαστική εξαγωγή αναμένεται μετά τις 15 Αυγούστου.

Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού

Ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να γίνουν αγρότες δίνει ο οργανισμός ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης ύψους 20 εκ. ευρώ σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα σε 8 περιφέρειες της χώρας.
Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού
Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα διάρκειας 200 ωρών και το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 900 έως 1.000 ευρώ. Μέσα από τάξεις που θα στηθούν στις περιφέρειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα μπορούν οι καταρτιζόμενοι να παρακολουθήσουν μαθήματα για καλλιέργειες κηπευτικών, δενδρώδεις καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μελισσοκομία, παραγωγή τυροκομικών και γαλακτομικών προϊόντων κ.λπ.
Ανοίγεται έτσι ένας δρόμος επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και μία εναλλακτική πηγή εισοδήματος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η τάση για την επιστροφή στην ύπαιθρο ενισχύεται, καθώς όλο και περισσότεροι άνεργοι αναζητούν απασχόληση.
Η παρατηρούμενη αυτή τάση επιστροφής κυρίως νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο προς αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία ενός νέου προγράμματος με θέμα «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα» που θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ο οργανισμός ΕΛΓΟ - Δήμητρα ξεκινά άμεσα την υλοποίηση 347 προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ, σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στις 8 συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας.


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες βάσει του καθεστώτος απασχόλησής τους:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται άνεργοι και άνεργες που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.
Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αυτοαπασχολούμενοι (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα με προϋποθέσεις: α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ΄ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ.
Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.
Στόχοι του προγράμματος
Ενίσχυση των προσόντων των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραμονή και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας των αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.
Ασκηση προληπτικής πολιτικής στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα.
Τα προβλήματα που επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν με τα προγράμματα είναι:
η καταπολέμηση της ανεργίας
η χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι αυτοαπασχολούμενοι/υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας,
η εύθραυστη αγροτική επιχειρηματικότητα που μεταφράζεται σε φόβο αποτυχίας, χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας,
η δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι αυτοπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις μεταβολές των αγορών.
200 ώρες η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων
Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 200 ωρών (120 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική) και το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτουν, κυμαίνεται από 900 έως 1.000 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν θα ξεπερνά τις 8 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος θα ανέρχεται σε 25 άτομα το μέγιστο ανά τμήμα. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος θα είναι το ανώτερο έξι ώρες. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του κάθε προγράμματος που θα συμμετάσχουν.
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή και σε τι ξεχωρίζει ως προς την καλλιέργεια ή την κτηνοτροφική παραγωγή.
Η εκπαιδευτική ύλη θα αφορά τα κηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τη μελισσοκομία, την παραγωγή τυροκομικών και γαλακτομικών προϊόντων κ.λπ.
Οι καταρτιζόμενοι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίνεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης. Οι χώροι των μαθημάτων θα είναι είτε τα παραρτήματα του οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», είτε θα ενοικιαστούν αίθουσες. Πέρα, όμως, από τις τάξεις που θα στηθούν, ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ετοιμάζεται να «κατασκευάσει» και μία ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, μέσα από την οποία αυτός που θα έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και θα περνά στην πράξη θα μπορεί να απευθύνεται για περαιτέρω συμβουλές.


Οι περιφέρειες όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Θα αξιοποιηθούν σημαντικά οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων, θα λαμβάνουν αμοιβή.
Αναλυτικά οι περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των επιδοτούμενων σεμιναρίων είναι οι εξής:
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Εβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα.
Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα.
Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αρτα.
Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα.
Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία.
Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία.
Κρήτης: Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου.
Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Χίος, Σάμος.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνεται online μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ www.elgo-dimitra.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8821404-6ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ / ETHNOS.GR

Η στροφή από την κτηνοτροφία στη γεωργία θα εξασφάλιζε τροφή για επιπλέον 4 δισ. ανθρώπους

Τα καλλιεργήσιμα σήμερα εδάφη είναι σε θέση να παρέχουν τροφή για τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους παραπάνω από τον τωρινό παγκόσμιο πληθυσμό των επτά δισεκατομμυρίων, αρκεί η παραγωγή να μεταστραφεί από προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα, σε αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά για την ανθρώπινη διατροφή.

Η κατανάλωση λιγότερου κρέατος από τους πιο πλούσιους θα γέμιζε το πιάτο των πιο φτωχών με γεωργικά προϊόντα.

