Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

«Σαφής η νομοθεσία για παραγωγή αποσταγμάτων καρπών και φρούτων»

«Επιτρέπεται για τους διημέρους η απόσταξη και ορισμένων καρπών (μούρων, κούμαρων, κράνων, μήλων, σύκων-αποσύκων)»


Μαυραγάνης προς Αυγενάκη


Στα αποστάγματα καρπών φρούτων και το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την παραγωγή τους, απαντά ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνη, σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.


Όπως αναφέρεται στην απάντηση του κ. Μαυραγάνη, «οι τομείς της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών διέπονται από κοινοτική [Καν(ΕΚ) 110/2008], αλλά και εθνική [Ν. 2969/2001, ΑΥΟ 3002475/383/0029/2010 και ΑΥΟ 30/077/2131/2011] νομοθεσία. Έτσι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν(ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα ΙΙ σημείο 9)για τα αλκοολούχα ποτά, το απόσταγμα φρούτων –στο οποίο εντάσσεται βεβαίως και το απόσταγμα σταφυλής- οριζόμενο σ’ αυτές, αποτελεί μία από τις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών, διακρίνεται δε και διαστέλλεται πλήρως και σαφώς από το αλκοολούχο ποτό «τσίπουρο/ τσικουδιά» το οποίο ανήκει σε διαφορετική κατηγορία και συγκεκριμένα στην κατηγορία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής. Αλλά και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, αφ’ ενός μεν ορίζεται κατά τρόπο εντελώς ανάλογο προς την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, το εν λόγω προϊόν (ν.2969/2001 άρθρο 3 παρ 8), αφ’ ετέρου δε και κατά τρόπο ρητό και σαφή προβλέπεται η δυνατότητα της παραγωγής του από τους (συστηματικούς) αποσταγματοποιούς με την κατεργασία από αυτούς των οικείων φρούτων (ν.2969/2001 άρθρο 5 παρ 3, ΑΥΟ 30/077/2131/2011 άρθρο 1 παρ 2, άρθρο 4 παρ 1,2 κλπ).»

Το αλκοολούχο ποτό «απόσταγμα φρούτων», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν(ΕΚ) 110/2008, παράγεται αποκλειστικά και μόνο από τη ζύμωση του οικείου φρούτου και την εν συνεχεία απόσταξη και δεν είναι εν προκειμένω επιτρεπτή η χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης. Η διαδικασία της εκχύλισης των φρούτων με αιθυλική αλκοόλη και της εν συνεχεία απόσταξης προβλέπεται περιοριστικά για ορισμένα και μόνο φρούτα που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις (Παράρτημα ΙΙ σημείο 16 και 17) του εν λόγω κανονισμού 110/2008, το δε λαμβανόμενο κατ΄ αυτό τον τρόπο προϊόν –σύμφωνα πάντοτε με τις εν λόγω διατάξεις- ανήκει σε διαφορετική κατηγορία σε σχέση με το κατά τα ανωτέρω «απόσταγμα φρούτων» και δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζεται «απόσταγμα φρούτων» αλλά ως «απόσταγμα (φρούτου) λαμβανόμενο με διαβροχή και απόσταξη» (σημείο 16) ή «Geist (σε συνδυασμό με το όνομα της πρώτης ύλης)» (σημείο 17) του εν λόγω κανονισμού.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι «για τα φρούτα αχλάδι, κορόμηλο, βερύκοκο και μήλο, σε αυτά, περιέχοντα επαρκείς ποσότητες ζυμώσιμων σακχάρων, και υποβάλλονται κανονικά σε ζύμωση και εν συνεχεία απόσταξη –μη επιτρεπομένης της εκχυλίσεώς τους με αιθυλική αλκοόλη- προς παραγωγή του οικείου αποστάγματος. Είναι λοιπόν προφανές ότι, πέραν της κοινοτικής, και η ισχύουσα εθνική νομοθεσία ακριβώς προβλέπει την (δυνατότητα για την) παραγωγή των εν λόγω προϊόντων (αποσταγμάτων φρούτων) από τους συστηματικούς αποσταγματοποιούς (ν.2969/2001 άρθρο 5 παρ 1) ενώ καθορίζει κατά τρόπο σαφή και ρητό όλες τις σχετικές διατυπώσεις και διαδικασίες και ουδεμία ασάφεια ή πολύ περισσότερο απαγόρευση υφίσταται σχετικά με το ζήτημα αυτό.»

Τέλος, ο κ. Γ. Μαυραγάνης υπογραμμίζει ότι «αναφορικά με το καθεστώς των (διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7 παρ Ε) του ν.2969/2001, επιτρέπεται η απόσταξη και ορισμένων φρούτων και καρπών [(όπως πχ μούρων, κούμαρων, κράνων κλπ), ως και άλλων (όπως πχ μήλων, σύκων-αποσύκων κλπ)] κατόπιν προηγούμενης σχετικής Απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών, προς παραγωγή του οικείου προϊόντος απόσταξης (διημέρων) μικρών αποσταγματοποιών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω σχετικές διατάξεις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...