Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Περιφέρεια Κρήτης: Ενημέρωση για τους Νέους Αγρότες έτους ένταξης 2009

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους νέους αγρότες, έτους ένταξης 2009, τα παρακάτω...

1. Πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου πληρωμής 2ης δόσης είναι 11/9/2012. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι φάκελοι ανεξάρτητα έλλειψης δικαιολογητικών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Η υποβολή των φακέλων 2ης δόσης θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Έβανς 60 – Ηράκλειο) σε δύο (2) αντίγραφα με τα καθορισμένα δικαιολογητικά.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει με την υπογραφή της σύμβασης, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 2 της «Απόφασης Έγκρισης» που διατηρούν στο αρχείο τους, στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα κατά περίπτωση.

3. Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων (άρθρο 3 της ίδιας απόφασης), πιστοποιείται με την προσκόμιση κάθε χρόνο στην ίδια Δ/νση, των ορισμένων δικαιολογητικών, δηλ.:

• Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης
• Φορολογική Δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ
• Πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Επίσης να τηρούν απλοποιημένη λογιστική.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή φακέλου εμπρόθεσμα καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων, θεωρείται αθέτηση των δεσμεύσεων του προγράμματος, που οι δικαιούχοι έχουν αναλάβει, πράγμα που επισύρει κυρώσεις και συγκεκριμένα την επιστροφή της 1ης δόσης που έχει ήδη χορηγηθεί.

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας έγκαιρα προς αποφυγή των συνεπειών της απένταξης.

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με τους Γεωτεχνικούς – Μελετητές θεωρείται επιβεβλημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Έβανς 60 – Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225 και 24) καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤ.
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΒΙΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...