Τα εδάφη που ήδη σήμερα καλλιεργούνται στη Γη, είναι σε θέση να παρέχουν τροφή για τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους παραπάνω από τον τωρινό παγκόσμιο πληθυσμό των επτά δισεκατομμυρίων, αρκεί η παραγωγή να μεταστραφεί από προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα, σε αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά για την ανθρώπινη διατροφή.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που επισημαίνει ότι ακόμα και μια σχετικά μικρή μετάθεση εδαφικών πόρων από την κτηνοτροφία προς την ίδια τη γεωργία, με στόχο την άμεση κατανάλωση, μπορεί να προσφέρει τροφή σε εκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα υποσιτίζονται.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Έμιλι Κάσιντι του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου της Μινεσότα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό περιβαλλοντικής έρευνας «Environmental Research Letters», επισημαίνουν ότι στην πραγματικότητα μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας βρίσκεται «κρυμμένο» και παραγνωρισμένο ένα αναξιοποίητο δυναμικό για τρόφιμα πολύτιμα σε έναν πεινασμένο πλανήτη.

«Ανάλογα με το πόσο διατεθειμένοι είναι οι αγρότες και οι καταναλωτές να αλλάξουν τις τρέχουσες πρακτικές τους, οι υφιστάμενες γεωργικές καλλιέργειες θα μπορούσαν να θρέψουν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε η Έμιλι Κάσιντι.

Η παγκόσμια ζήτηση για αγροτικά προϊόντα αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050, καθώς ο πληθυσμός της Γης συνεχώς αυξάνεται και, παράλληλα, αυξάνει η ζήτηση για κρέας από τις πιο πλούσιες χώρες.

Η κατανάλωση κρέατος προϋποθέτει μεγάλες εκτάσεις γης που αφιερώνονται στη διατροφή των ζώων, με τίμημα την αφαίρεση πολύτιμων εδαφών για την καλλιέργεια τροφίμων που θα προορισθούν για άμεση κατανάλωση από τους πιο φτωχούς.

Επιπλέον, η σταδιακή εξάπλωση της καλλιέργειας φυτών που προορίζονται για βιοκαύσιμα, επιτείνει την έλλειψη γης για τρόφιμα.

Κάνοντας την υπόθεση ότι ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται 2.700 θερμίδες την ημέρα, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι μόνο το 12% των θερμίδων που περιέχονται στις αγροτικές ζωοτροφές, καταλήγουν στον οργανισμό των ανθρώπων μέσω του κρέατος.

Επίσης εκτιμούν ότι μόνο το 55% των συνολικών θερμίδων κάθε είδους αγροτικών καλλιεργειών διεθνώς καταλήγουν άμεσα στους ανθρώπους.

Η αγροτική παραγωγή για την κατανάλωση προϊόντων απευθείας από τους ανθρώπους (και όχι ζωοτροφών για την κτηνοτροφία) θα μπορούσε να αυξήσει έως 70% τις διαθέσιμες για τους ανθρώπους θερμίδες.

Μεταξύ των χωρών, οι διαφορές είναι μεγάλες. Ενώ πχ η Ινδία κατανέμει το 90% των παραγόμενων αγροτικών θερμίδων για άμεση κατανάλωση από τον πληθυσμό της, το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μικρότερο στις ΗΠΑ (μόλις 27%).

Μόνο η γεωργία των ΗΠΑ υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να θρέψει άλλο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, αν μετέθετε την αγροτική παραγωγή της αποκλειστικά προς την παραγωγή διατροφικών προϊόντων για άμεση κατανάλωση.

Όταν γίνονται ανάλογοι υπολογισμοί με βάση τις πρωτεΐνες και όχι τις θερμίδες, τα συμπεράσματα είναι παρεμφερή.

Για παράδειγμα, από όλες τις φυτικές πρωτεΐνες που παράγουν οι παγκόσμιες γεωργικές καλλιέργειες, ούτε οι μισές (ποσοστό 49%) δεν καταλήγουν στο πιάτο των ανθρώπων.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται μια καθολική μεταστροφή των γεωργικών καλλιεργειών στην κατεύθυνση της άμεσης κατανάλωσης, όμως επισημαίνουν πως ένας έστω μερικός αναπροσανατολισμός είναι εφικτός τα επόμενα χρόνια. Αναφέρουν ενδεικτικά πως αν μετακινηθεί η κτηνοτροφική παραγωγή από το μοσχαρίσιο κρέας (που προϋποθέτει μεγάλες εκτάσεις για ζωοτροφές) στο χοιρινό κρέας και στα πουλερικά (που έχουν πολύ μικρότερες απαιτήσεις για αγροτικές ζωοτροφές), τότε θα μπορούν να τραφούν άλλοι 357 εκατ. άνθρωποι.

Αν μάλιστα η διατροφή των ανθρώπων απομακρυνθεί γενικότερα από την κρεατοφαγία (πράγμα όχι εύκολο), άλλοι 815 εκατ. άνθρωποι θα έχουν φαγητό. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού μπορούν να ικανοποιηθούν μια χαρά μόνο με τη φυτική διατροφή, χωρίς την προσθήκη κρέατος.

