Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Πολιτικές υποδοχής στην ύπαιθρο

Το τριήμερο 11, 12 & 13 Ιουν 2013, στην Θεσσαλονίκη  και Δράμα, οργανώνεται η επανεκκίνηση του έργου «Κεφαλαιοποίηση και διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων των «Πολιτικών Υποδοχής, Ελκυστικότητας και Εδαφικής Συνοχής» στη φιλόξενη ύπαιθρο της Ευρωπαϊκής Μεσογείου!» στα πλαίσια του προγράμματος MED, με τον τίτλο «Φιλοξενίας συνέχεια».

Στην κλειστή  τεχνική συζήτηση των συμμετεχόντων έχουν δηλωθεί από τους εταίρους του έργου εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών συνδέσμων, αναπτυξιακών εταιριών, επιμελητηρίων και λοιπών κοινωνικών φορέων από Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Σλοβενία, Ισπανία και Γαλλία.

Το έργο αφορά  την οργανωμένη συστηματική προσπάθεια για να προσελκύσουν νέους κατοίκους και οικονομικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές της Μεσογείου που ανέλαβαν και πραγματοποίησαν από κοινού αυτοδιοικητικοί σύνδεσμοι, αναπτυξιακές εταιρίες, επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικοί φορείς από έξη χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Σκοπός τους ήταν να διαμορφώσουν την τριετία 2009-2012 μια σύνθετη και οργανωμένη προσφορά υποδοχής επαγγελματιών από όλους τους κλάδους –πέραν του αγροτικού– και να θεσπίσουν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής που θα ανταποκρίνονταν και θα εξυπηρετούσαν την διάχυτη ζήτηση των ενδιαφερομένων για μετοίκηση και αυτόαπασχόληση στην Επαρχία.

Οι δέκαεξι συνολικά φορείς, που επαναξεκινούν την επιτυχημένη προσπάθεια από Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Σλοβενία, Ισπανία & Γαλλία, συμφώνησαν να ονομάσουν την πρωτοβουλία τους «Φιλοξενίας Συνέχεια-Philoxenia Plus» και την εγκαινιάζουν το τριήμερο 11, 12 & 13 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. http://www.emloc.eu.

Οικοδεσπότης  και επικεφαλής εταίρος της πρωτοβουλίας είναι η «Τοπική  Απασχολησιμότητα» (ΤΟΠ.ΑΠ.), αλλά και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας, ως εξωτερικός εταίρος. Μετά από μια αυστηρότατη αξιολόγηση η πρωτοβουλία αυτή εντάχθηκε στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Κεφαλαιοποίησης MED του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί μεταξύ άλλων να προωθήσει τον συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών και την βελτίωση της αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης.

Με τη «Φιλοξενίας Συνέχεια» θα μεταφερθούν έξι Καλές Πρακτικές των εταίρων του οι οποίες εφαρμόστηκαν σε ισάριθμες αγροτικές ζώνες : Σιντική-Ηράκλεια, Βορόκληνη Λάρνακας, Πτούϊ Σλοβενίας, Ζερς και Λιμόζ Γαλλίας, στο Τζέρασε  Ιταλίας. Οι εν λόγω Καλές Πρακτικές θα είναι κοινές και θα δοκιμαστούν στην πράξη στις ενδιαφερόμενες μεσογειακές αγροτικές περιοχές, όπως π.χ. στο Νομό Δράμας.

Με το «Φιλοξενίας Συνέχεια» δημιουργείται η απαραίτητη κεφαλαιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των Καλών Πρακτικών που υλοποίησαν και οι άλλοι εταίροι του έργου, έτσι ώστε κάθε νέα μικρή ή μεσαία οικονομική δραστηριότητα που θα είναι το προϊόν της μετοίκισης ή μετεγκατάστασης στην μεσογειακή Επαρχία να συμβάλλει στην ταχύτερη αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, που ως σήμερα δεν παρακολουθούν και δεν επωφελούνται από την κινητικότητα των επαγγελματιών, από τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών και από τις νέες δομές επαγγελματικής και οικογενειακής οργάνωσης.

Ευρύτερα οι ραγδαίες μεταβολές στο χώρο της οικονομίας και της εργασίας, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και της οικονομικής κρίσης, ωθούν πλέον κατοίκους των αστικών κέντρων στην αναζήτηση της οικονομικής τους επιβίωσης ή μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, έξω από το ασφυκτικό περιβάλλον των πόλεων. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή την μεσογειακή Αυτοδιοίκηση, κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές οικοδόμησαν με καινοτόμο και πειραματικό τρόπο τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές στοχεύοντας στην οργανωμένη υποδοχή νέων πληθυσμών (που εισφέρουν νέες δεξιότητες και βελτιώνουν την ελκυστικότητά τους) και τη διατήρηση των παλαιών, και στην προώθηση τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών δρώμενων.

Πληροφορίες: ΑΛΚΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ, Υπεύθυνος «Φιλοξενίας Συνέχεια», 6944 326629
Αγγελάκη 17, 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ 2310 228833, Φ 2310 260350, emloc@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...