Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει αίτηση για αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών

Ενώ έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας, των οποίων η παραγωγή έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο άνθησης των ελαιοδέντρων, και παρά το γεγονός ότι η καταστροφή είναι τέτοια που θα επηρεάσει τις συνολικές εξαγωγές της χώρας σε ελαιόλαδο, η Κομισιόν σύμφωνα με ανακοίνωση του ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή, απαντώντας σε ερώτησή του κάνει απολύτως σαφές, ότι η Ελλάδα δεν υπέβαλε μέχρι χθες «κανένα αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν, στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας».

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση έχει ως εξής

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007716/2013 προς την Επιτροπή
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Ανάγκη αποζημίωσης ελαιοπαραγωγών

Τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, παρατηρήθηκαν φέτος ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους, κατά την περίοδο άνθησης των ελαιοδέντρων.

Αποτέλεσμα των δυσμενέστατων αυτών συνθηκών ήταν, όπως επιβεβαιώνεται από όλους τους επιστημονικούς φορείς και υπηρεσίες, η καρπόδεση στις περισσότερες περιοχές να εμφανίζεται φέτος, από ιδιαίτερα χαμηλή έως μηδενική. Τονίζεται ότι το φαινόμενο αυτό δεν έχει παρατηρηθεί ξανά, ενώ οι καιρικές συνθήκες που το προκάλεσαν δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από τους παραγωγούς.

Δεδομένης της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που προμηνύεται για τους χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς της χώρας και της άμεσης ανάγκης αποζημίωσης και ενίσχυσής τους, ερωτάται η Επιτροπή:

– Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση για την αποζημίωση των πληγέντων ελαιοπαραγωγών; Έχει δεχθεί η Επιτροπή αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για το λόγο αυτό μέσω των ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης);

– Τι άλλες δράσεις μπορεί να λάβει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση ώστε να δοθεί μία οικονομική ανάσα στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς;

Απάντηση του κυρίου Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ελλάδα δύναται να χορηγεί εθνικές ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των οποίων καταστρέφεται άνω του 30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία υπολογίζεται με βάση την παραγωγή της προηγούμενης τριετίας ή τον τριετή μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, με εξαίρεση τα περισσότερο και λιγότερο παραγωγικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές μπορεί να φθάσουν στο 80 % των ζημιών (90 % σε μειονεκτικές περιοχές) και πρέπει να μειωθούν κατά τα ποσά που έχουν τυχόν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης και τις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πριν χορηγήσει τις ενισχύσεις αυτές, η Ελλάδα πρέπει είτε να κοινοποιήσει ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ή να ζητήσει απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, εάν το καθεστώς ενισχύσεων προορίζεται για ΜΜΕ.

Μια άλλη δυνατότητα για την Ελλάδα είναι να χορηγήσει ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα περιορίζονται σε 7 500 ευρώ ανά δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, εντός των ορίων εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται για την ίδια περίοδο στο παράρτημα του κανονισμού (75 382 500 ευρώ για την Ελλάδα). Οι ενισχύσεις αυτές δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις και δεν πρέπει να κοινοποιούνται, ούτε να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Επιπλέον, δεν πρέπει να τηρούνται το προαναφερόμενο όριο ζημίας και οι εντάσεις ενισχύσεων.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...