Enhanced by Zemanta

Εφαρμογή δολωματικού ψεκασμού στο Ηράκλειο

Τοπικός δολωματικός ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στα δημοτικά διαμερίσματα Βούτες και Σταυράκια.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ο εν λόγω ψεκασμός θα διεξαχθεί εφόσον επικρατούν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

«Επισημαίνεται    η υποχρέωση του εργολάβου, καθ' όλη την διάρκεια των ψεκασμών να αναρτά από την προηγούμενη ημέρα σε εμφανή δημόσιο χώρο τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί. Οι ελαιοκαλλιεργητές επιβάλλεται να επισκέπτονται τα ελαιόφυτα τους ώστε να διαπιστώνουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητα τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σημειώνεται τέλος ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας λόγω του ότι στις περιοχές αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι περιορισμένη και ίσως χρειαστεί οι παραγωγοί να επέμβουν με ίδια μέσα.

agronews.gr

Αποστόλου - ΣΥΡΙΖΑ: Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών στον Ελαιώνα της Άμφισσας

"Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών στον Ελαιώνα της Άμφισσας"  ζητά να παρθούν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου και επισημαίνει: 

"Σοβαρό πλήγμα επέφερε η  μεγάλη φωτιά της 5ης  Αυγούστου στον Παραδοσιακό  Ελαιώνα της Άμφισσας, τον μεγαλύτερο στη  Μεσόγειο, που ¨δένει¨ αρμονικά με το Δελφικό τοπίο και και είναι χαρακτηρισμένος από την UNESKO ως μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς με τεράστια σημασία για τη βιοποικιλότητα.

Αποτελεί ένα από τους  βασικούς συντελεστές της τοπικής οικονομίας, βασικό στοιχείο του γεωργικού εισοδήματος των κατοίκων. Πενήντα με εξήντα χιλιάδες περίπου -  υπεραιωνόβια στην πλειοψηφία τους - ελαιόδεντρα, έπεσαν θύματα του καταστροφικού περάσματος της πυρκαγιάς.

Το παράδειγμα της Άμφισσας απέδειξε το αυτονόητο : οι δασικές και γεωργικές  πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο σχέδιο καταστολής και κυρίως πρόληψη.

Η πρόληψη μπορούσε να υλοποιηθεί μεταξύ των άλλων με την ολοκληρωτική εφαρμογή προγράμματος επιδοτούμενου από την ΕΕ Διατήρησης και Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα μέσα από τα Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Προγράμματος Αλ.Μπαλτατζή, που όμως καθυστέρησε για τρία χρόνια η συνέχιση της εφαρμογής του σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο και είναι ανεπαρκές στις ενισχύσεις των δικαιούχων αφού χώρεσε μόνο 800 δικαιούχους από τους 2000 περίπου αιτούμενους την συμμετοχή τους. Η κακή εφαρμογή του προγράμματος αλλά και οι σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και τα προβλήματα διάθεσης της ελιάς στην αγορά, οδήγησαν πολλούς από τους ιδιοκτήτες να αφήσουν ακαλλιέργητα τα χωράφια τους και τα ξερά χόρτα να αποτελέσουν το «μπαρούτι» της αναφερόμενης καταστροφής.

Σχέδιο καταστολής δεν υπήρξε αφού τα τεράστια κενά και η υποχρηματοδότηση της Πυρόσβεσης (σε δυνάμεις και μέσα),  συνδυασμένα με καθυστερήσεις εκταμιεύσεων και το «αδυνάτισμα»  του κρατικού μηχανισμού στο σύνολό του είναι σημαντικοί αρνητικοί παράγοντες για την έγκαιρη και ικανή αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η ασυντόνιστη δράση των  φορέων, η αδυναμία ικανοποιητικής συνεργασίας τους (παρά την μεγάλη προσφορά, ακόμα και πάνω από τις φυσικές τους αντοχές, των επαγγελματιών και εθελοντών) και η αρχική λαθεμένη εκτίμηση για το εύρος και την ισχύ της πυρκαγιάς μεγέθυναν τις δυσκολίες αντιμετώπισής της και τη τελική ζημιά.

