Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Ενισχύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ σε πρώην καπνοπαραγωγούς

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ σε τέως καπνοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 του...Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στη δεύτερη Πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς, θα έχουν οι τέως καπνοπαραγωγοί, που έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση της Δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...