Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Η χρήση βιοκτόνων για προστασία από τα κουνούπια

Ο Γεωπόνος ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
Οι καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων προσβάλλονται από μεγάλο αριθμό ασθενειών κι εντόμων, προκαλώντας σημαντικές βλάβες στο γεωργικό εισόδημα. 

Στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της ποικιλομορφίας του τοπίου και των κατάλληλων συνθηκών, ευνοείται η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού εντόμων, ιδίως τους θερινούς μήνες. Ειδικότερα για τα κουνούπια, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 60 είδη, πολλά από τα οποία είναι υγειονομικής σημασίας.

Εκτός από τη μετάδοση ασθενειών, ένα επιπλέον πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με τα κουνούπια είναι η όχληση, καθώς μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η έντονη παρουσία των εντόμων αυτών καθιστά προβληματική την τουριστική, αγροτική ή οικιστική αξιοποίηση ολόκληρων περιοχών.

Η ορθή αντιμετώπιση των κουνουπιών περιλαμβάνει σειρά ενεργειών πριν την οποιαδήποτε απόφαση επέμβασης με κάποιο εγκεκριμένο βιοκτόνο. Οι ενέργειες αυτές συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε:

- Εγκαιρο σχεδιασμό και λήψη μέτρων νωρίς την άνοιξη.
- Παρακολούθηση (monitoring) του πληθυσμού των κουνουπιών.
- Επιλογή μέτρου ή του συνδυασμού των μέτρων που θα εφαρμοστούν.
- Καθορισμό του χρόνου επέμβασης.
- Ενημέρωση κι εκπαίδευση του κοινού.

Η ορθολογική διαχείριση των αρθρόποδων υγειονομικής σημασίας προλαμβάνει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, σπατάλη δημόσιου χρήματος και φαινόμενα αναποτελεσματικότητας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...