Επειδή:

Α) η τραγική αυτή πυρκαγιά πρέπει να ληφθεί ως ευκαιρία για την ανάπτυξη και προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα και όχι ως άλλοθι για τον αποχαρακτηρισμό του, όπως συγκεκριμένα συμφέροντα ήδη διακηρύσσουν και προωθούν

Β) πρωτεύον ζήτημα αποτελεί η συνεχής επαγρύπνηση  τις προσεχείς μέρες για πιθανές  αναζωπυρώσεις λόγω της φύσης  των δένδρων – κουφάλες αιωνόβιων  ελαιόδεντρων που μπορούν να καίγονται  για μέρες - και η οριστική κατάσβεση  και του τελευταίου μεμονωμένου  δένδρου,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

Αν προτίθενται τα αρμόδια υπουργεία με βάση τις πρόσφατες εμπειρίες των δυνάμεων πυρόσβεσης από τις πυρκαγιές της Αττικής και της Φωκίδας αλλά και άλλων περιοχών της χώρας να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τα επιχειρησιακά σχέδια πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα και με τις υπάρχουσες προτάσεις υπηρεσιών και φορέων;
Αν έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία  των ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ την αρχική καταγραφή των ζημιών στην προσβληθείσα περιοχή για τον καθορισμό των αποζημιώσεων στους παθόντες καλλιεργητές;
Αν υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν οι αποζημιώσεις  από ΠΣΕΑ και ΕΛΓΑ με την διαδικασία της προκαταβολής  (όπως στις φωτιές του 2007) και σύμφωνα με την αρχική δήλωση του παραγωγού;
Αν υπάρχει δυνατότητα για τους δικαιούχους του προγράμματος «Παραδοσιακός Ελαιώνας» να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το συνολικό εγκεκριμένο ποσό και να μην αφαιρείται η αξία που αντιστοιχεί στα ολοσχερώς καταστραφέντα δένδρα;
Αν σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν την αίτηση και υλοποίηση ειδικού προγράμματος μέσω έκτακτης χρηματοδότησης από το Ειδικό Ταμείο καταστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΟΥΝΕΣΚΟ, λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής (παγκόσμια κληρονομιά);
Αν προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των αδιάθετων κονδυλίων του προγράμματος «Α. Μπαλτατζής» για να ενισχυθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος «Παραδοσιακός Ελαιώνας» με άμεση έκτακτη προκήρυξη όπου προτεραιότητα ένταξης θα έχουν οι από παλαιότερα  αιτούμενοι αλλά και νέοι, με πιθανή «ελαστικοποίηση»  των κριτηρίων ένταξης;
Αν σκοπεύουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να επεξεργασθούν ειδικό πρόγραμμα  «Ανασύσταση – Διατήρηση και Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα» με ιδιωτικές ενισχύσεις αλλά και δημόσια έργα κυρίως πυροπροστασίας και φυτοπροστασίας, ώστε κατά προτεραιότητα αυτό να ενταχθεί στα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Γεωργικό Ταμείο την επόμενη Προγραμματική Περίοδο;"

Μαν. Κεφαλογιάννης: Nα κινηθεί η διαδικασία για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης

Την υποβολή αιτήματος προς την ΕΕ για να κινηθεί η διαδικασία αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης ζήτησε από την Κυβέρνηση με παρέμβαση του στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Εθνικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέσπιση ειδικού κανονισμού αποζημίωσης ελαιοπαραγωγών Κρήτης.

Η παραγωγή ελαιολάδου στη Κρήτη κατά την φετινή περίοδο θα είναι μειωμένη κατά 50% περίπου με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος τουλάχιστον 120- 150 εκατομμυρίων ευρώ για τους παραγωγούς.

Σε αυτή την απροσδόκητη πτώση της παραγωγής συνετέλεσαν σύμφωνα με δημοσιεύματα «οι νοτιάδες, οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη βροχοπτώσεων, οι απότομες εναλλαγές του καιρού και γενικότερα όλο το σκηνικό των κλιματικών αλλαγών της φετινής χρονιάς έχουν κάνει τα ελαιόδεντρα να χάσουν τον ελαιόκαρπο που πρόλαβε έστω και με προβλήματα να "δέσει", ενώ το μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς "χάθηκε" κατά το στάδιο της ανθοφορίας, μετά τις ολέθριες καταστροφές του "ανάποδου" καιρού!»

Αυτά διαπίστωσε προσωπικά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κατά τη πρόσφατη επίσκεψη του στη Κρήτη, δεδομένου ότι από τους 100.000-120.000 τόνους μέσης παραγωγής, η Κρήτη λόγω της ολιγοκαρπίας δε θα βγάλει φέτος πάνω από 40 με 50 χιλιάδες τόνους, όπως αναφέρει και σχετική επιστολή του περιφερειάρχη Κρήτης που του επιδόθηκε.

Το έτος 2011 με τον αριθ. 585/2011 Εφαρμοστικό Κανονισμό της Ε.Ε θεσπίστηκαν προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τον τομέα των οπωροκηπευτικών λόγο ecoli, σε εφαρμογή της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007,

Για να κινηθεί αντίστοιχη διαδικασία αποζημίωσης των ελαιοπαραγωγών Κρήτης πρέπει να υποβληθεί αίτημα από την Ελληνική Κυβέρνηση στο συμβούλιο υπουργών γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερωτασθε εάν προτίθεσθε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ΕΕ και να κινήσετε τη αντίστοιχη διαδικασία

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...