Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Αποστόλου: Η τραγική πορεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΕΒΖ)

Στην  τραγική πορεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΕΒΖ) αναφέρεται με ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής και υποψήφιος περιφερειάρχης της Στερεάς Βαγγέλης Αποστόλου.

Το κείμενο της ερώτησης:

Στις 12.9.2013 κατέθεσα την 1549/12.9.2013 Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την απαξιωτική πορεία της ΕΒΖ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε ότι το Υπουργείο του δεν είναι αρμόδιο και θα απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών που είναι αρμόδιο, το οποίο βέβαια ουδέποτε απάντησε.
Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Υπουργός δεν απάντησε, επιβεβαιώνονται πλήρως όλα όσα καταγράφονται στην ως άνω Ερώτησή μου και μάλιστα προς το χειρότερο, αφού η κατάσταση της ΕΒΖ επιδεινώνεται ραγδαία. Συγκεκριμένα:
 • Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από € 107,2 εκατ.(30.6.2009) σε € 50,5 εκατ. (30.6.2013) και ήδη στις 31.12.2013 μειώθηκαν σε € 31,6 εκατ.
 • Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 148,8 εκατ. (30.6.2009) σε € 160,9 εκατ. (30.6.2013) και στις 31.12.2013 σε € 200 εκατ., ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε από  € 138,6 εκατ. σε € 109 εκατ.
 • Το κεφάλαιο κίνησης από αρνητικό € 10,2 εκατ. έγινε αρνητικό € 51,9 εκατ.
 • Τα δάνεια Τραπεζών αυξήθηκαν από  € 109,2 σε € 127 εκατ.
 • Οι απαιτήσεις προ προβλέψεων αυξήθηκαν από € 66,6 εκατ. σε € 85,6 εκατ. και οι περισσότερες είναι ανεπίδεκτες είσπραξης.
 • Η παραγωγή ζάχαρης από 100.000 τόνους (2009), μειώθηκε σε 54.699 τόνους το 2012 και 40.196 τόνους το 2013.
 • Η Εταιρία έχει συνεχώς ζημιές εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής ζάχαρης που επιβαρύνει το κόστος. Εκτιμάται ότι το πραγματικό κόστος παραγωγής ζάχαρης κατά την καμπάνια του 2013 ανήλθε σε € 1.300/τόνο, αφού η καμπάνια αντί για 80 ημέρες, κράτησε στην Ορεστιάδα 2 εβδομάδες και στις Σέρρες 3 εβδομάδες.
 • Οι ζημιές της χρήσης 1.7.2012 – 30.6.2013 ανήλθαν σε € 10 εκατ., ενώ οι ζημιές του εξαμήνου 1.7.2013 – 31.12.2013 ανήλθαν σε € 19,1 εκατ.

Ο Εκκαθαριστής της ΑΤΕ, αντί να ασχοληθεί σοβαρά με τα θέματα της ΕΒΖ, αλλάζει συνεχώς τα μέλη του Δ.Σ., πραγματοποιεί έκτακτη Γενική Συνέλευση (24.9.2013), χωρίς κανένα νόημα, ενώ σε 1 μήνα θα γινόταν η τακτική Γενική Συνέλευση και κυρίως υποβαθμίζει συνεχώς την αξία της Εταιρίας.

Σε ότι αφορά δε την πώληση των μετοχών της Εταιρίας, προσέγγιση με την οποία διαφωνούμε ριζικά, σε λίγο θα κλείσουν 3 χρόνια από την έναρξη της προσπάθειας για να επιβεβαιωθεί με κάθε επισημότητα ότι οι έχοντες την ευθύνη όχι μόνο δεν κατάφεραν να πωλήσουν τις μετοχές, αλλά επιπλέον απαξίωσαν πλήρως την ΕΒΖ. Οι μόνοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι ευτυχείς είναι οι Σύμβουλοι πώλησης, που μονίμως αξιολογούν τις (ανύπαρκτες) προσφορές!!

Με βάση όλα τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Γνωρίζει την πορεία της ΕΒΖ και το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της;
 2. Γιατί αυξήθηκαν οι απαιτήσεις της Εταιρίας τόσο σημαντικά; Που οφείλεται; Έγινε έρευνα και αν ναι ποιο είναι το πόρισμα;
 3. Που οφείλεται η απομείωση των απαιτήσεων κατά  € 16 εκατ. μέσα στην τελευταία χρήση και ποιος ωφελήθηκε;
 4. Δεδομένου ότι η έδρα της ΕΒΖ είναι στη Θεσσαλονίκη, θεωρεί σωστό και λογικό τα 6 από τα 7 μέλη να μένουν στην Αθήνα, τα 2 από τα 3 εκτελεστικά μέλη να μένουν στην Αθήνα και τα 4 από τα 7 μέλη να είναι στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς;
 5. Πόσοι και ποιοί σύμβουλοι προσελήφθησαν για την πώληση των μετοχών της ΕΒΖ και με ποιες αμοιβές; Γιατί διατηρούνται οι ίδιοι σύμβουλοι, αφού δεν πέτυχαν στο έργο τους;
 6. Ποια από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΒΖ μετέχουν και στα Δ.Σ. των Εταιριών στη Σερβία και τι αμοιβές και έξοδα παράστασης εισπράττουν από τις Σερβικές εταιρίες;
 7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτός από τις € 7.000 το μήνα που εισπράττει στην Ελλάδα, πόσα εισπράττει από τη Σερβία και ποιές άλλες παροχές απολαμβάνει;
 8. Είναι δυνατόν την ώρα που όλοι επιδιώκουμε τις επενδύσεις, κάποιοι να απαξιώνουν τις υφιστάμενες και λειτουργούσες επιχειρήσεις; και
 9. Με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και ιδιαίτερα εκείνα της 31.12.2013 (α’ εξάμηνο της χρήσης) καθώς και το νεφελώδες τοπίο σχετικά με την πώληση των μετοχών, η μετοχή της ΕΒΖ μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο Χ.Α.;Ο Ερωτών Βουλευτής

Ευάγγελος Αποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...