Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Ξηρικά αντί καπνών σε Φωκίδα, Κιλκίς, Κοζάνη και Αιτωλοακαρνανία

Για μία πενταετία μπορούν να καλλιεργούν σκληρό ή μαλακό σιτάρι, βρώμη κ.ά.


Υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών της Φωκίδας, Κιλκίς, Κοζάνης και Αιτωλοακαρνανίας για την οικονομική τους ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Έτσι λοιπόν δίνεται η δυνατότητα σε πρώην καπνοπαραγωγούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν την καλλιέργεια του καπνού και στράφηκαν σε αρδευόμενες καλλιέργειες, να καλλιεργήσουν για μία πενταετία ξηρικά, όπως σκληρό ή μαλακό σιτάρι, βρώμη και βίκο, σε συγκεκριμένο ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης.

Με αυτή τη δράση επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού, τη μείωση της χρήσης χημικών εισροών και τον περιορισμό της έκλυσης αερίων των θερμοκηπίων.

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Ολοκληρωμένη διαχείριση από 66 καπνοκαλλιεργητές

Τη Δευτέρα υπεγράφη εξάλλου από τον κ. Τσαυτάρη η ένταξη των επιτυχόντων παραγωγών Ξάνθης, Κοζάνης, Ημαθίας και Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές όπως χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά., ταυτόχρονα όμως οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν και πρόσθετες φιλοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως αμειψισπορά με ψυχανθές για χλωρά λίπανση, ακαλλιέργητο περιθώριο και χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων, με στόχο τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 27 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 90%) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 3 άτομα, για την Κοζάνης ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 3 άτομα, όσοι ακριβώς είχαν συμπληρώσει και τη σχετική αίτηση. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 20 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 95,24%) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 1 άτομο και για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 34,78 %) και ο αριθμός των απορριπτόμενων σε 30 άτομα.

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...