Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Τρίκαλα: Στο "μικροσκόπιο" η υποστήριξη επιχειρήσεων

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας, σε επτά κράτη της ΝΑ Ευρώπης 


Ως εταίρος σε ένα έργο που θεωρείται σημαντικό για την περιοχή της Θεσσαλίας, το "Διακρατικό Δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών/ AGRO-START", συμμετέχει το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Από ελληνικής πλευράς, στο έργο, που θα υλοποιηθεί σε 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) από 12 οργανισμούς, συμμετέχει ακόμη ως εταίρος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας (ERFC – European Framework for Co-operation), με έδρα το Αίγιο, στην Πελοπόννησο.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση - εκδήλωση του Έργου AGRO - START, υπό τη διοργάνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Εργασίας στον τομέα Γεωργίας, Τροφίμων, Καπνού και συναφών υπηρεσιών – (AGROSTAR) της Ρουμανίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση του προγράμματος AGRO - START στους ενδιαφερόμενους φορείς, η παρουσίαση των εταίρων, καθώς και των τάσεων και προβλημάτων των επιχειρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας στις συμμετέχουσες χώρες. Στην εκδήλωση παρέστησαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ρουμανίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νταμπόβιτσας Ρουμανίας, εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέλη του ρουμανικού συνδικάτου εργαζομένων και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών που παρέχουν υποστήριξη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι εταίροι του έργου. Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών ακολούθησε συνεδρίαση των εκπροσώπων των διακρατικών εταίρων σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση του Έργου.

Το ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) εκπροσώπησαν στη συνάντηση ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Κίττας, ο οποίος παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας, και η υπεύθυνη διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου Σταυρούλα Διβανέ. Η οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως αναφέρει ο κ. Κίττας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, ο τομέας της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών έχουν σημαντικό ρόλο και βρίσκονται μπροστά σε κοινά προβλήματα και προκλήσεις, όπως: πώς να συνδυάσουν την καινοτομία, την τεχνολογία, την εκμηχάνιση, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τη μικρή ενασχόληση των νέων στη γεωργία, την άμεση επίδραση από την οικονομική κρίση, το πρόβλημα της δημιουργίας ανταγωνιστικών προϊόντων στη διεθνή, περιφερειακή κι ευρωπαϊκή αγορά. Για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής οπωροκηπευτικών και κτηνοτροφίας στη ΝΑ Ευρώπη, οι εταίροι του έργου αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα κατάλληλα "εργαλεία" για τη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης.

Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO - START, σύμφωνα με τον κ. Κίττα, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως "απάντηση" στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.

Μέσα από το έργο θα αναπτυχθεί ένα Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται σε οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων (επιμελητήρια, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες προώθησης προϊόντων κ.λπ.), προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στήριξης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους στην οικονομία της ΝΑ Ευρώπης και διεθνώς. Το Πρωτόκολλο επιπλέον θα περιλαμβάνει οδηγίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη διευκόλυνση και προώθηση της καινοτομίας στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων παρόχων υπηρεσιών, δύο κύκλους διαδικτυακών μαθημάτων καθώς και την έναρξη μιας εικονικής έκθεσης (Virtual Fair).

Στο έργο συμμετέχουν καθηγητές, ερευνητές, γεωπόνοι, εμπειρογνώμονες και οργανισμοί υποστήριξης των επιχειρήσεων από διάφορες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και "εργαλείων" για την προώθηση της καινοτομίας και την επέκταση σε νέες αγορές, των επιχειρήσεων αγροτικών προιόντων. Στο πλαίσιο του έργου AGRO-START, το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ διοργανώνει εκδήλωση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγρο-κτηνοτροφικού τομέα στο Βόλο, την Παρασκευή 29 Μαρτίου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν εκπρόσωποι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ερευνητές του ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ, και εκπρόσωποι άλλων φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών. Θα παρουσιαστούν, επίσης, επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες και καινοτομία, με στόχο την βελτίωση των προϊόντων τους και την προσέγγιση νέων αγορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (South-East Europe) και θα διαρκέσει δύο χρόνια (από 01/12/2012 μέχρι 30/11/2014).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...