Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

«Εξετάζεται η ενίσχυση για μεταποίηση προϊόντων στον τομέα του οίνου και των μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων»

Απάντηση Μηταράκη στην πρόταση Αυγενάκη


Ανταποκρίνεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην πρόταση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, για ένταξη των μονάδων παραγωγής κρητικής τσικουδιάς στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον θεματικό και γαστρονομικό Τουρισμό, σύμφωνα με απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που διαβιβάστηκε στην Βουλή, και στην οποία επισημαίνεται ότι εξετάζεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν μεταποίηση προϊόντων σχετικών με τον οίνο και τις μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από στέμφυλα..


Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργού, «ο εκάστοτε ισχύον αναπτυξιακός νόμος αποτελεί το βασικό καθεστώς κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Την τρέχουσα περίοδο είναι σε ισχύ ο  νόμος 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ενισχύει με τα κίνητρά του, περιλαμβάνει και επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων».

Ειδικότερα, «στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τομέα της γεωργίας και δασοκομίας , μπορούν να υπαχθούν ήδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Πέτρος Σελέκος, «η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας, και θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο παραπάνω πλαίσιο εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα  που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης σχετικά με τον τομέα του οίνου και ειδικότερα τις μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από στέμφυλα».

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης στο έγγραφό του τονίζει ότι «τα οφέλη από την ένταξη των μονάδων παραγωγής κρητικής τσικουδιάς στον Αναπτυξιακό Νόμο, παράλληλα με την ενίσχυσή τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον θεματικό και γαστρονομικό τουρισμό, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ειδικότερα τις οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής μικρές τουριστικές μονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομία.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...